Horukon v? c?u h?nh nh?m

Trong Horukon ch?p, n? ???c cho l? ?? ph?n ph?i jackpot b?ng c?ch nh?m c?c m?y pachinko trong m?y bi?n ?p. V? v?y, ng??i ta n?i r?ng hi?u qu? trong vi?c Horukon ch?p, t?i mu?n nh?n th?y nh?ng th? g? v? m?i quan h? gi?a Horukon v? c?c nh?m. m?y pachinko ?? ???c n?i v?i nhau b?ng m?t m?y bi?n ?p ?? c? ???c m?t ngu?n cung c?p ?i?n.

 

trong s? ?? ???c n?i v?i nhau b?ng c?c m?y bi?n ?p, g?i t?t l? ???c t?ch ra t? b?n ??n n?m nh?m. Ho?c ?? tr? th?nh m?t nh?m ? s? ?i?n tho?i k?t th?c, ho?c ?? tr? th?nh m?t nh?m trong side-by-side trong s? s?-ri, n? c? v? l? m?t th?c t? r?ng c? hai ?? ???c th?ng qua.

 

Tr??c h?t, khi ?? l? th?i gian m? b?n mu?n ??a ra m?t hit l?n, theo m?t ??o lu?t n?o ??, Horukon l?, t?i th?ch th?c hi?n b?n ?n jackpot. N?i ??n th?i gian jackpot x?y ra x?c ??nh, Horukon l? tr?n c? s? nh?m, ?? v? nh?m ?? t?o ra m?t hit l?n.

 

Trong nh?m ?? th?ng, jackpot b?t ??u x?y ra, trong nh?m m? jackpot ?? ???c c?p, ?? l? kho?ng th?i gian nh?t ??nh jackpot ?i ra. B?n c?nh ??, trong Horukon, ?? l?m cho qu? b?ng ra kh?i to?n b? ti?m pachinko tr?n trung b?nh, m?c ?? x?y ra m?t th?i gian v? m?t hit l?n ?? t?o ra m?t hit l?n, ?? ???c cho bi?t ?? ki?m so?t.

 

cho r?ng, ho?c ?i ra l? m?t s? thi?n v? trong nh?m ?? jackpot l? kh? n?ng x?y ra, ?? d? ?o?n nh?m c?c hit l?n ti?p theo s? x?y ra, b?i v? Neraiuchi l? ch?p Horukon.

 

c?ng s? d?ng m?t h? th?ng x?c th?c khu?n m?t, trong khi ch?n ng??i ra jackpot, c?ng ??y r?y suy ?o?n r?ng l?m m?t x? s? nh?m.