N?i v? chi?n tranh ng?c pachinko

C? pachinko l?, m?t s? ng??i ch?i t?t l? d? d?ng ngay c? khi kh?ng qu? nhi?u ??u t?. Pachinko g?n ??y l?, c? b?c l? r?t m?nh m?, s?n s?ng bi?n m?t trong v?ng ch?a ??y 30 ph?t 10.000 yen.

 

v? N? l? m?t pachinko nh? v?y, n?u b?n s? Mawaso 1000, s? d?n ??n ??u t? kh?ng c? th?i gian 50.000 yen. ?? ch?i m?t ng?y n?o ?? trong t??ng lai kh?ng ??t kh?, l? n? tr? th?nh h?ng tr?m ng?n c?n thi?t.

 

do ??, n? tr? n?n r?t s? mua s?m ng?c chi?n tranh. Oh trong nh?ng ng??i mu?n gi?nh chi?n th?ng

 

, kh?ng l?m ph?t l?ng qu?n Shinkin r?t nhi?u. G?n ??y, ?? c?ng l? m?t m? h?nh th? c?a nh?ng con s?ng, m?t xu h??ng m?nh m? ?? c? m?t th?i gian d?i ?? ch?m d?t x?c su?t, ??u th?m ch? l? m?t ??ng t?t t?a l?c c? th? t?o lao l?m b?n c?n ph?i ki?n tr?. ?i?u r?t quan tr?ng ?? chu?n b? duy nh?t c?a ng?c chi?n tranh gi?u ?? ch?u ???c n?.

 

nh?ng ng??i mu?n gi?nh chi?n th?ng l? t?t ? ??, nh?ng ??i v?i nh?ng ng??i ?? c? m?t pachinko nh? ?? th??ng th?c m?t s? th?ch, chi?n tranh ng?c c?ng c? th? c?n ph?i suy ngh? trong m?t quan ?i?m kh?c nhau.

 

khi b?n c?ng mu?n ??n pachinko l?, t?i ngh? r?ng ??u ti?n ?? ??m b?o ng?c chi?n tranh. Chi?n tranh ng?c l?, th? n?o c? th? t?t n?u ch? t? ph?t b?n c? c?a m?nh, m?i ng??i gi?ng nh? m?t s?ng cao su m?i ng?y, ch? c?n n? s? kh?ng c?n ??.

 

V? v?y, ng??i d?n kho?ng khi ng?c chi?n tranh b? m?t, Toka ???c m??n t? m?t ng??i b?n, ?? l? s? gia t?ng ??n thu th?p ng?c chi?n tranh v? m?t m?n n? v?i ai ?? g?n g?i ??n m?c ?? ?? ???c m??n t? ng??i y?u. Khi n? L?p l?i v?i nh?ng ng??i quen thu?c, ?? c?ng l? m?t m?i nguy hi?m trong s? h? th?m ch? b? m?t t?n d?ng, kh?ng ai c? th? kh?ng c?n cho t?i m??n ti?n.

 

ho?c bi?t m?t t?nh hu?ng nh? v?y, t? nh?ng ng?y xa x?a, ch?ng h?n nh? pachinko c?a t?p ch?, nh?ng qu?ng c?o c?a c?c c?ng ty t?i ch?nh c? m?t c??i r?t nhi?u, ?? c?ng l? c? k? n?ng trong ngh? thu?t, ch?ng h?n nh? kh?ng ph?t h?nh M?t b?nh th??ng. Nh?ng b?y gi?, ?? ?? c?ng l? m?t c?n b?nh g?i l? nghi?n pachinko, pachinko ?? k?t th?c v?i m?t c? b?c ph? thu?c m?nh m?. _x000D _
B?n c?nh ??, ?? n?ng cao m?t ng?c chi?n tranh trong nh?ng n?m g?n ??y, ?? mua s?m b?ng th? t?n d?ng, m?t s? ng??i r?ng th?c t? l? h?ng h?a v? ti?n m?t ?? quy?n g?p ti?n. C?ch d? d?ng ?? qu? chi?n tranh c? th? ???c n?ng l?n, nh?ng, cu?i c?ng, ??ng qu?n th?c t? l? ph?i tr? ti?n.
??
cu?i c?ng ???c l?p l?i l? do ??u t? b? m?t, c?ng lo?i b? c?c chi ph? sinh ho?t, t?o ra m?t c?ng ty t?i ch?nh chi?n tranh ng?c v? trong m?t b?n tay nh? v?y, b?n c?ng l? m?t th?c t? m? nhi?u ng??i r?ng pachinko. ??c bi?t l? ph? n?, ?? ???c cho l? d? r?i.

 

pachinko, v? th?m ch? kh?ng bi?t ?i ra ho?c ?? l?i, nh?ng l? t?t nh?t, n?u c? th? theo ngh?a c?a tr?n ??u, pachinko g?n ??y l? qu? cao ?ang ??nh b?c, ch?ng t?i c? nh?ng y?u t? ?? tr? n?n m?nh h?n ?? gi?nh chi?n th?ng .

 

, ch?ng h?n nh? r?ng c? trong kh?ng ch?i tr? khi l?n l?n r?t nhi?u ng?c chi?n tranh, t?nh tr?ng hi?n t?i c?a pachinko r?ng h? ?? ??a ??n tr?ng th?i t?m l? ?? tr? th?nh m?t v?n ??. Pachinko, trong v?a ch?i, h?y th? tin ?? t?n h??ng m?t ??u ng??i.

 

th?i gian g?n ??y, n? ?? tr? th?nh nhi?u g?c Dejihane c?a Yu Pachi nh? ch?i pachinko. Ngo?i ra, do s? l?y lan c?a 1 y?n pachinko ?? ti?n ti?n, t?i ngh? r?ng n? s? l? c? th? th? ?? th??ng th?c m? kh?ng b? r?ng bu?c v?o c?c kh?i ni?m v? chi?n th?ng.

 

chi?n tranh b?t h?p l? ng?c thu s? l?m cho b?n ?i?n c?ng s?ng. t?i tr? b?t h?p l? kh?ng, n?u l?p tr??ng c?a v? k?ch Khi b?n ?ang ? ng?c chi?n tranh, t?i ngh? r?ng n? s? ???c h??ng cho s?c kh?e h?n. Nh? b?n. ??c bi?t l? ph? n?, ?? ???c cho l? d? r?i.

 

pachinko, v? th?m ch? kh?ng bi?t ?i ra ho?c ?? l?i, nh?ng l? t?t nh?t, n?u c? th? theo ngh?a c?a tr?n ??u, pachinko g?n ??y l? qu? cao ?ang ??nh b?c, ch?ng t?i c? nh?ng y?u t? ?? tr? n?n m?nh h?n ?? gi?nh chi?n th?ng .

 

, ch?ng h?n nh? r?ng c? trong kh?ng ch?i tr? khi l?n l?n r?t nhi?u ng?c chi?n tranh, t?nh tr?ng hi?n t?i c?a pachinko r?ng h? ?? ??a ??n tr?ng th?i t?m l? ?? tr? th?nh m?t v?n ??. Pachinko, trong v?a ch?i, h?y th? tin ?? t?n h??ng m?t ??u ng??i.

 

th?i gian g?n ??y, n? ?? tr? th?nh nhi?u g?c Dejihane c?a Yu Pachi nh? ch?i pachinko. Ngo?i ra, do s? l?y lan c?a 1 y?n pachinko ?? ti?n ti?n, t?i ngh? r?ng n? s? l? c? th? th? ?? th??ng th?c m? kh?ng b? r?ng bu?c v?o c?c kh?i ni?m v? chi?n th?ng.

 

chi?n tranh b?t h?p l? ng?c thu s? l?m cho b?n ?i?n c?ng s?ng. t?i tr? b?t h?p l? kh?ng, n?u l?p tr??ng c?a v? k?ch Khi b?n ?ang ? ng?c chi?n tranh, t?i ngh? r?ng n? s? ???c h??ng cho s?c kh?e h?n. Nh? b?n. ??c bi?t l? ph? n?, ?? ???c cho l? d? r?i.

 

pachinko, v? th?m ch? kh?ng bi?t ?i ra ho?c ?? l?i, nh?ng l? t?t nh?t, n?u c? th? theo ngh?a c?a tr?n ??u, pachinko g?n ??y l? qu? cao ?ang ??nh b?c, ch?ng t?i c? nh?ng y?u t? ?? tr? n?n m?nh h?n ?? gi?nh chi?n th?ng .

 

, ch?ng h?n nh? r?ng c? trong kh?ng ch?i tr? khi l?n l?n r?t nhi?u ng?c chi?n tranh, t?nh tr?ng hi?n t?i c?a pachinko r?ng h? ?? ??a ??n tr?ng th?i t?m l? ?? tr? th?nh m?t v?n ??. Pachinko, trong v?a ch?i, h?y th? tin ?? t?n h??ng m?t ??u ng??i.

 

th?i gian g?n ??y, n? ?? tr? th?nh nhi?u g?c Dejihane c?a Yu Pachi nh? ch?i pachinko. Ngo?i ra, do s? l?y lan c?a 1 y?n pachinko ?? ti?n ti?n, t?i ngh? r?ng n? s? l? c? th? th? ?? th??ng th?c m? kh?ng b? r?ng bu?c v?o c?c kh?i ni?m v? chi?n th?ng.

 

chi?n tranh b?t h?p l? ng?c thu s? l?m cho b?n ?i?n c?ng s?ng. t?i tr? b?t h?p l? kh?ng, n?u l?p tr??ng c?a v? k?ch Khi b?n ?ang ? ng?c chi?n tranh, t?i ngh? r?ng n? s? ???c h??ng cho s?c kh?e h?n.