S? kh?i ??u c?a th?ng - kh?i ??u c?a m?t ti?m pachinko c?a t?nh n?ng (giai ?o?n ph?c h?i ho?c m? cu?c s?ng)

※ N?u b?n ?? ch? quen v?i vi?c ?i nh? m?t xu h??ng cho to?n b? ng?nh c?ng nghi?p ?? l?m h?i l?ng

 

pachinko parlor trong t?i li?u tham kh?o, nh?ng t?i kh?ng th? nh?n th?y, trong ph?ng kh?ch pachinko, v? th?i gian v? d? d?ng tr? ch?i, s? c? v? khi n? kh?ng ph?i l? . Khi n?i v? n?i m? cho d? th?i gian c?a tr? ch?i, ?? bi?t ?i?u ??, b?n ?i ra l? c?n thi?t ?? ??nh gi? c?c k? ho?ch kinh doanh c?a ti?m pachinko.

 

c?ng nghe n?i trong b?t c? ng?nh n?o, c? m?t ?i?u ???c g?i l? c?ng k? ho?ch kinh doanh trong m?t ti?m pachinko, c?ng b?t c? n?i n?o trong ph?ng kh?ch pachinko, ch?ng t?i ?ang ho?t ??ng tr?n c? s? k? ho?ch kinh doanh n?y. Bao nhi?u l?i nhu?n g?p, v? ?i?u h?nh k? ho?ch ? ??u v? l?m th? n?o ?? ph?c h?i, b?n s? nh?n th?y pachinko parlor nhi?u m? ??ng trong th?ng ??u ti?n. ??y l? k? ho?ch kinh doanh c?a m?t th?ng cho ??n cu?i th?ng t? th?ng ??u ti?n.

 

?? ??t ???c c?ng nhi?u c?ng t?t k? ho?ch kinh doanh n?y, ch?ng t?i th?i gian c?a th?i gian v? b? s?u t?p c?a c?c s? ki?n, ?i kho?ng quy?t ??nh. T?t nhi?n, b?i v? n? l? m?t k? ho?ch, n? c? th? kh?ng ho?t ??ng. Thay v?o ??, th?c t? ch? c? nh? v?y m? kh?ng l?m vi?c l? c?c ti?m pachinko. Trong

 

, ??u th?ng pachinko parlor ???c, nh?ng g? lo?i h?nh kinh doanh l? ?? ?i ??n, t?i mu?n xem. S? kh?i ??u c?a th?ng ti?m pachinko, n? c? m?t doanh nghi?p th?n tr?ng ??ng ng?c nhi?n. T? ??u th?ng, b?i v? ch?ng ta kh?ng th? ??a ra m?t m?c th?m h?t. ?i?u ch?nh m?ng tay, c?c c?a h?ng th??ng ?i?u ch?nh m?ng tay t?i th?i ?i?m l? c? b?n, c? kh? n?ng ?i ra ?? xem b?ng d? li?u s? l?m cho b?n m?t th?t ch?t ch?t.

 

khe c?ng ?p d?ng cho, trong h?u h?t tr??ng h?p, thi?t l?p 1, cho b?ng c? kh? n?ng ra, b?n c? Uchinaoshi ho?c t??ng t? trong b?i c?nh t??ng t?. S? kh?i ??u c?a th?ng v? ?ang ? ti?m pachinko, pachinko c? khe, ng?n ch?n Desugi b?t ng?, ?? l? Awayokuba c?a m?t th?i gian c? g?ng ?? ti?t ki?m m?t k? ho?ch kinh doanh ho?c nhi?u l?i nhu?n g?p.
V? v?y, n? s? tr? th?nh xu h??ng b?n h?ng th? ??ng.

 

t?t nhi?n, kh?ng c? ngh?a l? s? di chuy?n nh? m?y t?i ngh?, ?? c?ng l? m?t tr??ng h?p ?? s? ?i ra. Tuy nhi?n, ngay c? khi ??, ph?n l?n l? kh?ng c? ho?c th?t ch?t m?ng tay ??y ?? nh?t, ?? c?ng l? ?? xem l?m th? n?o ?? ??ng. T?ng s? v? Khi t?i, ti?m pachinko c?a v?n ?? kh?-laden v?o ??u th?ng c? kh? n?ng l? nh?. Ch?, ?? b?o v? t?c ?? kinh doanh b?nh th??ng.

 

??y, c? m?t ?i?m t?i mu?n t?p trung.

 

n?, ??u th?ng pachinko parlor l? m?t th?c t? m? nh? n??c kinh doanh b?nh th??ng c?a c?a h?ng. M? th?m ch? s?n s?ng ?? ??a l?n ??, nh?ng ?? l? n?i nh? kh?ng c? t?m tr? ?? t?ng c??ng s? ph?c h?i cho ??n khi c?. T?t c? m?i ng??i trong c?a h?ng m? s? ??ng m?t b?nh th??ng m?ng tay ?i?u ch?nh v? thi?t l?p t?nh h?nh l?, c?ng c? m?t th?i ?i?m ?? d??ng nh? sinh ??ng. S? kh?i ??u c?a th?ng l?, b?n c? th? ???c g?i l? th?i gian t?t h?n, m? ?? ???c nh?n th?y nh?t ?? bi?t c?c c?a h?ng. Ngay c? trong vi?c ?i?u ch?nh ?inh

 

, khi nh?n qua m?t th?ng, ??c bi?t l? v?o ??u th?ng c?a t?nh h?nh, m? n?, l?m cho n? d? d?ng h?n ?? ph?n x?t c?a ???c th?t ch?t. Tuy nhi?n, k? t? khi kh?-c?a h?ng ra kh?ng ?? s? kh?c bi?t, ?? l? k?t qu? trong ??u t? qu? nhi?u, ?? l? th?i gian m? kh?ng th? ???c khuy?n kh?ch. S? kh?i ??u c?a th?ng, m? kh?ng c? m?t tr?n ??u l?n, b?n t?n t?y t?t h?n ?? n? tu?n th? c?c ti?m pachinko.

 

t?t nhi?n, b?i v? n? l? kho?ng th?i gian l?n kh?ng ph?i l? m?t l?p tr??ng m? ph?c h?i, n?u b?n ? ??y ph?c v?, b?n c? th? ??i khi c? g?ng ?? ??t. ?? ch?p ??u th?ng, th?i gian tr? ch?i c?a m?t th?ng, h?y th? ?? x?c ??nh ch?c ch?n. ?? l? th?i ?i?m ?? kh?ng th? ph? h?p. S? kh?i ??u c?a th?ng, m? kh?ng c? m?t tr?n ??u l?n, b?n t?n t?y t?t h?n ?? n? tu?n th? c?c ti?m pachinko.

 

t?t nhi?n, b?i v? n? l? kho?ng th?i gian l?n kh?ng ph?i l? m?t l?p tr??ng m? ph?c h?i, n?u b?n ? ??y ph?c v?, b?n c? th? ??i khi c? g?ng ?? ??t. ?? ch?p ??u th?ng, th?i gian tr? ch?i c?a m?t th?ng, h?y th? ?? x?c ??nh ch?c ch?n. ?? l? th?i ?i?m ?? kh?ng th? ph? h?p. S? kh?i ??u c?a th?ng, m? kh?ng c? m?t tr?n ??u l?n, b?n t?n t?y t?t h?n ?? n? tu?n th? c?c ti?m pachinko.

 

t?t nhi?n, b?i v? n? l? kho?ng th?i gian l?n kh?ng ph?i l? m?t l?p tr??ng m? ph?c h?i, n?u b?n ? ??y ph?c v?, b?n c? th? ??i khi c? g?ng ?? ??t. ?? ch?p ??u th?ng, th?i gian tr? ch?i c?a m?t th?ng, h?y th? ?? x?c ??nh ch?c ch?n.