Hanemono-Dejihane i?in win Nas?l (temel kavramlar?)

Yedi Makine bir konu haline gelmi?tir ??nk? son pachinko, buna Hanemono s?ylenir bilmiyorum duyanlar bile girer diye d???n?yorum. bilenler baz?lar? Hanemono o kazanamad???n?z oldu?unu d???nen baz? insanlar olabilir, daha az ?deme olmakt?r. E?er par?a da Hanemono kazanmak i?in tespit bilmek Ancak, yine de kazanabilir

 

??kar. Sonra

 

?ncelikle ve Hanemono a??klamas?. top belirli bir konuma bir at?? girdi?inde Hanemono, bir tahta merkezinin kar??s?nda karakter nesnenin kanatlar?n? a?ar. top Hanemono olacak bunlar?n ortas?nda girerse karakter nesnenin baz?lar? ?? delikli a??kt?r b?y?k bir hit onaylama olur.
ge?enlerde
, ama art?k bir ?ey olup olmad???n? kolayca g?r?lmesini Hanemono oldu?unu g?rmek istiyorum nas?l, kazanmak gibi e?er. Hanemono yediden fazla makineye ayarlanm?? ?ivi taraf?ndan etkilenme olas?l??? ?eydir. Ben

 

Hanemono i?inde kazanmak d???n?rseniz, t?rnak ayarlama bakmak i?in bir ihtiya? vard?r. Ben tam tersine gitti kez bir ?ivi ayarlamas? iseniz, olas?l?k yediden fazla makineyi kazanmak daha y?ksek oldu?u s?ylenebilir. ?imdi, seni kazanmak i?in g?rmek istiyorum t?rnak ayarlama konumunu tan?tacak. Her ?eyden

 

?ncelikle en ?nemli ba?lang?? ??chucker ?evresinde t?rnak adaptasyon. Ba?lang?? ??,: her iki taraf oldu?unu civar?nda, a??k olanlar elbette avantajl?d?r. Bu ba?lang?? ??chucker ?evresinde iyi bir ?ivi hikaye do?ald?r a??kt?r, ama di?eri, ba?lang??tan yak?n kadar ?nemli oldu?unu, ba?lang?? ???ivi ?st?ndeki kakama denilen k?sm?n?n t?rnak ayarlanmas?d?r.

 

bu ?ivi ve ba?lang?? ??chucker aras?nda bir bo?luk oldu?u i?in, yukar? bakarak, topu i?ermek daha kolay olacakt?r. E?er kakama denilen par?alar?n bir ?ivi ayar? iseniz, s?k?l?r halde ba?lang?? ??girmek i?in biraz fazla, daha b?y?k olas?l?kla ba?lang?? ??olmas?d?r. Ben boynuna

 

az ?deme, ben ka??nm??lard?r baz? insanlar olabilece?ini d???n?yorum, ama Yedi makinesine k?yasla, bu kolay Hanemono daha iyi vurmak i?in yap?m. Daha az yat?r?m denge daha art?rmak i?in gidiyor inanmak biraz daha ?demesi azar, kolay kararl? oldu?u i?in sermaye olarak, uzak takmay? oynamak i?in.

 

yakalama zamanlar iyi bir ?ivi ayar tablosunda oturan, ?ivi ayarlamas? yap?l?r, bu hemen sonra vurur. Ba?lang?? ??yerle?tirilir ise, top d??ar? o kazanma potansiyeline sahip oldu?u takdirde, kanatlar? a?mak i?in bir hit haline koymak ve Yedi makineleri programda her ?eyi kontrol edilir, ben e?lenceli ve farkl? tadabilirsiniz d???n?yorum. Tek seferde

 

, b?y?k miktarda ?deme Ben s?rece oyun bir g?n, ben o kadar uzun yava??a kazanacak m?, beklenemez oldu?unu. Hanemono Hayat? bir ?ivi adaptasyon. Ben sadece, zaman biraz s?recektir hat?rlam?yorsam, kolayca modeli Yedi makineyi kar??la?t?r?ld???nda kazanmak s?yl?yor.

 

ge?enlerde, b?yle bir kullan?lan tablo olarak ?ok fazla, bir s?r? kurduk pachinko salonlar? b?yle banliy?lerde oldu?unu g?rm?yorum olabilir. Sadece t?rnak ayar?, elbette bir kez oynamaya ?al???n ??nk? bile ka??nd? olanlar, nokta, kazanmak i?in.