Avantajlar? ve dezavantajlar? y?ksek kapasite kullan?m pachinko salonu se?mek i?in

Herkes se?im b?y?k d?kkanlar noktas? olacak dengeyi kar istiyorsan?z, orada o ?e?itlilik elde edildi ancak ?al??ma durumunu d???nmek, bir pachinko ma?azalar?, atmosfer vb ?demesi ve d?kkanlar, hizmet se?mek i?in bir referanst?r.

 

i?letim durumu, bir pachinko salonu olarak iyi, ayn? zamanda bir canl? var olan muhtemel hissetmek izin verilecek ?eydir. ??phe siz is vurmak yok Nerede, ben bir?ok insan operasyonel durumunun iyi ma?azalar? girmek olaca??n? d???n?yorum. ?e?itli a??lardan bak?ld???nda, fakat belirli bir i? kaybetti?ini pachinko salonu i?inde, ba?ar?l? oldu?unu a??klad?lar ve avantaj ve operasyonun dezavantajlar? iyi pachinko salonu bile, biz b?yle ne noktada bakaca??z.

 

operasyonu iyi, her m??terinin ihtiya?lar?, yerine getirilmi? bir pachinko salonu oldu?u bir ger?ektir. A??rlama ve hizmet ?ey, tabii ki, Aralar?nda ?demesi par?as? b?y?k nokta olacakt?r. Operasyonda, iyi pachinko salonu olan ortalama, ?deme sunulan bir dereceye kadar olabilir biridir. Ayr?ca sat?? kazanabilir daha makul olan, ayr?ca sabiti bir ?deme bekleyebilirsiniz. o, kendi yolunda ??kt? amaca ba?l? olarak terc?me oldu?u i?in elbette

 

, bazen de bariz koleksiyon tarih, ama her g?n, modeli s?kmak Will, artar kazanma olas?d?r.

 

Buna ek olarak, m??terilerin ?e?itli ziyarete gelecek. Ama? durmak bile ?ok pachinko deposuna geliyor bilmiyorum edenler, platform ayr?ca, ?iddetle hareket ??nk? burada her oldu?unu, ?o?u zaman ?cretsiz bir tablo olabilir. Beni d?n?m b?ylece Ve bir dereceye kadar, yat?r?m miktar? az oldu?u ve ayr?ca bunun bir hit ?izmek i?in bekleyebilirsiniz. Orada iyi pachinko d?kkan?, ?al??t?rmakta faydalar? ?o?u. insanlar?n ?e?itli ziyarete gelen beri

 

Ayr?ca, olas? bilgi toplama olmas?. ko?ma ?yi d?kkanlar, bu y?zden ba?ar?l? t?r insanlarla ileti?im halinde bilgisine ?e?itli keyfi kula??na gelen bir ?eydir ?lmek, bir?ok d?zenli m??teriler.

 

Ancak, di?er elinde de elbette dezavantajlar? vard?r.

 

稼 ?al??ma yak?nda a??lacak iyi, iyi bir ?s olmas? oturdu alacak. son stand?na Vb pop?ler modelleri, bu m??terilerin derhal topra?a verilecek. select rekabet ?iddetli olur Stand?, bu ihtar operasyon iyi pachinko salonu oldu?unu s?yl?yor. ?nceki g?nden itibaren, ama?layan masaya oturmak ve ama?lar ?n soru?turma, platformunu sahip olmak i?in, ertesi sabah erken ziyaret etmek gerekecektir. E?er masadan bir kez ek olarak

 

, tek seferlik closeout ile, geri d?n?? an? oturan birisi, neredeyse imkans?z olacakt?r olaca??d?r. yat?r?m tutar? art?r?ld? zaman, vazge?mek nerede, bir belirleme hareketli platformu olsun, ben demerit biri zorla??r s?yl?yorlar.

 

i?letim durumu iyi ma?aza hi? ??phe yok ki, iyi ma?azalar oldu?unu. Ayn? zamanda de?i?mi? insanlar hat?rlamak insanlar? ?ekmek i?in cazibesini ma?aza, ancak b?yle bir dezavantaj da, ben pe?in ve m?cadele gelmek asl?nda diyor.