ROM ??leri

ROM ??leri

pachinko makinesi, her zaman ROM'u monte edilir. Peki, ya ROM i?in ?e?it?ey, nas?l ?al??t???n? bakmak istiyorum. ROM oldu?u i?in, ya da, bu t?r beyin oyun makinesi gibi bir makine, mesela eri?im ve performans? gibi bir program i?eren bir ikramiye, belirler.

 

pachinko makinesi ikramiye t?m modellerinde kura sistemini tamamen olas?l?k alm??t?r. (Bu sadece teorik. Sen b?y?k bir hit olas?l?k, vb Horukon deposunda ba?l? dalgalan?r olas?l???n? inkar edilemez.) _ X000D_
pachinko makine incelemek i?in kumar masas?nda, t?m bu denetime tabi Hodorikyo, ge?mesine etmemek i?in, ancak inceleme ve tam bir olas?l?k birle?tirilmi?tir. Her bir model i?in belirlenen

 

de?eri, tam bir olas?l?k olarak adland?r?lan rasgele say?lardan belirlenmesi. Yani, ROM hareketli mekanizma ne t?r i?inde, biz b?y?k bir hit haline nas?l a??klayaca??z. ROM aras?nda, rastgele bir kare say?s? g?sterilir. Belirli bir say?sal de?ere ula?t???nda sonra, ayn? zamanda, 0 d?n?? tekrarlad?.

 

kumar masas?nda, herkes o zaman ROM i?inde, ba?lang?? ??chucker girmek i?in resmin etraf?nda ba?lar f?rlatma, oldu?u toplar, piyango ?retim ortas?nda, ger?ekle?tirilen ve eri?ime veya d?k?lmek veya zaten isabet E?er sabit var olmas?.

 

ve sonraki piyango s?ras?nda da 0'a geri hareket etmeye ba?lar, ?u anda bir piyango bitirmek i?in ba?lang?? ??chucker olmas?d?r. ?evirmek rulet gibi b?yle rastgele ?eyler, olas?l?k, hatta 1 290 tutanaklar? oldu?unu hep 290 rotasyonunu d?n?m etraf?nda gelmiyor olmas?d?r.

 

ise, o kadar isabet olas?l??? gereklidir olaca??n?, ancak bir s?re boyunca ROM, makinede ayarlan?r ikramiye, Chikazukeyo ?al??aca??z, d???nebilir. ?yle, ya da her modelde isabet olas?l???, o b?y?k bir hit olas?l?k yak?nsamas? oldu?unu. b?y?k bir hit s?k oldu?unda bunun i?in

 

veya de?ilken d??ar?, bir zaman vard?r D?nem I, b?yle oldu?unu ya da orada oldu?unu. Kolayca ROM ve ikramiye aras?ndaki ili?kiyi tarif ancak pachinko makine ROM y?netimi ta??nd? Sonu? olarak, oldu?unu var. sonland?r?l?r Ne y?netmenin t?r geliyor chucker ba?layabilir girerken

 

Reach anda hem piyango ?arpt?. Yani, ne olursa olsun, en iyi bas?n nerede nas?l ?ans d??mesi, sadece tek i?levini zevk de?il, o ??kart?labilir isabet anlam?na gelmez.

 

mutlaka insan Pachinko salonuna yapabilirsiniz bile kimse, isabet okumak i?in. Bu kazan kesinlikle garanti, ne de o daha iyi aslen yakalayamaz anlamak m?mk?n oldu?unu d???n?yorum.

 

Pa?inko baz? ?eylerin bir kumar ne de i? iyisini edenlerdir gibi. Sadece o, bunu durum bu vurmay? deneyin sadece ger?e?in ROM'un isabet dalga okuyabilir. Ancak

 

, bunun en az 1 milyon yen bir ay kazanmak de?il olabilir Pachinka par?as?.