Афзалият?о ва ну?сон?ои, ки дар Xintai дар parlors pachinko равона

Дар parlor pachinko ва ?айра дар назди истго?и, шумо метавонед низ боз? фавран, пас аз Xintai озод ?ор? карда мешавад. Дар, афзалият?о ва ну?сон?ои ?адаф чунин Xintai, мо дар кадом ?исми назар. Пеш аз ?ама, ба он фоида, чанд р?з ?ор? Xintai аст, ин аст, ки он аст, баланд майл ба нохун-Horukon аз ?умла ма?м?и ширин дар ?арибии аз о?ози. ?арчанд

 

Xintai, мо кардам, низ дар ма?оза ?амсоя ворид шуда, ?амон модели дар як ва?т. Xintai аст, албатта, зеро ва?те ки ма?сулоти мавсим?, ки, одамоне, ки мехо?анд зада аст, аксар ва?т. Бо ву?уди ин, наздик to've чунин мизо?он ма?рум шуда аст, ки мо ягон ?исси ?ор? ташвиши зиёд доранд. Он го?, ки ба sweeten чанд р?з аз р?зи аввал, Ман бисёр ва?т сехи pachinko, то ки суръати даврав? аст, вомегузорем.

 

?амчун истисно, агар шумо наметавонед тан?о дар ма?оза дар майдони ?ор? боло зада, метавонад як танзимоти бар?арорсоз? нест, чунки т?б низ ниго? мардум гирд меоварад.

 

Вале, агар ин ?ол ?амчун тамоюли асосии боз? дар Xintai аст, ?ор? намудани се р?з бисёр, ки ба чашмони равона нест.

 

ва ну?сон?ои аст, аммо Xintai як ну?таи, ки он душвор шудан мизи озод аст, ин аст, ки э?тимол аз та?рибан 3 р?з баъд аз дубора ёфта шавад. Аввал Xintai, ?ор? дар р?зи аввал аст, низ дар як лотерея, аз р?зи дуюм, низ ?аст аксаран шудан мизи пурра аз суб? дармеоед. Илова бар ин, дар сурати чунин модели маш?ур, ?амеша ва ё баъзе аз мардуми интизор? озод, агар як пардохти нест, он ч?, камтар ба мизи озод гардад. Агар

 

Албатта зад, ин аст, ки шумо на тан?о дар як суб? рафта.

 

ва дар он тас?е?оти нохун ва ?уруби Horukon аст, Xintai тартиби Баркер, мав?еи се р?з аз ?ор? дар р?зи аввал, вале мо аз тас?е?оти му?аррар? кушодани, ки аз р?зи 4 вазифа, то боз ба ?олати ситонидани дохил , шумо як ?атъии каме.

 

Ин Xintai манфиат?ои ва ну?сон?ои ба ?исоби миёна дар як parlor pachinko, ки дар parlor pachinko сахт аст, пурз?р, аз ?ор? Xintai р?зи аввал, низ ?аст як ма?озаи, ки ба ?амъоварии омад. Аз Xintai чунин parlor pachinko, рост?авл Манфиат?о Ман фикр аст, кам нест.

 

с??бат бо з?р?, аст, дар бораи он, ки ?амлаи охирин модели. Дар ситонидани аз р?зи аввал, ки манфиат?ои ?амаи Xintai нест хо?ад шуд. Агар ма?сади аз

 

Xintai, рафта, ба зада ?ор? дар р?зи аввал бо шоиста, пас ду ва р?з?ои Агар шумо танзим нохун ва ?уруби Horukon ?астед, ман фикр мекунам, ки дар он бошад, мумкин аст eyeing ба таври тамаркузи.

 

охирин модел?ои, лекин шумо мехо?ед, ки ба задааст, ?атто бештар, агар модели маш?ур, агар ч?б ?олиб, Xintai Ман фикр душвор дигаргунаш кунем. Дар тамоюли Xintai дар замони ?ор? намудани

 

Инак, хуб рафта parlors pachinko, ё манфиат?ои ма?оза?о бисёре аз дар Xintai, ё к?шиш аз Муайян агар ну?сон?ои бисёр ва?т аз харид задааст.