Ё модели насби parlor pachinko аст, аксар ва?т Xintai, ё аксаран мизи истифода бурда мешавад

Дар ?ум?ур? аст, бисёр як parlor pachinko, вале Xintai ва ма?оза?ои ма?оза?о ва мизи истифода дар маркази маркази буда, як ?атор parlors pachinko нест. Дар хусусият?ои техникаи нав аст, аксар ва?т як parlor pachinko, во?еъ дар ма?алли ?ойгиршавии осон нисбатан муштариён ?амъ омаданд, ба шумо зинда он аст, ки наздик ба ра?обат сехи як аст. Xintai аст, зеро он метавонад арзиши бузург, гирифта, ба монанди фур?ши ва фоида умумии аст, на ба андозае таъмин мегардад, ба шумо шудан хеле душвор аст. Агар шумо хо?ед, ки ба ?ор? намудани

 

Xintai ба миrдори калон, Xintai чанд р?з ?ор? аст, бештар, ки модел?ои дигар Xintai дар мошини бар?арорсоз? аст. Ин ну?таи аст, Ман Камбудии Xintai аст, аксар ва?т як parlor pachinko. Xintai дар parlor pachinko маркази, агар шумо мехо?ед, ки ба боз? дигар Xintai, ман фикр мекунам, ки он бе?тар аст, ки рафта ба боз? ва?т, ки баъд аз як чанд р?з аз ?ор? Xintai.

 

Умуман, Xintai аксаран дилчасп аст, ки ягона барои боло-?ор? дар минта?аи Эзо?! ?

 

Асосан, агар шумо мехо?ед, ки ба боло ?ор? намудани Xintai дар минта?а, агар на наметавонад зад тан?о дар ма?оза Xintai зиёде ву?уд доранд, ма?оза?о фикр аст, ки ?е? зарурат ба озод кардани пардохти ташвиш нест. Бо ву?уди ин, м??лати дароз ?ум?ур? ва?т дар модели маъруф, агар шумо мехо?ед, ба воя дар модели асос?-аломати ма?оза, шумо метавонед ба кушодани. Ин минта?а, аст, то ба фикри идоракунии.

 

ва, чунон ки хусусият?ои са?на истифода бурда аст, аксар ва?т як parlor pachinko, он аст, камтар имконпазир ва наздик ба ма?оза ра?обат ма?озаи наздиша?р? аст, ман фикр мекунам, ки ин базаи абонент? калон маркази му?аррар? аст. Ман гузошта бисёр платформаи истифода бурда, parlor pachinko пойго?и фармоишгар аст, нисбатан ?абати синну сол аст, ки дар раванди баланд ?ойгир шудааст. Охирин Xintai аст, ки як навъи мубориза ва дитаргуние э?тимоли latency ва ?айра, ки барои бисёр модел?ои мураккаб аст, ба зуди хо?анд майл ба тарснок. Агар

 

мизи истифода бурда мешавад, ба монанди Xintai низ базаи абонент? ба шарм аз пазируфта шуда аст, ки э?тимол дар фур?ши э?ьё шавад. Агар чунин р?й ди?ад, мо ягон сабаб ма?бур ?ор? намудани техникаи нав. Дар атрофи аз parlors pachinko, хусусан бе бисёр муштариёни ?араёни, ба баланд бардоштани фур?ш, мушкил бештар аз пеши сехи истго?. Ин ну?таи, блоки истифода бурда мешавад, харо?оти Xintai низ арзонтар нисбат ба ва?те, на ситонидани харо?оти низ ба осон? ?астанд Cormorant низ чизе хо?ад буд. Аз

 

Xintai кардаанд, бисёр, чунки ба ситонидани аст, ки на тан?о гузошта сахт Toka истифода бурда истодаанд, ки ?е? он аст, ки гардиши пули на?д, на хо?ад буд, ки сахт аст. ?амаи аст, ?ойгиршавии ма?оза pachinko ва базаи абонент? ва сиёсати ма?оза?о фур?ши он муайян карда мешавад. Зимни, лекин дар он ?о низ як parlor pachinko аз гардиши пули на?д сахт бошад, parlor чунин pachinko аст, ман фикр мекунам, ки ?арчи зудтар муайян имконпазир аст, ки агар шумо дар ?олати пардохти ва мутоби? нохун назар.

 

бо рафъи арзиши аввал бо як миз истифода бурда мешавад, ба монанди ма?озаи додани сиёсати паст кардани пардохти ба regulars, сиёсати идоракунии бе?тар мебуд фикр ин аст, ки тан?о шумораи Pachinkoya нест.

 

низ махсусан дар аср?ои миёна истода, дар Xintai, parlors pachinko, ки т?бро ба ?ор? намудани р?зи аввал тавлиди нест, ман фикр мекунам, ки дар ?олати бар?арорсозии, то пиндоред, ки он ма?озаи ?ав? аст. Инак, ба ?исоби миёна, ба монанди Xintai ?ор? дар р?зи аввал аст, сехи аз ?ад зиёд ташдид кардани нохун?о барои Баркер аст камтар. ма?озаи Pachinko ягон намуди ё чизи pachinko parlor аст, ки рафта бо шумо, лутфан к?шиш кунед.