Афзалият?о ва ну?сон?ои ?адаф модели ноболи? дар parlors pachinko

?атто parlor pachinko, ки аз назди шумо рафта, ки ман фикр мекунам, ки ?амеша хеле хуб модели ноболи? нест, фаъолияти аст. Аз ?умла, ё ба с?и ма?оза дар пушти ?ойгир шуда, шумораи хеле ками модел?ои аст. Дар фармоишгар hte, вале ноболи? модели аст, вале, албатта, ?ам камбуди?о ?астанд, инчунин манфиат?ои ?астанд. Пас, дар робита ба ма?саднок модели ноболи?, манфиат?ои ва ну?сон?ои, мо дар кадом чизро ба назар.

 

аввал ?амчун амсолони, чунки маълумоти дар намунав? камтар аст, ин аст, ки чунин исте?солот ва бубинед, дар асл на бороне аст, маълум нест. Илова бар ин, гумон аст, ки амалиёти конвергенсия э?тимолияти барои кам аст, он метавонад мушкил ба арзёбии мав?и РУМ.

 

модел?ои ноболи?, ба таври назаррас ва ё маъмул нест, ки шумораи модел?ои сола, ки бо мурури ва?т аз фур?ш рафт. Зеро, ки ма?сад, мо ба маълумоти намунав? ба монанди исте?соли ё мав?еи маълумоти тавозуни хеле хурд мегардад. Дар сухан, ки ч? тавр ?амъ овардани маълумот дар рафтор, дар он гум мешаванд, тан?о тасди? дар асл худ зад.

 

тан?о зад як каме, зеро ки Ман намедонам, хеле, ба шумо хо?ад ?алли баъзе аз дара?аи сармоягузор? лозим аст. Дар сармоягузории ибтидоии маълумот ?амъ оварда, аз он, ки бояд баррас? шавад. Илова бар ин, ?амеша як давлат дар он аст, давида он ?о аз тарафи модели ноболи? хос аст. Далели он, ки ин амалиёт нест, як мав??о хуб ва мав??ои бад аст, э?тимол ба stagnate, дар замони аз шиддати мав??о дар?ам бад, ва?ти ба Конвергенсия то jackpot э?тимолияти мегирад.

 

гирифтани модели ноболи?, агар зиёд э?тимолияти ?олиб, сармоягузор? ва ме?нат ?амъоварии иттилоот, инчунин ба шумо хо?ад дониш лозим аст, ки хондани мав??о.

 

Дар он аст, ки ба манфиати ба баръакс, ин амалиёт аст, то, ки он р? ба задааст платформа нигаронида нест, зеро шахси дигар аст, хеле зад, агар шахсе, ки метавонад то андозае ба худмабла?гузор? сармоягузор?, хондани мав?и як ин аст, ки осон аст. ?амеша и?ро аст модел?ои ноболи? нотавон, ки баландтар э?тимолияти, ки боз? дар та?рибан ан?ом дода мешавад.

 

дар сурати, ба монанди шумо бо назардошти маълумоти тамаркуз ягона, зеро он аст, низ зиёд нест, ба задааст шахси дигар, як Мав??ои ва мав?еи ва?ти конвергенсияи табдил осонтар ба воситаи дид. Меоям зад дар давраи ин ?адар умуман, ба монанди э?тимолияти баланд аст, он аст, ки дар давраи аз як осонтар ба хонда, ?адди манфиат?ои.

 

?амчунин, ба монанди модели ноболи?, низ кор?ои зиёде ?амчун намунаи сурати истифода бурда мешавад. Бо ву?уди ин, чунки дар бисёр ?олат?о тан?о зиёд амалиёт, лутфан дар нохун?о назар. Хеле гузашта як ?афта дода?о, агар як ро?и донистани маълумоти пардохти мав?уд аст, ?амин тавр-не бе?тар аст, то бовар? ?осил.