Сан?ед, суръати иваз Xintai аз parlor pachinko

Як бор бар як ва?т дар як parlor pachinko монанд аст, чорабинии калон Тавре иваз Xintai, он буд, ки ч? суръати та?рибан як маротиба дар як ё чанд мо? дар мо?и гузаронида шуд. Айни замон аст, ягон та?йирот дар чорабини?ои му?им дар ?и?ати ?алби муштариён нест, балки зуд-зуд ба зуд-зуд коф? нест му?оиса шавад, табдил ёфтааст. аст, низ ву?уд дорад яке аз ?оида?ои соати онро гирифт, вале суръати и?рои иваз кардани Xintai, ин сайт шароит ва фармоишгар пойго? хо?ад шароити со?ибкории pachinko фар? кунанд. Зимни суханрон? дар шароити ?ойгиршавии

 

, дар parlor pachinko дар parlor pachinko ва пеши мав? дар майдони маркази ша?р, аз иваз Xintai карда шудааст ?ар ?афта сурат мегирад. Сабаби ин дар он аст, ки дар майдони маркази ша?р ва пеши истго?и, шумо зинда аст, ки ра?обат тамоили parlors pachinko доранд, мутамарказ бера?мона табдил ёфтааст. Xintai, он табдил ёфтааст молии хеле му?им бо ма?сади ?алби мизо?он. ?амсояг?

 

аз parlor pachinko аст, агар ?ор? намудани модели маш?ур ба миrдори калон, хо?ад вазъи ногузири иртифъои, ки хеле равон. Бо ма?сади пешгирии вазъият, он аст, ба зуд? бо ворид намудани як ?атор баробар ба шумораи ?ор? намудани ма?оза?о ?амсояг? мухолифат карда гирифтанд, ки маълумот аз исте?солкунандагони. Дар parlor pachinko аз маркази ша?р, ба монанди тактикаи доранд, ?ар ?афта ан?ом дода шуданд, ки ман суръати иваз Xintai аст, табдил ёфтааст бештар ва бештар Барои зуд.

 

Бо ву?уди ин, мошини pachinko хо?ад сад?о ?азор Йени як. Барои своп, ки Xintai, он аз ?исоби назарраси онро мегирад. Зуд Пас аз 10 адад ба шумо муарриф? кардаанд, он табдил ба як во?иди миллион?о Йени.
он
, он аст, ки дар ??лач?б омадед, ?амчунон ки харо?оти чун ?афта, ва исте?лок? ва фарсоиш, дар ?и?ати афзоиши ?исми даромад, тар?умаи, ки бояд бар?ароршавии арзанда бошад. parlor Pachinko, ба монанди ма?оза?о зан?ираи зиёде доранд, ки, вале на он ?адар зиёд дар як бар?арорсоз? радикал?, ки бо кудрат молияв? аст parlors сахт pachinko, parlors pachinko минбаъдаи кардаанд, ки аз баъд аз як р?з чанд иваз бисёр Xintai аст тавр ?е?онда бар?арор нашуда буд Агар, ?ам дар як ?олати он ?о амалиёт пеш аз гирифтани фоидаи афтод нест.

 

Илова бар ин, исте?солкунандагони pachinko parlor, мутамарказ асосан дар Токио prefectures ?амсоя Оё шумо. Дар сурати аз як parlor pachinko дар маркази ша?р аст, ки фармоишгарро аз ?араёни р?за аст, ки шумо ба даст худро ма?бур ба харидани шароити Xintai бисёр либоси содир шуд. Ва баръакс, дар сурати дар як ма?озаи наздиша?р?, иваз хо?ад кард Xintai та?рибан нисфи ма?озаи маркази ша?р бошад. Тавре ки чаро бар хилофи ин parlor pachinko аз маркази ша?р, ва он, ки дар як ма?озаи хурд барои ра?обат дар ?амсояг?, мизо?они ?астанд маркази regulars, ?исми он аст, ки бисёр ва?т на ?аракати ?адар аст.

 

ра?обат, зеро дар назар доред, ки ба тарафи дигар аст мазкур нест, ва инчунин ма?в зарурати ?ор? мошин?ои нав дар болои дар шитоб. Илова бар ин, бо ма?сади доштани базаи абонент? низ бизнес маркази доим?, ки мо ба ?ор? намудани мизи истифода аз охирин мав?еи зиёд одатан. Тавре аз ин, балки иваз суръати маркази ша?р ва атрофи аз parlors pachinko сабаби гуногун, шумо ба бар?ароршавии босуръати лозим нест, агар фур?ши с?занда Xintai татби? карда шавад дидаанд.

 

Xintai тез ма?оза иваз аст, Пас ч? шумо ба кор, ё ма?м?и бар?ароркун? ?ор? бистар дили нохо?ам ба тарзе атрофи кор, зеро фур?ши боло рафта, тан?о дар атрофи ин ?о ба воситаи ки дар назорати ?арр?за мебинем .
Toka
ми?ёси фур?ши ширкат аст, он назар мерасад, бисёр одамон, ки ба фикри интихоби як тарабхонаи хуб дар чунин ну?таи назар оварда намерасонад, биёед як тафаккури каме. Xintai зуд-зуд дар ма?оза иваз аст, Пас ч? шумо ба кор, ё ма?м?и бар?ароркун? ?ор? бистар дили нохо?ам ба тарзе атрофи кор, зеро фур?ши боло рафта, тан?о дар атрофи ин ?о ба воситаи ки дар назорати ?арр?заи дид.
Toka
ми?ёси фур?ши ширкат аст, он назар мерасад, бисёр одамон, ки ба фикри интихоби як тарабхонаи хуб дар чунин ну?таи назар оварда намерасонад, биёед як тафаккури каме. Xintai зуд-зуд дар ма?оза иваз аст, Пас ч? шумо ба кор, ё ма?м?и бар?ароркун? ?ор? бистар дили нохо?ам ба тарзе атрофи кор, зеро фур?ши боло рафта, тан?о дар атрофи ин ?о ба воситаи ки дар назорати ?арр?заи дид.
Toka
ми?ёси фур?ши ширкат аст, он назар мерасад, бисёр одамон, ки ба фикри интихоби як тарабхонаи хуб дар чунин ну?таи назар оварда намерасонад, биёед як тафаккури каме.