?адвали интихоб дар ва?ти ?одиса parlors pachinko

parlor Pachinko дар замони чорабин? назар мерасад, ?атто бештар аз тасвири масъалаи умумии доранд, вале аст, чунин чизе нест. ?амеша мизи бар?арорсоз?, ?атто дар замони ?одисаи мазкур аст. Албатта, зеро он аст, ки дар берун рафтан баргузор, вале шудан, агар платформаи интихоб, агар осон му?оиса ?амеша ?а? аст, ба хотири кам кардани сармояи иловаг? хо?ад интихоби платформаи дар замони чорабин? баргузор муарриф? намоянд.

 

Пеш аз ?ама, ман мехо?ам, ки ди??атамонро ба ва?ти чорабин? модели аломати ?ар як ма?озаи аст. Зеро

 

ма?оза?о модели ба билборт гузоштан, чунки аксари шумо мехо?ед, ба дод модели худ, коф? барои як чорабинии калон, Шумо ба гузошта як ?увваи оид ба модели ба билборт гузоштан дар parlor pachinko аст. Ягона модели аломати аст, ч? расад ба бе?тар намудани ма?м?и Horukon ва мутоби? нохун аз ?амеша му?аррар?. Интихоби модели дар замони чорабин?, дар ёд боз? дар модел?ои ба билборт гузоштан.

 

Баръакс, оё нер?и аз ?ад зиёд таваккал накунем, афтидан ба модели бар?арорсоз? дар ва?ти чорабин? ба ном ба Xintai аст.

 

дар Xintai, ?атто бе кушодани нохун?о андаке, то барои мо нишаста мизо?он бе баланд бардоштани ?урубго?и Horukon, Xintai аст, аксар ва?т дар модели бар?арорсоз? дар баръакс дод. Бо дарназардошти

 

■ ин ?о му?им
pachinko parlor сиёсати кор?, зиёд намудани шумораи муштариёни аст, санади додани пардохти, бо ма?сади бе?тар бо мизо?он и?ро пардохти ки дар ?ое ки мардум бе коре гирд ба шумо лозим нест, ки ба додани а. Ин хуб мебуд дар хотир ниго?, чунки он асос? дар пойго?и аст. Пас аз он, модел?ои Хит

 

, дар навбати худ ба шумо муайян кардаанд, вале маълумот аст, ки дар ин ?о к?шиш кунед, ки тамаркуз дар сари суфра хафа р?з пеш. Ба р?з пеш аз пойго?и ?ав? аст, ки имконияти, ки ма?м?и Horukon ва мутоби? нохун як нохун му?аррар? та?йир нест. Бо ву?уди ин, дар сурати ?атъи дастрас? натижаи, баланд бардоштани ?урубго?и Horukon, он аст, э?тимол ба кушодани як нохун.

 

дар давоми ин чорабин?, чунки низ ?астанд р?з шумо хо?ед, ки ба шикоят пардохти нест, вале мо ?астед Гона берун карда, албатта, хо?ад буд мав?еи ?ав? минбаъдаи пневматик? касри ва дубора зинда кардани Horukon танзим ?ав?, чунон аст. Бо ин ма?сад, мав?еи ?ав?, ба он хо?ад албатта бисёр deferring маъмул?.

 

аз тарафи дигар, дар ?адвали хафа он як нохун аст, таъсири заиф ва на аз ?ониби р?й тан?о маъмул? хо?ад буд. Илова бар ин, маънои инчунин ?ангоми чун як ма?озаи агар на аз зиён. Пас, мав?еи ронда ба даст суръати даврав?, бе афзоиши ма?м?и Horukon аст, он ?о барои кушодани нохун аз маъмул?.