Нормално посао у време платформе да изаберу ?е Пацхинко салон

Потражите како би се осигурало напусти платформу ?е немогу? приче, али, како би се спречило непотребно инвестици?а, податке и нокти?у ?е место желите да видите. У, у табели избора у време нормалног послова?а, ми ?емо погледати како добро бирам паж?у платформу за било ко?и део. Пре свега, ми ?емо погледате податке. _к000Д_ _к000Д_ То ?е, у зависности од времена да посети, када се види податке, морате узети у обзир узме у обзир чи?еница да ?е нормалан радни дан. У нормалном радног дана, ?ер не посто?и да угаси Пацхинко салону страну, само зато што ?е био ?ак дан рани?е, да ?е бо?е да се спречило да буде одмах сео. _к000Д_ _к000Д_ у табели ко?и су претходног дана, да ли ?е бро? пута и каква страни ударца Атари и бро? обрта?а дана ?е важно. И то ?е изашао дан рани?е, тако?е ?е добар бро? обрта?а сто?и дан, посто?и могу?ност да ?е дан рани?е и нокти?у ни?е променила. Осим тога, чак и ако не затегнути Иноцхикуги, лак за доноше?е лопту до почетка индукционих нокти?у, можда сте затегнути. _к000Д_ _к000Д_ сада од података лампе, посто?и и ?една врста ротаци?е брзине се приказу?е до хит. До ?едног великог хита, фотографи?е и осигурати да степен до ко?ег ротаци?а. Неколико дана ?ак, присто?ан бро? окрета?а дана, а ако ?е хит протока ?е заустав?ен, а не име вероватно, ?е да посто?и вредност ударити у време нормалног послова?а. Ако _к000Д_ _к000Д_ Хорукон и?и са ЦР машина чи?и ?е ци? би усво?или продавницу, чита?е као што ?е навика, као што ?е талас конфигураци?е групе и РОМ за Хорукон, изабрати вероватно у?и у ?аке живот сто?е сада. Ако _к000Д_ _к000Д_ ?уде ко?и желе да доследно победи у Ханемоно, ?ер ?е прилаго?ава?е нокат ?е поде?ен на исход, то ?е се видети у центру нокта. _к000Д_ _к000Д_ Ме?утим, чак и ако су подаци до ?ак, ако се утврди да су или не да пооштри ексер, и затегните индукци?а нокат се не препоручу?е да толико инвестици?а. Такав став, ?ер ?е исплата сма?у?е брже, а када удари, препоручу?е се да се замени добро и ствари на рез. _к000Д_ _к000Д_ Поред тога, чак и ако посто?и хит чак и на дан, и толико ?е брзина ротаци?е Или ако не, у случа?у брзине ротаци?е може бити доле осе?а? ?е, мислим да ?е бо?е да одмах кре?у умре. Поред тога, подешава?е за нокте у време нормалног послова?а ?е постала нормална ексер у ?егово? рад?и. Ако _к000Д_ не _к000Д_ се?ам се ста?е нокта, ?ер ?е лак државе у тренутку пушта?а или када ?е опоравак постане нечит?ив, Кееп добар изглед. Наил нормално ?е, али ?е неколико милиметара од односа конверзи?е, излази разлику. Да би видели нокат сте лако разликовати платформу на?више ци? очи, али за свакога ко жели да ни?е лако разликовати, ми ?емо вам об?аснити брзином ротаци?е. Уколико услови на _к000Д_ _к000Д_ бро?ем обрта?а, у Пацхинко салон од 3,5 ?ена размене, око 13 пута у хи?аду ?ена, око 15 пута у 3 ?ена размени, око 17 пута у 2.5 ?ена размену, и око 20 пута у 2.3 ?ена размени сада има. Неке вари?аци?е у моделу и може, наравно, али то ?е бро? обрта?а просечне хи?ада ?ена Ако имате нормалну прилаго?ава?е нокте. Толико или не скрене, можете помислити, али то ?е реалност. _к000Д_ _к000Д_ у нормалном послу, чи?еница да отвара?е нокат, ?ер готово да нема, покуша?те да изаберете платформу ко?а претвара минимални еквивалент готовине стопе по бро?у обрта?а. Ме?утим, то ни?е дово?но погодила ?ена хи?ада. ?ер ?ете бити неу?едначен у протоку лопте, имплантаци?ом на?ма?е неколико хи?ада ?ена, можемо ре?и са разумно да се утврди израчунава?ем просечан бро? обрта?а. 3 ?ен размена ?е постала око 20 пута. Неке вари?аци?е у моделу и може, наравно, али то ?е бро? обрта?а просечне хи?ада ?ена Ако имате нормалну прилаго?ава?е нокте. Толико или не скрене, можете помислити, али то ?е реалност. _к000Д_ _к000Д_ у нормалном послу, чи?еница да отвара?е нокат, ?ер готово да нема, покуша?те да изаберете платформу ко?а претвара минимални еквивалент готовине стопе по бро?у обрта?а. Ме?утим, то ни?е дово?но погодила ?ена хи?ада. ?ер ?ете бити неу?едначен у протоку лопте, имплантаци?ом на?ма?е неколико хи?ада ?ена, можемо ре?и са разумно да се утврди израчунава?ем просечан бро? обрта?а. 3 ?ен размена ?е постала око 20 пута. Неке вари?аци?е у моделу и може, наравно, али то ?е бро? обрта?а просечне хи?ада ?ена Ако имате нормалну прилаго?ава?е нокте. Толико или не скрене, можете помислити, али то ?е реалност. _к000Д_ _к000Д_ у нормалном послу, чи?еница да отвара?е нокат, ?ер готово да нема, покуша?те да изаберете платформу ко?а претвара минимални еквивалент готовине стопе по бро?у обрта?а. Ме?утим, то ни?е дово?но погодила ?ена хи?ада. ?ер ?ете бити неу?едначен у протоку лопте, имплантаци?ом на?ма?е неколико хи?ада ?ена, можемо ре?и са разумно да се утврди израчунава?ем просечан бро? обрта?а.