Разлика пословне политике због локаци?е Пацхинко салон (станица Агенти и приградских продавнице)

Свака рад?а, мислим да ?е послова?е са разним уре?а?има према условима на лицу места. Пацхинко ни?е изузетак, имамо разне и различите мере, посао и израду сопственог продавнице слике по условима на лицу места. На пример, испред рад?и станице и приградским продавницама, разлика ?е велика карактеристике. Ха?де да упоредимо разлику у времену базе кли?ената и максималне рад. _к000Д_ _к000Д_ ■ пацхинко салони за обав?а?е послова у временско? зони _к000Д_ _к000Д_ Статион испред станице пацхинко салону на базе кли?ената и максималне трча?а, поисед продавнице у многим центру пешачки саобра?а?. За недалеко од железничке станице, и канцелари?ских радника дома?ица и стари?их особа и путу ку?и са посла од младих мушкараца и жена, очеку?емо корисничку базу од разних узраста. Посебно, ово понаша?е ?е чеш?е радним данима. Током вечери од ?утра, бо?е ?е, као што дома?ице и стари?и многи, би?е посебно жена бенд ?е често време. _к000Д_ _к000Д_ Али испред пика станице операци?е ?е што одавде. Од вече позади ?е бо?и, ко?и ?е долазио у продавницу из _к000Д_ _к000Д_ ?утра, на начин заме?ен, ова? пут пла?ени радници после рада ?е почети да об?асни ве?ину операци?е. Према овом тренутку, шта промет интензивне базе кли?ената ?е, "с на?ве?и функци?а испред станице продавнице. _к000Д_ _к000Д_ продавници у ко?о? посто?и та?минг поништава функци?а те речи, ?ер посто?е купци за повратак одбачене чак и ?аке базе, има?е као ?едан од избора и због ци? има. _к000Д_ _к000Д_ у жестоко? станици пре такмиче?а, продавница не могу да привуку купце у 7 часова или 8 часова радним данима 6 сати, има прежив?ава?е поста?е тешко. _к000Д_ _к000Д_ (※ Узгред, ако продавница мора да се прилагоди лопту шта са РОМ Иара Хорукон, опци?а ?е да се покупе ову временску зону.) _ к000Д_ _к000Д_ Ме?утим, за пла?ени радници одмор ?е одмор, операци?а пик и вечери од подне, би?е потпуно другачи?и ток и радним даном. Поред тога, ?ер ?е конкуренци?а продавница често, чак и чим лопта од других продавница, рад ?е се много променио. _к000Д_ _к000Д_ _к000Д_ _к000Д_ ■ приградском Пацхинко салон базе кли?ената и врха У временско? зони _к000Д_ _к000Д_ на клик рада, и кажу шта ?е у предгра?у рад?и, не очеку?ем величину базе кли?ената на око Статион продавницу. Говоре?и о патрони, а отац вашем комшилуку дома?ица и осталих, старост ?е тако?е на пове?ан, видимо доста изглед лица, као што су 60-их из 40с. _к000Д_ _к000Д_ гости нивоа зна?а ?е релативно низак, то ?е много, посто?е и многи тренд ко?и ?е празна слатко сто ?аке базе и прилаго?ава?е нокти?у. _к000Д_ _к000Д_ све док ни?е популаран ресторан дово?но да позове гласине у предгра?у пацхинко салону, ко?и паркира?е посе?у?у аутомобилом или мотоциклом или слично, ту ?е, то не значи много више, па чак и они ко?и долазе у продавницу од раних ?утар?их часова не толико ?е статус кво. _к000Д_ _к000Д_ ве?ина, ?ер ако живите у вашем комшилуку долази до продавнице, ради се почети истеза?е у 12 часова пре и после подне, врхунац производ?а ?е имати много продавнице око 3:00 часова од 1. часова. И, приградски ли рад?а посто?и мала разлика изме?у максималне операци?е у дан у неде?и. Чак и ако посто?и конкурентни продавница, ?ер ни?е тако близу, лако ?е поставити фиксне купце. _к000Д_ _к000Д_ _к000Д_ _к000Д_ ?е да искористи бунара у борби против основу ових карактеристика ??? _к000Д_ _к000Д_ 1. Тако?е, води временску зону _к000Д_ _к000Д_ продавници локаци?е врха, ?ер ?е та?минг у ко?ем се продужава рад ?е другачи?и, има као ?едан од стратеги?е ?е да се покупе на?топли?ег доба дана. Као Пацхинко салон, наравно, ?ер особа ко?а ?е издао лопту пуно када ?е висока стопа искориш?ености ни?е направ?ена на жалбу продавнице, ни?е усмерено тамо. _к000Д_ _к000Д_ _к000Д_ 2. У времену у ко?ем ?е та?минг _к000Д_ _к000Д_ корисници купци ук?учен пет?е ?е тежити да слатког сто ?аке базе и нокат ?е вероватно да. То ?е зато што, на пример, у случа?у дома?ица, и то ?е бити, без обзира колико ?е коцка ?е ?ака, тако да не мора?у да припреми вечеру, имам доста ?уди ко?и би нерадо назад. Пацхипуро да зара?у?е у стратеги?и ко?а ?е покупити такве платформе тако?е посто?и. _к00 0Д_ _к000Д_ _к000Д_ 3. По истражива?у ниво зна?а _к000Д_ _к000Д_ базе кли?ената купаца, зато што ?е схватио да ?е ниво публике ко. Ниво тако?е посто?и могу?ност да ?е празна укусно посто?е ниско као ?уди често купу?у. Наравно, чи?еница да ?уди са високим нивоом ни?е ни ?една особа, али то ?е вероватно постати у чи?еници да ?е сама рад?а нема укус, Са?икаген од стране ?е само за полира?е искуство у борби не?еш.