Прикуп?ене информаци?е да се створи мрежа контаката са покровите?а, Пацхипуро у пацхинко салона

Мислим да посто?е купци ко?и виде сваки пут када одем на Пацхинко салон. Купци ко?и путу?у сваки дан Схигеку ногу од таквог радника, назива покровите?а у пацхинко индустри?и. И, мада мислим да вероватно обележена лако препознат?иви, неки ?уди назива?у Пацхипуро ?еду у пацхинко. _к000Д_ У _к000Д_ пацхинко салон, Купци су сматрали основи Пацхипуро, како се често може забранити, али и тешко ?е ре?и. У такво? Пацхипуро или да ли ?е на?бо?е да се направи личну везу са редовних, али особа ко?а треба да се упозна?у у мери у ко?о? може говорити, мислим да ?е то, наравно пово?ног. _к000Д_ _к000Д_ редовни ук?учу?у, али нису и зависе од дога?а?а и периода опоравка, она ?е и?и у истом пацхинко салон на дневно? бази. Пацхинко ?е фаворит ?е, наравно, али су редовне су углавном они ко?и воле да се купу?у. _к000Д_ _к000Д_ пита?е да ли ?е особа мора да разуме, али ?е се десити у друго? причи, ?ер ?е превод да иде у истом пацхинко салону сваки дан, знамо фино став крета?а и на?бо?е. На пример, да ?е платформа, Тока ?е много пута ?уче зависник, били смо много инвестици?а, прича о као што сам дошао поново после ук?учива?а много се више пута, да ли или чу?ете различите у разговор. _к000Д_ _к000Д_ По иде?и да личне везе са редовних, из података, би?ете информаци?е, као што су не могу лако читати, могу?е ?е добити лако. Нормално, или има посла, мислим да посто?и чак и када ?е тешко и?и на пацхинко салон сваки дан. _к000Д_ _к000Д_ информаци?е од регуларних, али тако?е може повремено ствари као добро у сваком случа?у, тако да или да опише оне ко?и су добро изглед за више информаци?а, погледа?те говори. Посто?и ве?ина користи да би се слагати са редовних. _к000Д_ ?е личне везе на _к000Д_ тадаш?ег Пацхипуро, али мислим да ?е ово у ствари, сасвим реално тешко. Ме?утим, ако ?е у ста?у да направи личне везе са неким случа?ем Пацхипуро, мислим да нема сум?е да се охрабру?е извор информаци?а за више од редовних. _к000Д_ _к 000Д_ Пацхипуро ?е, ?ер се за живот у пацхинко, био ?е знача?ан студи?а. Сваки од спецификаци?а и перформанси или, граничне лини?е, као на пример када се заустави или када се напад, сматра се да има?у различите информаци?е за сваки модел. _к000Д_ _к000Д_ Ме?утим, у случа?у Пацхипуро, за разлику од редовне, ви се у круг укусан Пацхинко салон у потрази за победе. То не значи да сваки дан истим пацхинко салона, они ко?и не иду у исту пацхинко продавнице, али ?е, наравно, и оних ко?и иду у различитим пацхинко салона, се сусрео се утврди да _к000Д_ _к000Д_ Пацхипуро, мислим да тешко . На?бо?е ?ест, не знам Пацхипуро, ?е да постане при?ате? са ?удима ко?и су увек добро напо?е. Када сам покушао да разговарам са, ако ви или Кувасхика 'у машини информаци?а, посто?и могу?ност да се дати валидну информаци?у.