Хорукон високо-функци?а-види кроз начин постав?а?а

У Хорукон зароб?ава?а, каже се да су поставили поделу. Пацхинко продавница, ако Уцхикоме ?е ци? прода?е за Хорукон, и слободно израчунати стопу за сма?е?е, ви се тврди да контролишу исплату. _к000Д_ _к000Д_ контрола исплате ис а груписана у четири од пет у одре?еним условима сто?е, Ако се подешено време, ви се каже да ?е систем ко?и издва?а преми?у. Тако?е, група одре?у?е Хорукон, приликом издава?а ?екпот, РОМ-у тон ?е био да изабере чврст став. _к000Д_ _к000Д_ тон слободне базе или РОМ ?е узнемирен стоно посто?е ?е да посто?и ма?а вероватно?а да би био изабран. У _к000Д_ _к000Д_, они ко?и рециту?у Хорукон снима?е ?е, какво понаша?е бисмо желели да погледамо шта ?е да ?е ушао у високу сет када сам устао. Да би _к000Д_ _к000Д_ Подешава?е висине у то време, на?чеш?е миш?е?е као феномен види у кра?у ?екпот табеле ?е чи?еница да посто?и по?ава као што ?е лопту тече кроз одбора се усисава у старту. Лопта ко?а ?е во?ен у нормалном блок, ?е покушати да Оцхиио испод у односу на атракци?е. _к000Д_ _к000Д_ погодили у то време, или потпада?у под поскаку?е на различитим угловима, те или ушао почетак. У групаци?а ?е речено у овом Хорукон зароб?ава?у, она ?е постала ствари ко?е су доде?ене у трафо вези. Када _к000Д_ _к000Д_ Хорукон да се одреди група ?екпот, магнетне дела силе, осети да посто?и осе?а? да ?е лопта изву?и. А онда, Тока поста?е тешко да се сма?и лопту, ви сте га подигао, као што ?е лопта отишла преко-пролази добро. _к000Д_ _к000Д_ разлога зашто ?е ова? феномен наста?е тако?е ?е бити исти као разлог ?е горе описан. _к000Д_ _к000Д_ и, каже се да ?е низ по?ава чак и када ?е до?и ?екпот у ?ав?а на столу, на?чеш?и миш?е?е ме?у ?има, у друго? табели у исто? групи, супер руке и интензивна Атсурицхи ?е увек догоди, то ?е феномен ?ав?а ко?е одступа?у. Да би _к000Д_ _к000Д_ висине постав?а?а у то време, велики по Ри када се деси, каже се да се може одузети по просечним 9 станица Чанг, високи скуп у то време, посто?и и теори?а да ?е вероватно?а да ?е иста група ?е да осво?и одре?ива?е ?екпот ?е висока. _к000Д_ _к000Д_ Поред тога, када ?е одлука донешена Следе?а група, али неки ?уди ко?и су дошли на лопту да почне горе. _к000Д_ _к000Д_ и висок подешава?е у време лото ?ацкпот ?е речено да ?е често место, ти лутри?а од 4 пута на сат треба да се спроводи. _к000Д_ _к000Д_ или више, то ?е по?ава ко?а се ?ав?а у садаш?ем висини Хорукон постав?а?е у то време. _к000Д_ _к000Д_ На ова? начин, покушали смо да представимо типичан феномен ко?и ?е рекао да би то на?чеш?е ?ав?а?у. _к000Д_ _к000Д_ За Хорукон метод снима?а и понаша?а, важно ?е да веру?ете ко?их ?е ?едан, ?ер тамо теори?е. Након тога, посто?и само слага?е вредност искуство у пракси.