Оно што ?е често у Хорукон групе конфигураци?и Пацхинко салон

Конфигураци?а група као одговор на ?ацкпот сигнал из Халл конфигураци?е за сваку групу ?е бити она? ко?и угаси преми?у. Стратеги?а хали конзерватор зароб?ава?а, ?е оно што ?е Даша мислио. Овде, сала конзерватор посматра из зароб?ава?а, желимо да представимо оно што ?е познато као за?еднички образац у конфигураци?и групе. _к000Д_ _к000Д_ Конфигураци?а група у хвата?у хале конзерватор, кра??и бро? конфигураци?и, сиде-би-сиде конфигураци?и, се каже да посто?е три врсте неправилног конфигураци?е. Ме?у ?има, конфигураци?а ?е рекао да национално ве?ина великих, сиде-би-сиде конфигураци?и и да ?е различито назива?у кра?у конфигураци?е, али не зна да ли ?е она формално у многим случа?евима. _к000Д_ _к000Д_ ?е да ?е ова конфигураци?а ?е на?чеш?и, раме уз раме конфигураци?а ?е тако?е био кра? конфигураци?а тако?е, изгледа да ?е ствар да ?е лако потврдити, ?ер зато што ?е лако са препознат?ивим. ?ер ни?е у томе што потврда за Пацхинко салон може се узети, постао ?е чи?еница да ?е бити тако у спекулаци?е. _к000Д_ _к000Д_ у случа?у кра??е конфигураци?е, кра? стола на коме су повезане трансформатора бро? ?е иста платформа ?е бити ?една група. 1 група ?е изгледа око пет отприлике. На пример, у 20 ?единица острва, она ?е бити чи?еница да посто?е пет група су на острву. _к000Д_ _к000Д_ ова група, ?ер ?е извршена у цело? пацхинко салону ?е бити жалба у хвата?у сала конзерватор. ?е да ?е то бити и на?чеш?е ?е раме уз раме конфигураци?а, раме уз раме, постао ?е четири до пет група, када победи ?екпот лутри?и, чи?еница да ?екпот у ?ему се дистрибуира хо?еш ли. _к000Д_ _к000Д_ Ме?утим, послед?их година, каже се да посто?и и Пацхинко салон за меша?е кра??ег конфигураци?е и бочног упоредног конфигураци?и. Ако се помеша?у раме уз раме конфигураци?а и кра? конфигураци?а, тако да има?у различите од острва, одре?у?емо ?е рекао да постане мало теже. Ме?у _к000Д_ _к000Д_ пацхинко салона, као и острва Сиде-би-сиде конфигураци?у, ?ер ?е острво кра??их конфигураци?а се меша?у, каже се да ?е време за истражива?е када ?е дошло до ?екпот. Ова група -Лооп подела ?е сасвим независно од таквих модела, а затим су затворени у само ста?ати бро?ем, ствар ко?а ?екпот се ?ав?а на?чеш?е у исто? групи. _к000Д_ _к000Д_ Али недавно, посто?е многе пацхинко лепоте ко?е су успостав?ене ?едан од трансформатора до ?едног у ци?у спречава?а проблема. У ово? ствари, то об?аснио посто?а?е груписа?а више не?е имати придржава?у. _к000Д_ _к000Д_ иде?а групе конфигураци?е, претпостав?а се да ?е основа бро? ?екпот нема основа за само догоди да будемо за?едно. У пацхинко продавници да иде са вама, без обзира да ли ?е успостав?ена конфигураци?а група из хвата?у сала конзерватор, то може бити заним?иво да погледам ?едном.