Вин Како Ханемоно-Де?ихане (основни по?мови)

Недавна Пацхинко, ?ер ?е седам машина ?е постала предмет, мислим да ?е то у?е у чак и они ко?и не зна?у да се каже да Ханемоно. Неки од оних ко?и зна?у, Ханемоно ?е да буде ма?е исплате, то може бити неки ?уди ко?и мисле да ни?е у ста?у да победи. _к000Д_ _к000Д_ Ме?утим, ако знате део утврдити како би се победи Ханемоно, ?ош увек можете осво?ити излази. _к000Д_ _к000Д_ Пре свега, а затим опис Ханемоно. Ханемоно, када лопта у?е ?едан метак на одре?ено? локаци?и, ?е отворити крила об?екта на карактера у лице управног одбора центра. Неки од предмета у карактера, три-рупа ?е отворена, постати велики хит потвр?у?у да ?е лопта у?е у сред ?их ?е бити Ханемоно. _к000Д_ _к000Д_ недавно, али ?е Ханемоно да се не види лако, да ли ?е ствар ако као победу како, желим да видим. Ханемоно ?е нешто вероватно бити пого?ене ноктима прилаго?еним више од седам машина. Кад помислим на победу у _к000Д_ _к000Д_ Ханемоно, посто?и потреба да погледате прилаго?ава?е нокти?у. ?едном сам отишао у супротно, ако сте подешава?е нокти?у, могу?ност да осво?и више од седам машина може се ре?и да ?е ве?и. Сада ?емо увести локаци?у корекци?е нокти?у желите да видите како би победили. _к000Д_ _к000Д_ Пре свега, ?есте прилаго?ава?е ексер у близини на?важни?ег старт цхуцкер. Близу почетак ,: обе стране ?е, они ко?и су отворени ?е наравно предност. То ?е природно у причи добре ексер у близини старт цхуцкер ?е отворен, али други, ко?и под?еднако важно као и код самог почетка, ?есте прилаго?ава?е лак дела ко?и се зове Хакама на врху старт нокти?у. _к000Д_ _к000Д_ ова? лак, и гледа?у?и, ?ер ?е ?аз изме?у старт цхуцкер, би?е лакше да садрже лопту. Ако сте подешава?е нокте делова званих Хакама, ?е да, иако затегнути почети мало много више шансе да у?е почетак. Мислим да ?е _к000Д_ _к000Д_ ма?е исплата на врату, можда би неки ?уди да су избегнуте, али у односу на Севен машине, што олакшава да удари бо?е од Ханемоно. ма?е инвестици?а У главном граду, да игра?у прик?учити да?е, ?ер ?е ста?е ?е стабилно лако, мало по мало исплате више него веру?у у ?е се пове?ати. _к000Д_ _к000Д_ хвата?е ?е направ?ен од прилаго?ава?а нокти?у, ?едном седи у добром табели подешава?а за нокте, само удари после. Ако се постави у почетку, ако стави у хит да отвори крила, ?ер ?е лопта се да она може да победи, а седам машине су све у програму под контролом, мислим забаван и другачи?и да осетим. _к000Д_ _к000Д_ у ?едном тренутку, велика количина исплата ?е да се не може очекивати, све док ?едног дана игре, мислим да победи полако дуго. Живот Ханемоно ?е прилаго?ава?е нокат. Ако се добро се?ам се само, време ?е потра?ати мало, каже да се лако победити модел у односу Севен машину. _к000Д_ _к000Д_ недавно, можда не виде превише, посто?и у таквим предгра?у пацхинко салона ко?и су успоставили доста, као што ?е користи сто. Чак и они ко?и су избегавали, поента да победи, ?ер само прилаго?ава?е нокти?у, покуша?те да се ?ош игра?у свим средствима.