sallon Pachinko p?r t? investuar n? pajisje t? kota ?sht? e v?shtir? t? reduktimit t? konsumatorit

■ ?far? ka filluar t?

 

pas gjith? sallon Pachinko t? menaxhimit, dhe nj? reduktim n? topin nga shitjet, ?sht? arsyeja pse ?sht? e interesat e kompanis? minus shpenzimet e ndryshme.

 

Me fjal? t? tjera, n? qoft? se shum? p?rdorimin e shpenzimeve, ju do t? jet? i prer? ?sht? e para q? t? reduktohet p?r t? konsumatorit nga shuma e shitjes. N? raste t? tilla, kryerjen mikrofon dhe Illuminations, muzik? dhe si, n? m?nyr? t? drejtp?rdrejt? se trash?sia e mundshme, le t? mos t? t? mashtrohen. Shkruani subjektin

 

kryesor, por nuk ?sht? nj? investim kapital n? nj? nga ato llogari p?r nj? pesh? t? madhe n? koston e Pachinkoya. Q? nga ajo vjen nga nj? mund?si q? nuk mund t? reduktohet n? pagim t? klientit dhe k?tu shum? t? p?rdorin parat?, por ne duhet t? kontrolloni si nj? nga treguesit.

 

 

koh?t e fundit, ne kemi nj? num?r n? rritje t? sallonet shum? elegant pachinko. Pamja ?sht?, sigurisht, deri n? pjes?n e holl? t? stolit? dhe tualet, jo m? pak parlors pachinko q? shpenzojn? para. Ka edhe dyqane q? jan? mb?rthyer gjithashtu n? nd?rtes?n tjet?r. P?r shembull, uniformat e punonj?sve, postera, etj Ka shum? karrige mund t? rregullohen lart dhe posht? n? lart?si. Nga perspektiva e

 

an?n sallon pachinko, n? qoft? se ka edhe n?se sh?rbimi p?r konsumator?t e q?llimit, t? tilla si t? tilla si pamja sigurimin e konsumator?ve femra, ju mund t? ket? nj? investim kapital p?r t? t?rhequr klient?t q?llimin. Nj? rezultat i investimit, n?se up ?sht? i rrjedhsh?m, p?r shkak se ajo ?sht? p?rkthimi i cili ?sht? gjithashtu up shitjet, investimet kapitale mund t? thuhet p?r sukses t? madh.

 

Pastaj, n?se shitjet shkojn? lart, p?r shkak se ajo ?sht? zvog?luar mjaft mund t? jet? n? pagim t? konsumatorit p?rkthim, do t? jet? fakti se sallon pachinko duke l?n? nj? t? past?r, do t? jet? pa t? th?n? t? dyja. T? jet? n? nj? sasi t? caktuar t? investimeve kapitale, sallonet Pachinko q? topin nuk ?sht? i rrjedhsh?m ?sht? n? mesatare, nuk ka asnj? problem n? sallonet pachinko, t? cilat mund t? zvog?loj? fitimet.
Por problemi rasti p?r t?, nd?rkoh? q? jo shum? kosto n? investime kapitale, ?sht? nj? sallon pachinko se operacioni nuk ?sht? gjithashtu shtrihet shitjet nuk shtrihet. N? rastin e nj? sallon t? till? Pachinko, shuma q? korrespondon me investime kapitale, do t? b?het nj? sh?rim shtes? ?sht? i nevojsh?m ose Ajo ?sht?. Q? nga mbulimi i kostos ?sht? nj? p?rkthim i v?shtir?, n? nj? situat? t? till?, ne nuk kemi asnj? arsye q? mund t? reduktimin Nante p?r klient?t.

 

?sht? gjithashtu nj? t? bukur, t? tilla si pamje, sallonet pachinko dhe t? ndjehen pabarazi ekstreme n? pagim, n? qoft? se operacioni ?sht? i nj? sallon Pachinko q? nuk ?sht? e q?ndrueshme, ju lutem shikoni n? mend se ka edhe nj? mund?si e reduktimit ?sht? e v?shtir?. P?rve? k?saj, nd?rtimi i veshur edhe jasht?, edhe se dekorat? pista-dyqan dhe WC, ka shum? t? mod?s s? vjet?r sallon pachinko. N? rastin e deri n? nj? sallon Pachinko, si dhe ata q? kishin nevoj? p?r nj? guxim pak t? hyr?, ju kan? tendenc? sallon Pachinko t? gjat?-vendosur n? shum? raste. Pa p?rdorur p?r pamjen

 

, etj, pachinko dyqan at? loj? n? pagim, ajo nuk mund t? ket? qen? investim minimal t? kapitalit. Se sallonet pachinko past?r apo pagim ?sht? gjithashtu e mir?, un? mendoj se n? shum? raste q? t? kthehet mir?. dyqane Pachinko si nuk e shpenzojn? para edhe n? investime kapitale, ajo mund t? ket? forcuar edhe pagim pa ndonj? rregullim thonjt?.

 

Me pak fjal?, sa ka e pagim, se sa rregullimi i thonjve ?sht? e mir?, dhe t? k?rkoni n? funksionimin e situat?s, k?to tri gj?ra, ju mund t? mendoj reduktimi ?sht? e mundur n?se situata n? proporcion me investimet kapitale . Dhe aq e bukur ?sht? dhe qelb?sir? ??e paraqitjes, duke mos l?n? jasht? ?sht? fakti se k?shtu q? nuk ka marr?dh?nie.

 

duan t? investimeve kapitale p?r t? par? m? ?sht? pjesa q? n?se jan? apo jo t? rregulluar ato thyer. Etj q? ?sht? thyer tualet Toka ?sht? thyer ajer te kondicionuar, nuk duket n? gjendje p?r t? rregulluar nj? pjes? e dukshme e juaj, nuk ka asnj? arsye q? mund t? reduktimin Nante. Si mbetjet e thyer e vendit ?sht? shpesh nj? sallon pachinko, un? mendoj se nuk ka pagim.

 

Un? mendoj se n? qoft? se ?sht? e mundur n? k?to histori ?sht? sigurisht nj? referenc?, por m? i besuesh?m mund t? jet? gj? e shikojm? t? dh?nat m?nyr? objektive pa u mashtrohen nga t? tilla si dyqan dekorim. Nd?rtesa gjithashtu leckosur, i quajtur edhe dekorat? pista-dyqan dhe WC, ka shum? t? mod?s s? vjet?r sallon pachinko. N? rastin e deri n? nj? sallon Pachinko, si dhe ata q? kishin nevoj? p?r nj? guxim pak t? hyr?, ju kan? tendenc? sallon Pachinko e gjat?-vendosur n? shum? raste. Pa p?rdorur p?r pamjen

 

, etj, pachinko dyqan at? loj? n? pagim, ajo nuk mund t? ket? qen? investim minimal t? kapitalit. Se sallonet pachinko past?r apo pagim ?sht? gjithashtu e mir?, un? mendoj se n? shum? raste q? t? kthehet mir?. dyqane Pachinko si nuk shpenzojn? para ?sht? gjithashtu deri n? investime kapitale, ajo mund t? ket? forcuar edhe pagim pa ndonj? rregullim thonjt?.

 

Me pak fjal?, sa ka e pagim, se sa rregullimi i thonjve ?sht? e mir?, dhe t? k?rkoni n? funksionimin e situat?s, k?to tri gj?ra, ju mund t? mendoj reduktimi ?sht? e mundur n?se situata n? proporcion me investimet kapitale . Dhe aq e bukur ?sht? dhe qelb?sir? ??e paraqitjes, duke mos l?n? jasht? ?sht? fakti se k?shtu q? nuk ka marr?dh?nie.

 

duan investime kapitale duken m? ?sht? pjesa q? n?se jan? apo jo t? riparuar nj? gj? t? thyer. Etj q? ?sht? thyer tualet Toka ?sht? thyer ajer te kondicionuar, nuk duket n? gjendje p?r t? rregulluar nj? pjes? e dukshme e juaj, nuk ka asnj? arsye q? mund t? reduktimin Nante. Si mbetjet e thyer e vendit ?sht? shpesh nj? sallon pachinko, un? mendoj se nuk ka pagim.

 

Un? mendoj se n? qoft? se ?sht? e mundur n? k?to histori ?sht? sigurisht nj? referenc?, por m? i besuesh?m mund t? jet? gj? e shikojm? t? dh?nat m?nyr? objektive pa u mashtrohen nga t? tilla si dyqan dekorim. Nd?rtesa gjithashtu leckosur, i quajtur edhe dekorat? pista-dyqan dhe WC, ka shum? t? mod?s s? vjet?r sallon pachinko. N? rastin e deri n? nj? sallon Pachinko, si dhe ata q? kishin nevoj? p?r nj? guxim pak t? hyr?, ju kan? tendenc? sallon Pachinko e gjat?-vendosur n? shum? raste. Pa p?rdorur p?r pamjen

 

, etj, pachinko dyqan at? loj? n? pagim, ajo nuk mund t? ket? qen? investim minimal t? kapitalit. Se sallonet pachinko past?r apo pagim ?sht? gjithashtu e mir?, un? mendoj se n? shum? raste t? referuara t? kthehet mir?. dyqane Pachinko si nuk e shpenzojn? para edhe n? investime kapitale, ajo mund t? ket? forcuar edhe pagim pa ndonj? rregullim thonjt?.

 

Me pak fjal?, sa ka e pagim, se sa rregullimi i thonjve ?sht? e mir?, dhe t? k?rkoni n? funksionimin e situat?s, k?to tri gj?ra, ju mund t? mendoj reduktimi ?sht? e mundur n?se situata n? proporcion me investimet kapitale . Dhe aq e bukur ?sht? dhe qelb?sir? ??e paraqitjes, duke mos l?n? jasht? ?sht? fakti se k?shtu q? nuk ka marr?dh?nie.

 

duan t? investimeve kapitale p?r t? par? m? ?sht? pjesa q? n?se jan? apo jo t? rregulluar ato thyer. Etj q? ?sht? thyer tualet Toka ?sht? thyer ajer te kondicionuar, nuk duket n? gjendje p?r t? rregulluar nj? pjes? e dukshme e juaj, nuk ka asnj? arsye q? mund t? reduktimin Nante. Si mbetjet e thyer e vendit ?sht? shpesh nj? sallon pachinko, un? mendoj se nuk ka pagim.

 

Un? mendoj se n? qoft? se ?sht? e mundur n? k?to histori ?sht? sigurisht nj? referenc?, por m? i besuesh?m mund t? jet? gj? e shikojm? t? dh?nat m?nyr? objektive pa u mashtrohen nga t? tilla si dyqan dekorim. Re vet?m nj? rregullim gozhd? ?sht? e mir?, dhe t? k?rkoni n? funksionimin e situat?s, tre k?saj, ju mund t? mendoj se ulja n?se situata proporcionale me investime kapitale ?sht? b?r?. Dhe aq e bukur ?sht? dhe qelb?sir? ??e paraqitjes, duke mos l?n? jasht? ?sht? fakti se k?shtu q? nuk ka marr?dh?nie.

 

duan t? investimeve kapitale p?r t? par? m? ?sht? pjesa q? n?se jan? apo jo t? rregulluar ato thyer. Etj q? ?sht? thyer tualet Toka ?sht? thyer ajer te kondicionuar, nuk duket n? gjendje p?r t? rregulluar nj? pjes? e dukshme e juaj, nuk ka asnj? arsye q? mund t? reduktimin Nante. Si mbetjet e thyer e vendit ?sht? shpesh nj? sallon pachinko, un? mendoj se nuk ka pagim.

 

Un? mendoj se n? qoft? se ?sht? e mundur n? k?to histori ?sht? sigurisht nj? referenc?, por m? i besuesh?m mund t? jet? gj? e shikojm? t? dh?nat m?nyr? objektive pa u mashtrohen nga t? tilla si dyqan dekorim. Re vet?m nj? rregullim gozhd? ?sht? e mir?, dhe t? k?rkoni n? funksionimin e situat?s, tre k?saj, ajo mund t? mendoj se ulja n?se situata proporcionale me investime kapitale ?sht? b?r?. Dhe aq e bukur ?sht? dhe qelb?sir? ??e paraqitjes, duke mos l?n? jasht? ?sht? fakti se k?shtu q? nuk ka marr?dh?nie.

 

duan t? investimeve kapitale p?r t? par? m? ?sht? pjesa q? n?se jan? apo jo t? rregulluar ato thyer. Etj q? ?sht? thyer tualet Toka ?sht? thyer ajer te kondicionuar, nuk duket n? gjendje p?r t? rregulluar nj? pjes? e dukshme e juaj, nuk ka asnj? arsye q? mund t? reduktimin Nante. Si mbetjet e thyer e vendit ?sht? shpesh nj? sallon pachinko, un? mendoj se nuk ka pagim.

 

Un? mendoj se n? qoft? se ?sht? e mundur n? k?to histori ?sht? sigurisht nj? referenc?, por m? i besuesh?m mund t? jet? gj? e shikojm? t? dh?nat m?nyr? objektive pa u mashtrohen nga t? tilla si dyqan dekorim.