Horukon visoko funkcijo videti skozi na?in dolo?anja

V Horukon zajem, je dejal, da so bili dolo?eni delitev. Pachinko trgovina, ?e Uchikome prodajni cilj, da Horukon in prosto izra?un stopnje zmanj?anja, ste rekli, da nadzor izpla?ilo.

 

Nadzor izpla?ilo je zdru?ena iz ?tirih od petih v dolo?enih pogojih stati, ?e boste postali nastavljenega ?asa, ste rekli, da je sistem, ki dodeljuje jackpot. Prav tako je skupina, ki jo Horukon dolo?i ob izdaji jackpot, ROM tona je bila izbrati mo?no stojijo.

 

ton proste baze ali ju je razburjena tabela stojalo je bilo, da je manj verjetno, da bo izbran. V

 

, tiste, ki so recitirali zajem Horukon je, kak?no vedenje ?elimo pogledati, kaj je, da so vstopili v visoko-set, ko sem vstal. Za vi?ino

 

nastavitev v ?asu, najpogosteje mnenje kot pojav videli na koncu tabele jackpota je dejstvo, da gre za pojav, kot je ?oga te?e skozi plo??o zani? v za?etku. Ball, ki je bil usmerjen na normalno blok, bodo posku?ali Ochiyo spodaj glede na privla?nost.

 

zadel ?ebelj v tistem ?asu, ali spadajo v odbija pod razli?nimi koti, vas ali vpisati za?etek. Leta je zdru?enje dejal, v tem zajem Horukon, je postalo stvari, ki so dodeljene v zvezi transformator. Ko

 

Horukon ugotoviti skupina jackpot, dejanja, magnetne sile, da ?uti, da je ob?utek, da je ?ogo sestavi. In potem, Toka te?ko zmanj?ati ?ogo, ki ste jih bilo postavljeno, kot ?ogo v skoznje prehaja dobro.

 

razlogov, zakaj pride do tega pojava bodo enaki kot razlog zgoraj opisani tudi.

 

in je dejal, da razli?ne pojave, tudi ?e bo jackpot pri?el do nastopi va? namizni, najbolj skupno mnenje med njimi, v drugi tabeli v isti skupini, super roke in intenzivno Atsurichi je vedno zgodi, da je pojav pojavlja ki odstopajo. Za vi?ino

 

nastavitev v ?asu, veliko na Ri, ko se pojavi, je dejal, da jih je mogo?e od?teti za povpre?no 9 postaj Chang, visoko nastavljena takrat, je tudi teorija, da je verjetnost, da je ista skupina za zmago dolo?itev jackpot visoka.

 

Poleg tega, ko je bil sklep o naslednji skupini so, vendar so nekateri ljudje, ki so pri?li na ?ogo za?eti slab?e.

 

in visoka nastavitev ob jackpot loterije je bilo re?eno, da je pogosto kraj, vas loterija 4-krat na uro, je treba opraviti.

 

ali ve?, gre za pojav, ki se pojavlja v sedanji vi?ini Horukon nastavitev v tistem ?asu.

 

Na ta na?in smo posku?ali uvesti tipi?en pojav, ki je dejal, da bi bilo najbolj pogosto pojavljajo.

 

Za metodo zajemanja Horukon in obna?anje, je pomembno, da mislite, katera, ker ni teorije. Po tem, da je samo nakladanje izku?nje vrednost v praksi.