Prednosti in slabosti, katerih cilj je manj?i model v Igralnice pa?inko

Tudi Pachinko salon, ki gredo za teboj, mislim, da vedno obstaja preve? dobro, ne manj?e model delovanja. ?e posebej, ali pa so bili postavljeni proti trgovini v hrbtu, ?tevilo je zelo malo modelov je tako. Kot stranke, hte vendar manj?a je model, vendar pa so seveda tudi slabosti, obstajajo tudi prednosti. Torej, kar zadeva ciljanje manj?o modela, prednosti in slabosti, bomo pogledali, kaj stvari.

 

Najprej kot v slab?em polo?aju, saj je informacija model manj, je, da je tak?na proizvodnja in ne glej dejansko zadeti ni znano. Poleg tega, operacija je malo verjetno, da konvergence verjetnosti za nizko, lahko te?ko oceniti val ju.

 

manj?ih modelov, precej ali ni priljubljena, ?tevilo starih modelov, ki so ?li skozi ?as od prodaje. V ta namen smo model, informacije, kot so proizvodnja ali stojalo informacij bilance postane izredno majhna. Ko govorimo o tem, kako zbrati informacije po?ne, bo izgubil le potrjujejo dejansko zadeti sami.

 

samo udaril malo, ker se mi zelo veliko ne vem, boste morali resolucijo nekolik?no nalo?b. Za?etna investicija zbranih informacij, je dejstvo, da jih je treba upo?tevati. Poleg tega je vedno dr?ava, kjer je ne te?e zna?ilna manj?ega modela. Dejstvo, da je operacija ni, na je dobri valovi in ??slabe valovi verjetno, da stagnirajo, v ?asu slabih valov, bi si vzemite ?as za konvergenco do jackpot verjetnost.

 

ujeti majhen vzorec, ?e se pove?a verjetnost zmagovalno, nalo?be in delo za zbiranje informacij, prav tako boste morali znanje, da se glasi valovi.

 

V njej je korist za nasprotno, operacija je tako in da se nagiba k zadel platformo, katere cilj ni, ker je druga oseba, ki ni povsem udaril, ?e oseba, ki lahko vlagajo v do neke mere samofinanciranja, branje val na je, da je enostavno. Vedno te?e je ?ibke manj?e modele, ve?ja je verjetnost, da se igra izvaja na pribli?no.

 

v primeru, kot je jemljete podatke, da se osredoto?i na en sam, saj je prav tako ni veliko zadeti druge osebe, na Valovi in ??stojalo ?asa konvergence postaja la?je videti skozi. Pridi udaril v obdobju toliko na splo?no, kot je verjetnost velika, je dejstvo, da je rok za la?je branje, vas najve? koristi.

 

tudi tak?ne manj?e modele, bo tudi veliko stvari, ki se uporabljajo kot modela dogodka. Ker pa je v mnogih primerih le pove?alo operacijo, poglejte na nohtih. Veliko ?ez teden podatkov, ?e je mogo?e vedeti, informacije o izpla?ilu, ne bilo bolje, da se prepri?ajte.