Kako videti skozi najbolj vro?em ?asu Pachinko salonu

In vro?e ali ?asovni pas, kako veliko ?asa, da boste lahko sli?ali tudi. Debela ?asovni pas, odvisno od stanja Pachinko salonu lokacije in obratovalno stanje in prodajo, bo nekaj razlike je iz popolnoma. In, ker mislim, da ne Thick ?asovni pas ne vem, tukaj bomo uvedli splo?no Pachinko salon na debelo ?asovni pas.

 

debel s ?asovnim pasom, sicer bo Igralnice pa?inko v ?asovnem pasu, ki bi radi pove?ali operacijo. "S ?asovni pas upanje, da pridejo do najbolj?ih strank. Torej, v tem ?asu coni, lahko pridejo posadili nekaj na strani Pachinko salonu. Na primer, dobro videti, je ?asovna razlika med odprto. V nekaterih primerih le

 

1 modela, ustaviti mno?ico modelov, pa je tudi primer, ki se odpre s ?asovno razliko. In kot 13 ure odprla in 18. ure odprt model, ki mislim, da so nekateri ljudje, ki so ?e videnega napovedal. Dejstvo, da ima ?asovno razliko odprto, je, da si ?elijo prikazovati v tistem ?asu. In, v modelu, ki postane cilj ?asovno razliko odprt, ali nastavitev vi?ine Horukon je dal nekaj avtomobilov na splo?no, smo ali pa poskusite odpreti kot ponavadi prilagoditev nohtov.

 

igrajo tudi opazoval ?asovno razliko odprta, mislim, da je to dober na?in za zmago.

 

Poleg tega, ?e to ni ?asovno razliko odprto, kako je govoril ?asovni pas vro?e ali je, veliko uri pm od pribli?no 15:00 5 ali 6, in debele ?asovni pas na vrhu namenom th ?eprav vas. V tem ?asovnem pasu, in pove, zakaj Debela ?asovni pas, ljudje, ki so pri?li na Tomokazu je, da ste storili za vlaganja do neke mere.

 

Poleg tega je prej?nji dan na podatke, saj se podatki nekaj ur na dan mogo?e videti, kot da bi na Tomokazu, stojim za, je bolj verjetno, da izberejo. ?e me Namen platforme je zo?il, kot slepo udaril iz vseh mizo, bo to koristno.

 

zdaj obstajajo modeli, ki so opremljeni s funkcijo, imenovano latence verjetnost razlike. To je s strani trgovine, vendar brez brisanja latentno verjetnosti razlike, je tudi to, da oni, ki se prenesejo na naslednji dan. tak?na Pati ?e ste na?li nko trgovino, bi lahko rekli, da je Tomokazu tudi Thick ?asovni pas.

 

pa, da bi na?li to latence verjetnosti razlike, tudi jaz kot Miyabureru latence, saj mora zapomniti segment, vendar boste morali za ?tudij malo, vendar ?e vedno, ?e se vam zdi, da Tomokazu, dokon?no verjetnost razlike v notranji ker je prevod, ki ste, bi bil kon?an z majhno nalo?bo do pripravi hit. ?e tem ?asovnem obdobju, ki, kot je verjetnost ?olanja ve?ja, ne pa ?asovni pas, da lahko trdimo, je dejansko stanje. Vse

 

Pachinko stroj, saj se ju upravlja, razen ?e imate daljinski upravljalnik, je to zato, ker je nemogo?e trgovinah stran manipulirati. Vendar pa je glede na dogodke strani na ?asovni pas in trgovine, ki je bilo postavljeno ?e prej, je cilj rastline so se bistveno zo?il. ?as dogodka in podobno posameznih trgovinah tudi v predlogu, poskusite s ciljem ?asovni pas, da se lahko u?inkovito nalo?bo.