Prednosti in slabosti izbrati Pachinko salon nizka stopnja izkori??enosti

V trenutku, ko sem odprl vrata Pachinko salonu, polno prazno mizo, si klopotec dr?ave, in to shop'll obdr?ati stop, mislim, da obstaja veliko ljudi, ki ne ?utijo hit. Videti ulico, ker je prevod nimate, ne morete zanikati mo?nosti, da obstaja nekaj pomanjkljivost delov, kot so prodaja in storitve za stranke in storitev ali na mestu ,. Ko ?e govorimo o

 

slabosti takega Pachinko salon je, preve? je prosta miza, ki miza mislim, da obstaja v tem, da je te?ko razumeti, kako dober je platforma. ?e je nedolo?eno namenjen, blodnje se bo zgodilo, bo to postalo te?ko zmagati. Tudi ?e bi zbrali informacije, za pokrovitelje tudi redke, mo?na informacija je tudi te?ko dobiti.

 

zana?ajo na POP in plakati, itd, tudi ?e Semeyo je model dal silo, za prosto delovno stojalo veliko in preve? stojalo ne vklopi, se igra Nehajno, ne dajejo ti prisiljeni bo.

 

tam, pi?e najve?ji pomanjkljivost nizke proizvodne trgovine.

 

Vendar koristi tak?nega Pachinko salonu v prisotna. Del, ki prazna miza polna, vas Maeru pove?ati verjetnost za zmago izkoristiti dejstvo. V Pachinko salonu manj?ega obsega proizvodnje, toliko te?e, da ne stojijo, je velika, da je ?as, da se ob?asno nepri?akovanega gibanja. Ne izgubijo visoke zasedenosti trgovini, prav tako ali pa da dobimo eksplozivno izpla?ilo.
za
mizi je Hodai ?elite izbrati, kot le malo igra, kupci seznanjeni z veliko Pachinko je, tako mo?an je zbral prihajajo trend, ?e dobro pogledam okoli, pogosto tudi kupci bi prenehali brez obra?anja preve?, ti imajo. Tudi, ?e ste posku?ali zmagati, da se zagotovi v taki trgovini, dan za dnem zbiranja podatkovnega k ve?ji visoke zasedenosti trgovini bo bistvenega pomena.

 

celo Tudi zato, ker je Pachinko salon ni dobro za operacijo, ker te?ko brati valovi nasilno gibanje per. Ker je prevod, ki se ne izvaja, obstaja mo?nost, da tudi stranski trgovina ni v celoti zbirajo lepe podatkov.

 

visoke delovanje Pachinko trgovina, je razli?nih drobnih podatkov, do trgovine, vendar stranski trgovina bo seveda koristno, v Pachinko salonu nizke delovanja, ker je prevod, ki ne deluje, je mo?no, da nakupovanje za ve? zbiranja podatkov to je postal te?aven polo?aj.

 

pogojno, je, da je trgovina tudi stranke prav tako ne spreminjajo veliko. Trgovine, ali mu je ponudil gol kadarkoli, poskusite upo?tevati eno od navado dal niz. Tudi v Pachinko salonu nizke delovanja, je to pomenilo, da lahko pove?a verjetnost za zmago. Vendar nohtov valjane zategovanja, ki dolo?a, saj obstajajo tudi mnogi, ki sem rekel, vse 1, bo tudi treba skrbno dejanje.

 

izogibali ponavadi, nizko trgovina te?e, vendar Pridi spremeniti na?in razmi?ljanja, zmagovalni odstotek se tudi ne bi bilo sanjsko. Tisti, ki se imenuje ne le Pachinko salon nizke te?e blizu, se lahko zgodi, da tudi zanimiv poskus, da tekmujejo s trgovinami.

 

pa je v bistvu sesati sladek sok v trgovini z nizkimi delovanja lahko za napredne uporabnike. Trenutno se priporo?a ve? izravnavo primanjkljaja za ponovno ravnote?je v trgovini z dolo?eno operacijo stopinj. To je lahko za Sha. Trenutno se priporo?a ve? izravnavo primanjkljaja za ponovno ravnote?je v trgovini z dolo?eno operacijo stopinj. To je lahko za Sha. Trenutno se priporo?a ve? izravnavo primanjkljaja za ponovno ravnote?je v trgovini z dolo?eno operacijo stopinj.