Horukon nizko-set funkcijo, glejte skozi na?in, v ?asu

V ra?unalniku, in prodajni sklop, je zajemanje dvorana conserver je, da lahko nadzorujete izpla?ilo. Kot fazi se dolo?i odstotek izpla?ila, visoko-set, srednji okolju, je dejal, da so nizke nastavitve. V, pojav, ki se pojavlja v nizkih obratih, ?e ?elite ugotoviti pred ?asom, bomo pogledali, ali je tak?ne karkoli podobnega. Nizka nastavitev pa zato, ker so bolj mnenja, da kar vidimo skozi enostavno z visoko nastavitvijo.

 

na primer, ni ve? pri?el normalen doseg, in se pogosto ne pridejo dose?i tudi v kraj?i delovni ?as, se je ponavadi te?ko odstraniti spodbud Atsurichi, dosegli predstavitev je pristranskost je mogo?e videti le, da isto stvar, tudi zanesljivost nenadoma nizek doseg, ki pripravi jackpot, bo videl veliko mnenj v zvezi z u?inkom dosega. ?e pogleda? na ta na?in, nizka nastavitev je na splo?no podobno je, da prihaja vedno imeti mnenje, da jo je mogo?e dolo?iti v delu, povezani s proizvodnjo.

 

Potem, simptomi, ki so naslednji najpogostej?i je, ?eprav precej te?av vle?e velik hit, je lahko potegnite spra?uje nizko izpla?ilo, je, da obstaja tudi fenomen post-jackpot, ki ne povratna v kraj?i delovni ?as.

 

Poleg tega, v primeru visokih nastavitvah ali vmesnih nastavitev, vendar je bila, da je pojav, kot je ?oga zani? se zgodi, da za?nete na nizko nastavitev, prav tako dosegel ?ogo v bli?ini za?etka nasprotno, za za?etek povsem brez vstopa, to je pojav, da pride do vla?imo.

 

Ampak taka stvar je, se zdi, nekatere stvari v resnici zgodilo, je brezpogojno, ker je to odvisno tudi od prilagoditev nohta, in vse poteka, da se zagotovi nizko nastavitev, ko je v smeri nasprotno meni, da ne more biti dobro ampak nekateri.