Razlika poslovne politike zaradi lokacijo Pachinko salonu (postaja Agenti in primestni trgovin)

Vsaka trgovina, mislim, da je poslovanje z razli?nimi napravami, ki jih na mestu. Pachinko ni nobena izjema, imamo razli?ne in razli?ne ukrepe, poslovanja in izdelavo lastne trgovine slike z rasti??a. Na primer, pred trgovinah postaj in primestnih trgovin, razlika je velika funkcije. Naj primerjajo razliko v ?asu kupcev in maksimalno delovanje.

 

■ Igralnice pa?inko za opravljanje dejavnosti v ?asovnem pasu
Station
pred postajo Pachinko salonu v osnovne strank in maksimalno delovanje, pripravljen trgovine v ?tevilnih prometa v sredi??u mesta pe?. Za v bli?ini ?elezni?ke postaje, in pisarni?kih delavcev gospodinje in starej?ih ter poti domov z dela od mladih mo?kih in ?ensk, pri?akujemo, da bo kupcev za razli?ne starosti. ?e posebej je to vedenje je bolj pogosta med tednom. Skozi ve?er od zjutraj, je bolje, kot gospodinje in starej?ih veliko, bo ?e posebej pas ?enska je pogosto ?as.

 

Toda pred operacijo postaja vrha je tako od tukaj. Od zadaj je zve?er bolje, ki je pri?el v trgovino z

 

zjutraj, na na?in zamenjati, ta ?as zaposlenih delavcev po delu bodo za?eli predstavljajo ve?ino operacije. Po tem ?asu, kar promet intenzivno kupcev je bila to najve?ja zna?ilnost pred trgovino postaje.

 

trgovini, kjer je ?as obrne funkcije te rek, saj so kupci vra?ajo tudi zavr?ene v mo?no bazo, bodo imeli kot eno od izbir tudi zato, ker cilj tam.

 

v hudi postaji pred tekmovanjem, trgovina ne more pritegniti kupce ob 7. uri ali 8 ure ob delavnikih 6 ure, da je pre?ivetje te?ko.

 

(※ Mimogrede, ?e ima trgovina prilagoditi ?ogo ven Kaj z ROM Yara Horukon, mo?nost je, da Ustreliti ta ?asovni pas.) _ x000D_
Vendar pa je za pla?ani delavci dopust je dopust, operacija vrh in zve?er od poldneva, bo povsem druga?en tok in med tednom. Poleg tega, ker je trgovina konkurenca pogosto, tudi ?im prej podajo iz drugih trgovin, operacija bo dobil veliko spremenilo.

 

 

 

■ primestnem Pachinko salon bazo strank in vrhom V ?asovnem pasu

 

delovanja klik, in pravijo, kaj pa v primestnem trgovini, ne pri?akujte velikost bazo strank, da o trgovini Station. Ko ?e govorimo o pokroviteljev, in o?e va?i soseski gospodinje in po?itek, starost je tudi povi?ana, vidimo veliko videz osebe, kot 60-ih od 40-ih.

 

gostje ravni znanja je relativno nizka, je veliko, obstajajo tudi mnogi trend, ki je prazna sladko tabela mo?ne baze in prilagoditev nohtov.

 

dokler ni priljubljena restavracija dovolj, da pokli?ete govorice v predmestju Pachinko salonu, ki je parkiranje obiskali z avtom ali motorno kolo ali kaj podobnega, kar je, se ne pomeni, da veliko ve?, tako da tudi tisti, ki so pri?li v trgovino od zgodnjih urah ne da veliko, je status quo.

 

ve?ino, ker ?e ?ivite v va?i okolici prihaja v trgovino, tek je za?el raztezek ob 12. uri pred in po popoldanskih urah, bo vrhunec proizvodnje veliko trgovin okoli 3:00 ure od 1 ure. In, primestni trgovina si je le malo razlik med operacijo vrha v dan v tednu. Tudi ?e je konkuren?na trgovina, saj to ni tako blizu, da je te?ko postaviti osnovna stranke.

 

 

 

je izkoristiti dobro podro?ju boja proti podlagi teh funkcij ???

 

1. s ?asovni pas

 

trgovini lokacije vrha tudi te?i, saj je ?as, pri katerem je delovanje raz?iri je druga?en, je kot eden od strategije je, da izlo?iti najbolj vro?ih ?as dneva. Kot Pachinko salonu, seveda, ker je oseba, ki je izdala ?ogo ven veliko, ?e obstaja visoka stopnja izkori??enosti ni narejen za prito?be v trgovini, da se cilj ni tam.

 

 

2. Na ?asovni okvir, na kateri so ?asovni

 

stranke kupci pre?li izmenjave bo ponavadi sladko mizo mo?ne baze in nohtov je verjetno, da bo. To je zato, ker, na primer, v primeru gospodinje, in da bo ne glede na to, kako je umrl mo?na, tako da ne bi bilo treba pri pripravi ve?erjo, sem veliko ljudi, ki bi varnostno nejevoljno. Prav tako obstaja Pachipuro da zaslu?i v strategiji, ki bo pobral tak?no platformo. _x00 0D_

 

3. Z raziskavami raven znanja

 

osnovno stranka kupcev, zato se razume, da je raven ob?instva kdo. Stopnja obstaja tudi mo?nost, da je prazna okusno podstavek tako nizko, kot ljudje pogosto nakupovanje. Seveda pa je dejstvo, da ljudje z visoko stopnjo ni niti ena oseba, ampak da je verjetno, da postane v tem, da ima trgovina sama brez okusa, Sajikagen stranic se bo samo za nohte izku?nje v boju ne bo?.