Wa?n? rzecz? podczas wyciskania tabel? Celem zobaczy? wykres spadku salonu pachinko

Najnowsze udojowe pachinko, du?y ekran z urz?dzenia o nazwie dane Lobo, sklepy, kt?re s? zainstalowane sta? wielu. Sklep z przednim otwarciem i przed lad?, etc., w tym komputerze zosta? zainstalowany, niedawne st?? gry jeden po drugim na danych i aktualnej prawdopodobie?stwo jackpot, maksymalnie do trafienia i wykres przej?cie wyp?ata zwany wykres kryzys wida? fali, takie jak liczby obrot?w.

 

Ponadto, brak jest danych Robo salony pachinko, chodzi o licznik danych na ka?dym stole.

 

b?dzie przeciwdzia?a? ten sam rodzaj roli, ale w coraz wi?kszym stopniu jest to niewielka ilo?? informacji w por?wnaniu z Robo danych. Jest tak wiele informacji jest Robo danych wida?, ale dane, kt?re chcesz najbardziej zidentyfikowane w to ka?dy umiera i wykres przej?cie wyp?at.

 

wykresie przej?ciowy wyp?at, a sytuacja na dzie? jeden sunrise pi?k? i uzale?niony tabeli wykresu liniowego, co by?o ?atwe do zobaczenia. Wyp?ata lub w czasie wielkiego przeboju, sytuacji i ci?g?ego Chan, mo?na sprawdzi? p??niejsze uzale?niony stopnia.

 

w g?rnej i dolnej cz??ci ruchu jest w?ska platforma tego wykresu liniowego, pi?ka na pr?d jest stabilny, trudno b?dzie d??y? sta? uzale?nieni.

 

※ Oczywi?cie, nie s? mo?liwe ju? oczywi?cie r?wnie?, ?e tylko silna okres Horukon gdy kosiarka siedzia? w stojaku, kt?ry jest obecnie stabilna.

 

g?rny i dolny z gwa?townym ruchem stoisku tym wykresie, ci??k? r??nicy wci?gaj?ca i za, a nawet dzie? przed silnym, kiedy nie wiem, fale pojawiaj? si? nagle zdenerwowany, jest st??, na kt?rym istnieje niebezpiecze?stwo uzale?niony. Jednak taki stojak, poniewa? nie ma r?wnie? moc wybuchowy, ale to skrajno?ci, mo?emy by? r?wnie? fakt, ?e na platformie, kt?re mo?na oczekiwa?, aby wysadzi? innych s??w.

 

I chc?, aby spojrze? w inny dobrze jest prawdopodobie?stwo platforma.

 

maszyna pachinko jest, ale istnieje du?e prawdopodobie?stwo trafienia, kt?ry reprezentuje oddzielnie teraz prawdopodobie?stwo bie??cej puli z nim, b?dzie sta? prawdopodobie?stwa. Turn (Jednostki prawdopodobie?stwo jackpot) wiele razy, b?dzie przypomnienie o tym, co dzia?o si? pojedyncz? pul?. W og?le, to Tai 確 Je?li stawka wynosi 180 lub mniej, to b?dzie oczy Celem platformy.
i
sta? si? bardziej ni? 180, wzros?a r?wnie? inwestycje w wysoko?ci trafi?, staje si? delikatna r?wnowaga odzyskiwane lub te? mo?e by? tak wysz?o. Jednak, aby znale?? tak? platform? 180 lub mniej, rzeczywisto?? jest ca?kiem super.

 

Ponadto w Robo danych, mo?na zobaczy? pachinko przechowywania wszystkich danych. Gdyby?my drobno potwierdzenie, czy ma intensywny linia jest ?agodny Podstawka prawdopodobie?stwem rogu tabeli piedestale i osun?? wykres, taki stojak na wyspie blisko wej?cia, wiele takich, mog? by? r?wnie? uchwyci? zwyczaj biznesu ty.

 

Przede wszystkim zdecydowa? model chcesz uderzy?, wyp?ata blisko linii prostej sta? tylko wykres przej?ciowy mo?e by? lub wybierz tabel? cz?sto pozostaj? powy?ej ni? ?redniej linii, z kolei, jest mocny stojak wykres kryzys od, mo?na dopasowa? do wyboru niski stolik tylko mo?e sta? prawdopodobie?stwa.

 

s? umieszczone na planszy, w przypadku nie tylko dane przeciwdzia?a? sklep pachinko, mo?e nie wyjdzie prawdopodobie?stwo trapezu. W

 

teraz, bo jest tam r?wnie? licznik danych, kt?ry wy?wietli ??czn? liczb? obrot?w, w spos?b obliczenia zosta?y wprowadzone wcze?niej, prosz? zrobi? matematyka samodzielnie. Ni? ?lepo uderzy? tak?e osob?, kt?ra uderzy?a by sprawdzi? prawdopodobie?stwo, co? w kt?rym mo?na wygra? nawet wi?cej. Wybierz tabel? cz?sto pozostaj? powy?ej od ?redniej linii, tym razem ci z wykresu urabialno?ci silnego stojaka, mo?e by? gra do wyboru niski stolik tylko mo?e sta? prawdopodobie?stwa.

 

s? umieszczone na planszy, w przypadku nie tylko dane przeciwdzia?a? sklep pachinko, mo?e nie wyjdzie prawdopodobie?stwo trapezu. W

 

teraz, bo jest tam r?wnie? licznik danych, kt?ry wy?wietli ??czn? liczb? obrot?w, w spos?b obliczenia zosta?y wprowadzone wcze?niej, prosz? zrobi? matematyka samodzielnie. Ni? ?lepo uderzy? tak?e osob?, kt?ra uderzy?a by sprawdzi? prawdopodobie?stwo, co? w kt?rym mo?na wygra? nawet wi?cej. Wybierz tabel? cz?sto pozostaj? powy?ej od ?redniej linii, tym razem ci z wykresu urabialno?ci silnego stojaka, mo?e by? gra do wyboru niski stolik tylko mo?e sta? prawdopodobie?stwa.

 

s? umieszczone na planszy, w przypadku nie tylko dane przeciwdzia?a? sklep pachinko, mo?e nie wyjdzie prawdopodobie?stwo trapezu. W

 

teraz, bo jest tam r?wnie? licznik danych, kt?ry wy?wietli ??czn? liczb? obrot?w, w spos?b obliczenia zosta?y wprowadzone wcze?niej, prosz? zrobi? matematyka samodzielnie. Ni? ?lepo uderzy? tak?e osob?, kt?ra uderzy?a by sprawdzi? prawdopodobie?stwo, co? w kt?rym mo?na wygra? nawet wi?cej.