Co to jest cz?sto w konfiguracji grupowej Horukon z salonu pachinko

Konfiguracja grupy, w odpowiedzi na sygna? jackpot od konfiguracji sala dla ka?dej grupy b?dzie taki, kt?ry zgasi? pul?. Strategia wychwytywania conserver hali, co by?o lepszym Dasa. Tutaj hala conserver patrz?c od przechwytywania, chcemy wprowadzi?, co jest znane jako wsp?lny wz?r w uk?adzie grupowym.

 

Konfiguracja grupa w zdobyciu hala conserver, konfiguracji numeru ko?cowego, side-by-side konfiguracji, to powiedzia?, ?e istniej? trzy rodzaje nielegalnej konfiguracji. W?r?d nich, konfiguracja m?wi si? w kraju najbardziej du?ego, konfiguracji side-by-side i zosta? r??nie nazywane konfiguracji ko?cowej, ale nie wiem, czy jest to jeden formalnie w wielu przypadkach.

 

jest to, ?e ta konfiguracja jest najcz?stszym, konfiguracji side-by-side jest r?wnie? konfiguracja koniec te?, wydaje si? by? rzecz?, kt?ra nie jest ?atwo potwierdzi?, poniewa? z powodu, ?e jest to ?atwe do rozpoznania. Bo to nie jest fakt, ?e potwierdzenie do salonu pachinko mo?e zosta? podj?ta, sta?o si? faktem, ?e b?dzie tak w spekulacji.

 

w przypadku konfiguracji ko?cowego koniec sto?u, na kt?rym s? po??czone przez szereg transformatorowym samej platformie b?dzie jedna grupa. 1 grupa wydaje si? oko?o pi?? mniej. Na przyk?ad, w 20 jednostkach wyspie, b?dzie fakt, ?e pi?? grup s? na wyspie.

 

to ugrupowanie, poniewa? zosta?a przeprowadzona w ca?ym salonie pachinko b?dzie reklamacja w zdobyciu hala conserver. Jest to, ?e by?oby to r?wnie? najcz??ciej konfiguracji side-by-side, side-by-side, sta?a si? od czterech do pi?ciu grup, po wygranej na loterii jackpot, fakt, ?e w nim jest rozprowadzany jackpot b?dzie.

 

Jednak w ostatnich latach, m?wi si?, ?e jest tam r?wnie? gabinet pachinko od mieszania konfiguracji ko?cowego i konfiguracji side-by-side. Je?li konfiguracja side-by-side i konfiguracja koniec miesza, wi?c masz inny przez wyspy, stwierdzimy, m?wi si?, ?e si? troch? trudniejsze. W?r?d salonach

 

pachinko, a wyspa konfiguracji side-by-side, gdy? wyspa konfiguracjach ko?cowych s? mieszane, to m?wi si?, ?e troch? czasu na badania, gdy dosz?o jackpot. ta grupa Podzia? -Loop jest zupe?nie niezale?nie od takich modeli, a nast?pnie zosta?y zamkni?te w tylko stoisko numer, I rzecz, kt?ra jackpot cz?sto wyst?puje w tej samej grupie.

 

Ale ostatnio, istnieje wiele salony pachinko, kt?re ustanowi?y jeden do jednego transformatora w celu unikni?cia k?opot?w. W tym rzecz, ?e wyja?ni? istnienia ugrupowania nie b?d? d?u?ej stosowa?.

 

idea konfiguracji grupowej, zak?ada si?, ?e liczba podstawa puli nie ma podstaw w okazuje si? by? razem. W sklepie pachinko i?? z tob?, czy konfiguracja grupa, o kt?rej mowa w zdobyciu hala conserver zostanie ustalone, to mo?e by? ciekawe spojrze? raz.