Zalety i wady, kt?re skierowane na Xintai w salonach pachinko

W salonie pachinko itp naprzeciwko dworca, mo?na r?wnie? odtwarza? wprowadzi?a zwolniony natychmiast po Xintai. In, zalet i wad maj?cych tak? Xintai, przyjrzymy si?, jaka cz???. Przede wszystkim, jest to korzy??, kilka dni wprowadzania Xintai, jest to, ?e wydaj? si? by? wysokie paznokci Horukon tym s?odkim zestawu w okolicach pocz?tku. Chocia?

 

Xintai, jakie zosta?y wprowadzone r?wnie? w s?siednim sklepie ten sam model w tym samym czasie. Xintai jest, oczywi?cie, bo gdy produkty Sezonowy, ?e ludzie, kt?rzy chc?, aby pokona? to cz?sto. Jednak jest blisko to've zosta? pozbawiony tych klient?w, nie mamy ?adnego sensu, aby wprowadzi? wiele k?opot?w. Nast?pnie, do s?odzenia kilka dni od pierwszego dnia, cz?sto sklep pachinko tak, ?e pr?dko?? obrotowa jest zarobi?.

 

jako wyj?tek, je?li nie mo?na pokona? tylko w sklepie w g?rnym wprowadzenia strefy, nie mog? by? ustawienia odzyskiwania bo strza? zachowa? r?wnie? w ludzie zbieraj?.

 

Je?li jednak nadal jako podstawowa tendencja do gry w Xintai, wprowadza trzy dni jest wiele, kt?re maj? na oczy.
jest
i wady, ale Xintai jest punkt, ?e trudno, aby sta? si? wolny stolik, jest to, ?e mog? by? odzyskane od oko?o 3 dni p??niej. Xintai pierwszy wprowadzi? pierwszy dzie? jest tak?e loteria, od drugiego dnia, r?wnie? tam cz?sto, aby sta? si? pe?nym st?? od rana. Ponadto, w przypadku takich popularnych modeli, zawsze lub niekt?rych ludzi wolnego oczekiwania, je?li jest wyp?ata, to co sta?oby si? mniej prawdopodobne, aby by? wolny stolik. Je?li

 

pewno trafiony, jest to, ?e nie tylko i?? w jednym rano.

 

i jest to korekta paznokci i ustawienie Horukon, Xintai w kolejno?ci Barker, pozycji trzydniowej od wprowadzenia pierwszego dnia, ale otwieramy ni? normalnej regulacji, z dnia 4 pozycji, tak by wej?? w tryb odzyskiwania masz troch? surowsze.

 

To Xintai z zalet i wad ?rednio salonu pachinko, w strasznym salonu pachinko dokr?ci? z wprowadzeniem Xintai pierwszy dzie?, znajduje si? r?wnie? sklep, kt?ry przyszed? do kolekcji. Od Xintai jest taki gabinet pachinko, rzetelny Korzy?ci my?l?, ?e jest ma?o.

 

M?wienie przez ?ycie, to o tym, ?e strajk najnowszego modelu. W odzyskaniu od pierwszego dnia, korzy?ci z Xintai zniknie wszystko. Je?li celem

 

Xintai, przejd? do pokonania wprowadzenie pierwszego dnia z zas?ug, a nast?pnie dwa dni, je?li jeste? korekta paznokci i ustawienie Horukon, my?l?, ?e by?oby to mo?e by? przypatruj?c spos?b skoncentrowany.

 

najnowsze modele, ale b?dziemy chcieli trafi? nawet wi?cej, je?li popularne modele, je?li trzyma? si? wygra?, Xintai my?l? trudne do odwr?cenia. Spojrze? na trend Xintai w momencie wprowadzenia

 

dobrze i?? salony pachinko, ani korzy?ci wielu sklep?w w w Xintai, lub spr?bowa? uderzy? z Ustal, czy wady cz?sto sklepie z.