W ostatnich latach, poniewa? jest wydawany przez wiele magazynu pachinko, informacja sta?a si? tak ?atwo wprowadzi? r?k?. Tak wi?c, je?li osoba, kt?ra hit Pachinko, raz, think're ciekaw, kt?re odnotow...

W zdobyciu Horukon, to m?wi si?, ?e dystrybuowane pul? poprzez grupowanie maszyny pachinko w transformatorze. Tak, m?wi si?, ?e skuteczny w wychwytywaniu Horukon, chc? zobaczy?, jakie rzeczy relacji m...

Je?li nie dobrze wiedzie?, gabinet pachinko w tym Horukon jest, wydaje si?, niekt?rzy ludzie s? uwa?ane za nielegalne, takie jak zdalne, oryginalny nie jest maszyn?, kt?ra co? takiego. Horukon, to skr...

Maszyna pachinko, jest zawsze montowany ROM. Tak, to jakiego rodzaju rzeczy dla obu ROM, chcia?bym przyjrze? si? jak to dzia?a. Poniewa? ROM lub okre?li? pul?, kt?ra zawiera program, takich jak zasi?g...