Tkellem dwar il-sider gwerra pachinko

pachinko Qadim huwa, xi nies li play tajba kien fa?li anke ming?ajr tant l-investiment. Pachinko re?enti huwa, log?ob hija qawwija ?afna, hija lesta li jisparixxu f'inqas minn 30 minuta 10,000 yen.

 

min?abba Huwa tali pachinko, jekk inti se Mawaso 1000, se jkun tirri?ulta fl-investiment fl-ebda ?in 50,000 yen. Li tilg?ab jum wie?ed fil-ma hit pjuttost, huwa g?aliex dan mijiet ta 'eluf me?tie?a.

 

g?alhekk, isir ?afna se jkun l-akkwist ta 'sider gwerra. Il Oh fin-nies li jixtiequ li jirb?u

 

, qatt ma jolqot li Shinkin militari huma ?afna. Ri?entement, hemm ukoll mudell approssimattiva tal-mew?, tendenza qawwija li jie?du ?mien twil biex terminazzjoni ta 'probabbilt?, kmieni anke stand tajba tinstab jista' jkun ?a?in ma g?andek b?onn biex jippersisti. Huwa importanti ?afna li jippreparaw l-uniku tas-sider gwerra sinjuri biex jifil?u g?aliha. nies

 

li jixtiequ li jirba? huwa tajjeb g?alih, i?da g?al dawk li jkollhom pachinko b?ala li jgawdu passatemp, sider gwerra tista 'wkoll b?onn biex na?sbu fil-punt di vista differenti.

 

meta inti wkoll riedu li jmorru g?all pachinko huwa, na?seb li l-ewwel biex ti?gura sider gwerra. sider gwerra, Kif jista tajba jekk biss mill-minuta inti g?andek tieg?ek innifsek, in-nies ikunu b?al slingshot kuljum, biss se m'g?adux bi??ejjed.

 

G?alhekk, il-poplu ta 'bejn wie?ed u ie?or meta l-sider gwerra hija mitlufa, Toka kienet mislufa minn ?abib, huwa li ?-?idiet ji?u biex ji?bru l-sider gwerra u dejn lil xi ?add qrib il-grad li kien misluf mill-lover. Ladarba dejn Irrepeti g?all-persuni familjari, hemm ukoll il-periklu minnhom sa?ansitra mitlufa kreditu, l-ebda wie?ed ma jistax jibqa jsellef lili il-flus.

 

jew jafu tali sitwazzjoni, mill-?urnata, b?all-pachinko tar-rivista, i?da reklamar ta 'kumpanniji finanzjarji jkollhom riding ?afna, hemm ukoll seng?a fl-arti, b?al ma jo?or?ux-na?a normalment. Imma issa, bi??ejjed hemm ukoll marda msej?a vizzju pachinko, pachinko ntemmet bi log?ob dipendenza qawwija. _x000D _
Barra minn hekk, sabiex tqajjem sider gwerra fl-a??ar snin, li shop ma 'karta ta' kreditu, xi nies li l-fatt li l-prodotti u s flus biex jin?abru flus. Mod fa?li biex fondi tal-gwerra tista 'titqajjem, i?da, fl-a??ar, ma ninsewx il-fatt li jridu j?allsu l-flus.
li
fl-a??ar kien ripetut investiment mitlufa ra?uni, jelimina wkoll il-g?oli tal-?ajja, jo?olqu kumpaniji finanzjarji fis-sider gwerra u b'tali idejn, inti wkoll fatt li ?afna nies li l-pachinko. Spe?jalment in-nisa, ?ew qal li jkun fa?li li jaqg?u.

 

pachinko, peress li mhux biss jafu to?ro? jew leave, i?da hija tajba ?afna, jekk possibbli fis-sens ta 'log?ob, pachinko ri?enti huwa g?oli wisq huma log?ob, g?andna elementi sar aktar b'sa??itha biex tirba? .

 

, b?al dik li hemm fl jimxux sakemm qajmet ?afna sider gwerra, l-istat attwali ta 'pachinko li ?adthom mi?juba g?all-istat psikolo?iku saret problema. Pachinko huwa, fil-moderatament playing, jippruvaw ma?sub biex igawdu kull.

 

re?entement, sar ?afna kantuniera Dejihane ta Yu Pachi b?ala pachinko play. Barra minn hekk, min?abba t-tixrid tal-1 ta pachinko \ ?iet avvanzata, na?seb li jkun jista 'jipprova li jgawdu ming?ajr ma tkun marbuta mal-kun?ett ta' kul?add.

 

sider gwerra irra?onevoli mi?bura tag?mel inti ?enn wkoll ?ajja. finanzjament ra?onevoli ma, jekk il-po?izzjoni ta 'play Meta inti sider gwerra, na?seb li hija kienet ser jitgawdew aktar b'sa??ithom. Tali inti. Spe?jalment in-nisa, ?ew qal li jkun fa?li li jaqg?u.

 

pachinko, peress li mhux biss jafu to?ro? jew leave, i?da hija tajba ?afna, jekk possibbli fis-sens ta 'log?ob, pachinko ri?enti huwa g?oli wisq huma log?ob, g?andna elementi sar aktar b'sa??itha biex tirba? .

 

, b?al dik li hemm fl jimxux sakemm qajmet ?afna sider gwerra, l-istat attwali ta 'pachinko li ?adthom mi?juba g?all-istat psikolo?iku saret problema. Pachinko huwa, fil-moderatament playing, jippruvaw ma?sub biex igawdu kull.

 

re?entement, sar ?afna kantuniera Dejihane ta Yu Pachi b?ala pachinko play. Barra minn hekk, min?abba t-tixrid tal-1 ta pachinko \ ?iet avvanzata, na?seb li jkun jista 'jipprova li jgawdu ming?ajr ma tkun marbuta mal-kun?ett ta' kul?add.

 

sider gwerra irra?onevoli mi?bura tag?mel inti ?enn wkoll ?ajja. finanzjament ra?onevoli ma, jekk il-po?izzjoni ta 'play Meta inti sider gwerra, na?seb li hija kienet ser jitgawdew aktar b'sa??ithom. Tali inti. Spe?jalment in-nisa, ?ew qal li jkun fa?li li jaqg?u.

 

pachinko, peress li mhux biss jafu to?ro? jew leave, i?da hija tajba ?afna, jekk possibbli fis-sens ta 'log?ob, pachinko ri?enti huwa g?oli wisq huma log?ob, g?andna elementi sar aktar b'sa??itha biex tirba? .

 

, b?al dik li hemm fl jimxux sakemm qajmet ?afna sider gwerra, l-istat attwali ta 'pachinko li ?adthom mi?juba g?all-istat psikolo?iku saret problema. Pachinko huwa, fil-moderatament playing, jippruvaw ma?sub biex igawdu kull.

 

re?entement, sar ?afna kantuniera Dejihane ta Yu Pachi b?ala pachinko play. Barra minn hekk, min?abba t-tixrid tal-1 ta pachinko \ ?iet avvanzata, na?seb li jkun jista 'jipprova li jgawdu ming?ajr ma tkun marbuta mal-kun?ett ta' kul?add.

 

sider gwerra irra?onevoli mi?bura tag?mel inti ?enn wkoll ?ajja. finanzjament ra?onevoli ma, jekk il-po?izzjoni ta 'play Meta inti sider gwerra, na?seb li hija kienet ser jitgawdew aktar b'sa??ithom.