I??ekkja l-pass sostituzzjoni ta 'Xintai ta salotti pachinko

Ladarba fuq ?mien fil parlor pachinko huwa b?al avveniment kbir Ta?dit ta 'sostituzzjoni Xintai, kien dak li kien sar b'pass ta' madwar darba f'wie?ed jew ftit xhur fix-xahar. B?alissa m'hemm l-ebda bidla fl-avvenimenti importanti sabiex ji?u attirati klijenti, i?da ?afna drabi saret frekwenti bi??ejjed biex ma ji?u pparagunati. Hemm ukoll regolamenti oclock wie?ed ?a, i?da l-pass li jwettaq is-sostituzzjoni Xintai, il-kondizzjonijiet sit u klijentela, se jvarjaw minn kundizzjonijiet tan-negozju tal pachinko. Waqt kundizzjonijiet lokazzjoni

 

, fil-parlour pachinko fil-parlour pachinko u quddiem tal-istazzjon fil-qasam downtown, sostituzzjoni Xintai twettqet kull ?img?a. Ir-ra?uni g?al dan hija li, fil-qasam downtown u l-quddiem tal-istazzjon, inti mqajma hija li l-kompetizzjoni kellhom tendenza li parlors pachinko huma kkon?entrati sar vjolenti. Xintai, din saret komodit? importanti ?afna sabiex jattiraw klijenti.

 

vi?inat ta 'salotti pachinko huwa, jekk l-introduzzjoni tal-mudelli popolari fi kwantitajiet kbar, se tkun is-sitwazzjoni inevitabbli ta' waqg?at li ?afna running. Sabiex ji?i evitat is-sitwazzjoni, huwa se tkun opposta bl-introduzzjoni numru ekwivalenti g?an-numru ta 'l-introduzzjoni ta' ?wienet vi?inat ltqajna l-informazzjoni mill-fabbrikanti. Fil-parlour pachinko ta 'downtown, tatti?i b?al dawn ikunu twettqu kull ?img?a, I pass ta' sostituzzjoni Xintai huwa sar aktar u aktar biex malajr.

 

Madankollu, magna pachinko se jkun mijiet ta 'eluf ta' \ g?al kull wie?ed. Biex tpartit l-Xintai, hija spi?a konsiderevoli li tie?u. Malajr Ladarba inti introdu?ew 10 unitajiet, se ssir unit? ta 'miljuni ta' yen.

 

dan, il-fatt li jid?lu fir-riskju b?ala spejje? b?ala kull ?img?a, u d-deprezzament u l-amortizzazzjoni, sabiex ji?died aktar il-d?ul, hija traduzzjoni li g?andu jkun irkupru de?enti. parlour pachinko, b?al katina ta ?wienet g?andhom ?afna, i?da se mhux daqstant irkupru radikali, b'setg?a finanzjarja hija swali tas pachinko severi, aktar parlors pachinko po??ew ?afna Xintai hija ma slide kienet irkuprata minn wara ?urnata sostituzzjoni ftit jekk, hemm ukoll ka? fejn l-operazzjoni se tonqos qabel tie?u l-profitti.

 

Barra minn hekk, il-manifatturi parlor pachinko, ikkon?entrat l-aktar huwa f'Tokjo prefetturi ?irien Have you. Fil-ka? ta parlor pachinko fil-downtown, huwa l-klijent tal-fluss huwa mg?a??el, inti ma tie?ux tieg?ek sfurzati li jixtru kondizzjonijiet Xintai qbilna ?afna ta 'uniformi. Bil-maqlub fil-ka? ta 'ma??en suburbani, sostituzzjoni Xintai se jkun ta' madwar nofs il-ma??en downtown. Ta?dit ta 'g?aliex, kuntrarjament g?all-parlour pachinko ta' downtown, u l-fatt li ma??en ?g?ar biex jikkompetu fil-vi?inat, klijentela huma regulars ?entru, hija l-parti li ?afna drabi mhuwiex moviment ?afna.

 

jikkompetu g?aliex inti tfisser li l-parti l-o?ra ma jkunx pre?enti, u jelimina wkoll il-?tie?a li ji?u introdotti l-magni l-?odda fil-qu??ata in a hurry. Barra minn hekk, sabiex ikollu klijentela wkoll issir in-negozju ta?-?entru regolari, g?andna t-tendenza g?all-introduzzjoni ta 'tabella u?ata mi?-?idiet stand aktar tard. B?ala ta 'dan, i?da sostituzzjoni pass ta' downtown u l-subborgi ta 'parlors pachinko raw ir-ra?uni g?aliex il-differenti, inti m'g?andekx b?onn li l-irkupru rapidu jekk ji?u introdotti bejg? Bane Xintai.

 

Xintai frekwenti l-ma??en ta 'sostituzzjoni huwa, Allura dak li g?andek tag?mel, jew sett ta' rkupru li jintrodu?u l-sodda qalbhom biex tajbin madwar tag?mel g?aliex il-bejg? jitla ', hemm biss madwar hawn tara kollu jg?addi osservazzjoni ta' kuljum .
Toka
hija l-iskala tal-bejg? tal-kumpanija, jidher ?afna nies li ma jwasslux g?all-idea ta 'g?a?la restorant tajjeb f'tali il-lat, ejja sensi ftit. Xintai frekwenti il-ma??en ta 'sostituzzjoni huwa, Allura dak li g?andek tag?mel, jew sett ta' rkupru li jintrodu?u l-sodda qalbhom biex tajbin madwar tag?mel g?aliex il-bejg? jitla ', hemm biss madwar hawn tara kollu jg?addi osservazzjoni ta' kuljum.
Toka
hija l-iskala tal-bejg? tal-kumpanija, jidher ?afna nies li ma jwasslux g?all-idea ta 'g?a?la restorant tajjeb f'tali il-lat, ejja sensi ftit. Xintai frekwenti il-ma??en ta 'sostituzzjoni huwa, Allura dak li g?andek tag?mel, jew sett ta' rkupru li jintrodu?u l-sodda qalbhom biex tajbin madwar tag?mel g?aliex il-bejg? jitla ', hemm biss madwar hawn tara kollu jg?addi osservazzjoni ta' kuljum.
Toka
hija l-iskala tal-bejg? tal-kumpanija, jidher ?afna nies li ma jwasslux g?all-idea ta 'g?a?la restorant tajjeb f'tali il-lat, ejja sensi ftit.