Biex ji?i ddeterminat jekk il-mudell li jirba? mill-istatus operattiva magna pachinko

Mudelli tal-popolarit? fl pachinko, m'hemmx mudell. Huwa ovvju, imma dak ?afna ta 'klijenti g?all-mudell ipo??u Popular. Allura, hekk kif il-notevoli da?al fil-ma??en pachinko, na?seb li huwa naturalment il-mudell il-klijent ikollu ?afna tas-seduta. Shop sitwazzjoni operattiva intiera, i?da se jvarjaw mill-?las u l-impressjoni tal-?anut kollu, li jg?id l-istess ?a?a dwar il-spe?ifi?i g?all-mudell kondizzjonijiet operattivi fil-?wienet. Ta?dit ta '

 

relattivament klijenti twa??al ukoll mudelli, i?da huwa Xintai, Xintai hija hemm ?afna affarijiet li huma mag?mula fil-perjodu ta' rkupru.

 

Xintai huwa, min?abba li huwa ovvju li hemm tmexxija sew popolari, ?ew ?gwidati mill-operazzjoni ta 'Xintai, na?seb li jista' jkun barra, jekk jog??bok innota li xi kultant tikseb ma?ruq meta s-seduta kieku.

 

wkoll, u l-mudelli billboard b'mod stabbli, b?al li tilqa klijenti ripetuti jew irkuprati, I spiss parlors pachinko li qed joperaw.

 

Madankollu, hemm ukoll parlor pachinko inti ma g?andekx ftit li jiffirmaw mudelli. Ta?dit ta 'dak li qed ji?ri hu g?aliex tali sitwazzjoni, g?aliex ir-rata ta' rkupru fil-mudell billboard huwa g?oli wisq. operat parlour pachinko tal-mudell mhix tajba bi??ejjed biex ja?sbu li l-mudelli billboard, a?na rata spiss irkupru tal-?anut kollu huwa wkoll g?oli.

 

Allura, da?al l-ewwel ?anut, biex tara l-operat tal-mudelli billboard, fatt hu, tali li importanti ?afna. Barra minn hekk, hemm ka? fejn ikun hemm jimxu fuq il-mudell, b?al kien hemm Xintai u eks-popolarit? ta 'ftit ?img?at ilu. F'ka? b?al dan, jew kienu fil-ka? li l-mudell, i?da l-kwa?i-Xintai u rikonoxximent isem li naqsu hemmhekk, fl-isem tal-avveniment, b?alma huma l-operazzjoni tal-up hemm g?at-tip ta 'manteniment operazzjoni li m'g?adhomx jaqilg?u issa, sa ?ertu punt dwiefer jista 'jkollok a??ustament. Jekk ikun hemm jimxu fuq il-mudell, b?al ?iet imqajma lejn id-destinazzjoni

 

, jista 'jkun jiswa biex ipo??u. Joperaw istatus ta 'mudelli

 

, jista' jing?ad li jkun validu li jfittxu mudelli li jimmiraw, madankollu, f'?erti ka?ijiet ma 'ovvja jekk ikun hemm tkun qed ta?dem kif Xintai fir-reverse, permezz Tajba parlour pachinko tal-operazzjoni mill-ordinarju jew b?alhom, jista 'ma jkollhomx b?ala avvenimenti partikolari, e??, il-mudell li inti tixtieq li hit jekk inti jew kien Mitsurudai, li jista' jnixxi bil-log?ob ma 'mudelli o?ra, tal-?anut normali fuqhom biex ta?taf l-istatus operattiva, ser ikollok b?onn Sankounisuru.

 

g?aliex hemm ukoll ?afna affarijiet li ma jistax jing?ad li hemm popolari min?abba ming?ajr kondizzjonijiet hemm operazzjoni, na?seb li ma jkunx perikolu? li tidde?iedi l-g?an fl-uniku run.

 

a??ustament tad-dwiefer u l-ispe?ifikazzjonijiet, kif jidher mid-dejta, u l-angoli varji b?al, jew g?aliex verament tqieg?ed tmexxija hija tajba, biss jew tal-?anut l-operazzjoni kollha li biss okkupanza g?olja min?abba tajba, huwa jidentifika sa ?ertu punt.

 

biex wiri normali sew il-?wienet ta 'status operattiva, e??, jippruvaw ju?aw b'mod effettiv l-informazzjoni huwa wkoll l-istatus operattiv tal-mudell. Klijenti tal-moviment, se jkun ukoll sensittivi g?all-?anut tal-bnedmin. Billi janalizza l-operazzjoni mudell, hija g?andha f'ka? li ?ejjin juru wkoll b?al ulterjuri ?wienet tal-vizzju.