?enerali miftu? ?ajja tal-parlors pachinko, karatteristika tara permezz-triq

※ a??ar Jekk jog??bok jirreferu g?alih b?ala l-tendenza ta 'l-industrija kollha

 

pachinko hija mag?mula f'wa?da log?ba ta' klijenti u ?wienet li tirba? jew titlef. Madankollu, jekk inti dejjem titlef, min?abba klijenti mhux ser ise?? fil-?anut dalwaqt, na?a parlor pachinko, ripetut jew irkuprat u barra, se tkompli ma jirrilaxxa l-klijent. Fid-dinja ta 'tatti?i b?al dawn, jekk Minukeru-perjodu ftu?, inti ssir fattur ewlieni li jaffettwa l-probabbilt? ta' reb?. perjodu ta 'ftu?

 

, se jkun differenti g?al kull ?anut. I trid tkun taf l-ewwel nett, li jg?idu li l-fa?i tal-ftu? tal-parlour pachinko, mhux impenn g?all-kwistjoni, biex tiffa?ilita madwar il-bidu dwiefer a??ustat, sabiex il-ballun ma titnaqqasx, il-fatt li l a??ustati wkoll madwar id-dwiefer se jkun. Jew, jg?ollu jew ibaxxu l-istabbiliment fl Horukon, ma jidhirx barra, min?abba li l-ROM huwa determinat, I do not know li ?enb mani?ment.

 

Madankollu, jekk ta??usta l-dwiefer li jkun hemm ?afna ta 'rotazzjoni, minn, per e?empju, jinkludu sett ta Horukon, billi ji?died in-numru lotterija ta' drabi fil-ROM, se jkun fa?li biex hit. Huwa, jien ?a?a li l-kwistjoni deher mill-?enb parlor pachinko g?al tali stat. Il-punt, tiftakar. ?a?a

 

imsejja? kwistjoni ?in huwa, fl-ewwel nofs tax-xahar, jekk ikun hemm ukoll parlor pachinko fit-tieni nofs ta 'rkupru, hemm naturalment vi?i versa. Allura, jafu l-karatteristi?i tal-parlour pachinko tal-ista?un miftu?, ipprova ?arsa ?ajja miftu?a fil-?anut Playing kul?add. L-ewwelnett, il-?in huwa qal li tkun l-ista?un miftu?, se tippre?enta f'?afna f'nofs madwar xahar, mhux biss ?ertu ?mien, f'sitwazzjonijiet varji tax-xahar, fil-fatt, je?isti.

 

g?an partikolari li, mill-avveniment jo?ro? ?las, "s-?in li l-jiem li ?ejjin huma l-aktar miftu?a. Jekk l-avveniment huwa Dud, inti tista 'sabiex bosta nies jitilqu l-a??ustament tad-dwiefer ftit jiem.

 

Barra minn hekk, anki fil-ka? tal-?las u l-operazzjoni, il-bejg? u l-qlig? gross b?ala avvenimenti skedati, sabiex jattiraw klijenti lejn l-a??ar tal-irkupru xahar, min?abba li hemm ka? mudelli numru huma kif huwa iffissar u tad-dwiefer tajba a??ustament , Hall wara l-avveniment kbir G?andek i??omm jaraw. Wara avvenimenti

 

, u mudelli popolari b?al dawn illum, il-mudelli huma rakkomandati, na?seb li huwa wkoll idea tajba li jikkontesta min?abba l-possibbilt? g?olja. L-operazzjoni hija ma?suba biex tkun influwenzata ferm mil-temp. Il-jum li jmiss, meta jkun hemm previ?joni ta 'l-temp huwa mitluf huwa, hemm il-possibbilt? li l-produzzjoni qed jaqa.

 

Fi ?minijiet b?al dawn, jew ikunu miftu?a dwiefer ftit, anki jekk l-issettjar g?olja huwa fis-se??, dwar l-istabbiliment tan-nofs huwa wkoll probabbli li jid?lu f'diversi unitajiet. Maltemp jum liema, dritta jmorru lura le, inti tista u jmorru dawra ftit, tabella e??ellenti jinstab. Imbag?ad, inti tixtieq li jimmiraw lejn l-a??ar huwa l-jum sostituzzjoni ta 'Xintai.

 

Xintai-ewwel jum, b'anti?ipazzjoni ta 'wara jin?ibdu klijenti l-jum li jmiss, hemm ma??en li jo?ro? ?las. Jekk l-ista?un miftu? huwa, jista 'ji?i kkonfermat b'velo?it? rotazzjonali ta' mill elf \. Il-velo?it? rotazzjonali tal-yen elf, u huwa lil hinn mill-linja tal-fruntiera, huwa li tkun fet?et il-bidu tal-difer. Fil-ka? ta 'swali tas pachinko li huma a??ustati fil Horukon, kien qal li tkun jew li ta??usta l-probabbilt? hit kbir. Il-jum li huwa qal li tkun miftu?a tal-?ajja, huwa madwar tliet bejn wie?ed u ie?or.

 

spe?ifiku e?aminat kif huwa mhux biss biex ji??ekkja l-Robo data permezz parlors pachinko kif ?afna jistg?u. Jew, biss fil-?anut li g?andha IMSEHBIN ma 'servizzi, b?al sit Robo data Seba huwa wkoll possibbli li jissostitwixxi f'tali servizz. , Inti tixtieq li jimmiraw lejn l-a??ar huwa l-jum sostituzzjoni ta 'Xintai.

 

Xintai-ewwel jum, b'anti?ipazzjoni ta 'wara jin?ibdu klijenti l-jum li jmiss, hemm ma??en li jo?ro? ?las. Jekk l-ista?un miftu? huwa, jista 'ji?i kkonfermat b'velo?it? rotazzjonali ta' mill elf \. Il-velo?it? rotazzjonali tal-yen elf, u huwa lil hinn mill-linja tal-fruntiera, huwa li tkun fet?et il-bidu tal-difer. Fil-ka? ta 'swali tas pachinko li huma a??ustati fil Horukon, kien qal li tkun jew li ta??usta l-probabbilt? hit kbir. Il-jum li huwa qal li tkun miftu?a tal-?ajja, huwa madwar tliet bejn wie?ed u ie?or.

 

spe?ifiku e?aminat kif huwa mhux biss biex ji??ekkja l-Robo data permezz parlors pachinko kif ?afna jistg?u. Jew, biss fil-?anut li g?andha IMSEHBIN ma 'servizzi, b?al sit Robo data Seba huwa wkoll possibbli li jissostitwixxi f'tali servizz. , Inti tixtieq li jimmiraw lejn l-a??ar huwa l-jum sostituzzjoni ta 'Xintai.

 

Xintai-ewwel jum, b'anti?ipazzjoni ta 'wara jin?ibdu klijenti l-jum li jmiss, hemm ma??en li jo?ro? ?las. Jekk l-ista?un miftu? huwa, jista 'ji?i kkonfermat b'velo?it? rotazzjonali ta' mill elf \. Il-velo?it? rotazzjonali tal-yen elf, u huwa lil hinn mill-linja tal-fruntiera, huwa li tkun fet?et il-bidu tal-difer. Fil-ka? ta 'swali tas pachinko li huma a??ustati fil Horukon, kien qal li tkun jew li ta??usta l-probabbilt? hit kbir. Il-jum li huwa qal li tkun miftu?a tal-?ajja, huwa madwar tliet bejn wie?ed u ie?or.

 

spe?ifiku e?aminat kif huwa mhux biss biex ji??ekkja l-Robo data permezz parlors pachinko kif ?afna jistg?u. Jew, biss fil-?anut li g?andha IMSEHBIN ma 'servizzi, b?al sit Robo data Seba huwa wkoll possibbli li jissostitwixxi f'tali servizz.