Karatteristi?i - ara permezz tal-mod ta 'l-mew?iet ta' l-ROM huwa perjodu qawwi

jackpot magna pachinko hija maqsuma fil-?estjoni kollha ROM. Jekk Minukere fa?i qawwi tal-ROM, l-og?la probabbilt? li givin-jackpot. Allura, jekk hemm karatteristika tal-fa?i favorevoli ta 'l-ROM, u mbag?ad f'aktar dettall spjegazzjoni tieg?ek.
Jekk
ROM hija b'sa??itha, is-sinjali fa?li li laqat il-jackpot to?ro? varji. B'mod partikolari, il-produzzjoni u jil?qu, ipprova jiffoka fuq kif hit. Per e?empju, huwa ma jintla?aqx u l-prestazzjoni, varjet? ta 'produzzjoni u jil?aq se jew il-post ta' spiss.
vizzju wara
kull tkun waqfet sa?ansitra inqas, inti jew jeg?rqu marki g?al kull affidabbli fil-s?ana intensa bog?od. Barra minn hekk, ikollok l-?ibda lura fit-tnaqqis ?in, e?? jew promossi fir-rawnd, na?seb li dan ikun sar perjodu qawwija.

 

Imbag?ad, fil-perjodu favorevoli, jew x'aktarx li jse??u biha komunikazzjoni Chang, huwa wkoll wie?ed mill-perijodu qawwi tal-fluss ta 'varjazzjoni probabbilt? huwa li ?ejjin dejjem aktar g?all-jackpot. Per e?empju, aktar milli jieqaf biss min?abba ma jid?lu strajkijiet fis-sig?at tax-xog?ol iqsar, huwa madwar 200 rivoluzzjonijiet jippruvaw jilg?abu ma 'pa?enzja.

 

qabel running out ta 'kaxxa, ukoll inti affarijiet simili jista' ji?i mnaqqas hit kbir, na?seb li hemm affarijiet li inti esperjenza. Segwit minn fluss tajjeb, mhuwiex vizzju, jekk ikun hemm xi ?a?a b?al dik to?ro? laqat anke waqaf minnufih fil-kull ?ejja, hemm possibbilt? ta 'perjodu qawwija.

 

joqg?od g?al karatteristi?i b?al dawn fil-mozzjoni, se jkun fuq il-mejda li jista 'ma to?ro? bi karatteristika tal-perjodu qawwija, na?seb li jista' jkun deliberatament playing jipprova.

 

Imbag?ad, fil-parlour pachinko, hemm figura tan-numru maqsum. Dan il-mudell huwa kemm se tkun il-figura ta 'emer?enza us go billi tnaqqas il-klijent. B'hekk ?anut pachinko, int jew sa?ansitra qed jinbidlu dwiefer a??ustament u simili.

 

na?a parlour pachinko, jekk inti ma jbiddlux filwaqt li l-g?add ta 'qasma, inti wkoll tkun ftit jiem perjodu favorevoli ti?i segwita. fa?i qawwi tal-ROM hija l-unika ?a?a li tista 'tidher immedjatament bil-log?ob fuq. Huwa, jekk inti tfittex, spe?jalment fil-graff tad-data, se jkun aktar fa?li biex jinftiehem aktar.

 

a?jar fil-ba?i qawwija ta 'data Jixtieq li inti tara huwa l-mew?a tal-g?add totali ta 'rotazzjonijiet u graff linja. Peress li l-jackpot huwa segwit, jippruvaw jag??lu tabella ?g?ira velo?it? rotazzjonali tal-?urnata. U peress li, l-pjattaforma li ?ejja g?al kull '200 rotazzjoni qabel u wara l-li jmiss fi stand ?g?ir vizzju, ejja tpo??i l-possibbilt? ta' mew?a ta 'qawwija huwa li ?ejjin g?all-qasam ta' opinjoni.

 

wara l-perjodu normali, tidentifika b'mod sod il-konfini tal-taqlib tal-?ajja, hekk huwa importanti li tieqaf fil-?in li jistg?u jimmassimizzaw il-profitti ming?ajr l-investiment ?ela.

 

meta l-?ajja ordinarja, jew g?al g?a?la g?all mqalleb ?ajja g?andhom ji?u mbassra minn, per e?empju, b'referenza g?ad-dejta tal-passat. Issa, peress li huwa diffi?li li ji?i ddeterminat biss fl-im?iba tat-tabella inti playing, ejja flimkien mad-dejta jiddeterminaw minn ?ew? perspettivi.