I??ekkja l-karatteristika vizzju ta 'parlour pachinko [a??ustament tad-dwiefer u dwiefer Rev ed.]

Meta l-soltu marru jilag?bu fil parlor pachinko, na?seb li a?na se tara l-ewwel g?an kien il-mudell wie?ed wie?ed. G?alhekk, huwa l-a??ustament tad-dwiefer li nixtieq li ji?i a??ertat. a??ustament tad-dwiefer, jekk hemmx lesti li jqieg?du l-?wienet, huwa wkoll isir materjal g?ad-de?i?joni jew le. Apparti mill-ka?, b?al CR, min?abba tali Hanemono kultant a??ustament tad-dwiefer huwa ?eneralment maqsum l-e?itu, in-nies mhux se jkunu kapa?i jg?addu biex jevitaw il-kontroll ta 'a??ustament tad-dwiefer li huwa spe?jalment log?ba ?entru Hanemono.

 

a??ustament tad-dwiefer, manager jew kap, ukoll biex iwettqu persuna partikolari, b?al artist dwiefer hija normali. Il-bnedmin, anke jekk normalment il-?ajja hemm drawwa. Il-fatt li persuna partikolari hija mwettqa wkoll fil-parlour pachinko huwa l-fatt li l-vizzju ta 'a??ustament mill-?anut kull wie?ed minnhom huwa ?gur. Jekk Minukere-vizzju ta 'a??ustament tad-dwiefer, persenta?? rebbie?a se to?ro? minn bl-addo?? impjantat.

 

G?alhekk, a?na se tintrodu?i tara permezz tal-mod ta 'a??ustament tad-dwiefer.

 

biex tara permezz tal-a??ustament tad-dwiefer, permezz tal-parlour pachinko dwar ?imag?tejn minn minimu ta '?img?a, ser ikollok b?onn li josservaw. Ta?dit ta 'g?aliex, min?abba l-a??ustament tad-dwiefer hija mag?mula g?ad-differenza ta' ftit millimetri, u mhux Ika sod jidher fil-punt pin, tinsa. Jibdew, u mhux bi??ejjed li tkun taf li tibda huwa ?ar ?arsa miftu?a, jg?id li diffi?li biex jiddeterminaw whether're pjuttost miftu?a. Jekk miftu? li madwar id-dwiefer ta 'g?ira

 

, huwa ming?ajr kondizzjonijiet sabiex ikunu minn kull ?anut, ma jg?idu hawn, madankollu, meta wie?ed i?ares lejn l-dwiefer mill-qu??ata, ipprova tfittex g?al dan it-tip ta' dwiefer jekk jog??bok. Fil

 

, huwa l-a??ustament tad-dwiefer tal-fa?li biex tinftiehem bidu a?jar.

 

l-a??ustament tad-dwiefer tal-issikkar sensibbilit? fil parlors pachinko, wie?ed mill-dwiefer, ftit mill-?enb tal-chucker bidu, huwa ka? li g?alih l-dwiefer huwa li ?ejjin fuq barra. Fil-ka? ta 'dan l-a??ustament tad-dwiefer, huwa post imsej?a sitt darbiet mill-velo?it? tat-tidwir ta' 1 minuta madwar 5 darbiet. A??ustament, jekk jog??bok ja?sbu a??ustament tad-dwiefer normali tal-parlors proporzjon pachinko konver?joni g?olja.

 

 

Jekk g?andek issikkar ulterjuri, bidu Chat Matul i?-?ew? na?at tal-karozza, inti se tara jikkoin?idu tnejn dwiefer. Fil-ka? ta 'dan l-a??ustament tad-dwiefer, huwa post imsej?a ?ames darbiet mill-velo?it? tat-tidwir ta' 1 minuta madwar 4.6 darbiet. Fil-jum ?bir, meta inti tixtieq huwa assolutament profitt gross, ikunu attenti g?aliex hi a??ustament dwiefer li jidher f'xi postijiet. Jekk din tolqot l-imsiemer issikkar, se jkun malajr lest Nante elf \. Fil

 

, t?ares lejn l-dwiefer mill-qu??ata g?all-kuntrarju, tad-dwiefer jew wie?ed mill-dwiefer, huma miftu?a g?al barra mill-chucker bidu anki ftit huwa dwiefer tajba. Jekk inti t?ares minn fuq, differenzi ?ari fil tistg?u taraw. Li din ta 'spiss jidher a??ustament tad-dwiefer g?al avvenimenti b?al dawn. F'dan il-ka?, il-velo?it? rotazzjonali ta '1 minuta se jkun minn madwar 6 darbiet 7 darbiet. Fuq kull na?a tal-imsiemer

 

, jew miftu?a jidher, se jkun hemm il-poplu tal-vizzju ta 'a??ustament tad-dwiefer. Fil-?jara ?anut pachinko ta 'kul?add, kemm jekk jinfeta? il-dwiefer, jekk jog??bok er?a biex ji??ekkjaw.

 

Barra minn hekk, ftit qabel ta?t il-mit?na, hemm postijiet fejn hemm distakk bejn l-dwiefer u tad-dwiefer.

 

?ew? na?at tal-dwiefer tal-vojt, dwiefer l-tnaqqis hija, qabel tmur il-bidu, a?na saru a??ustati, b?al ballun jaqa fil hemmhekk. a??ustament tad-dwiefer, min?abba li huwa jibnu l-bord kollu, mhux biss tibda, na?a tad-dwiefer A?na wkoll ninkora??ukom biex tipprova tikkonferma.

 

Anke jekk inti ma t?ares lejn il-s'issa dwiefer, dwiefer il-ba?i?i li wie?ed jaraha mill-qu??ata, na?seb jekk ting?ata attenzjoni ma 'slingshot ie?or igawdu jistg?u. Huwa post li 5 darbiet minn 6 darbiet. Fil-jum ?bir, meta inti tixtieq huwa assolutament profitt gross, ikunu attenti g?aliex hi a??ustament dwiefer li jidher f'xi postijiet. Jekk din tolqot l-imsiemer issikkar, se jkun malajr lest Nante elf \. Fil

 

, t?ares lejn l-dwiefer mill-qu??ata g?all-kuntrarju, tad-dwiefer jew wie?ed mill-dwiefer, huma miftu?a g?al barra mill-chucker bidu anki ftit huwa dwiefer tajba. Jekk inti t?ares minn fuq, differenzi ?ari fil tistg?u taraw. Li din ta 'spiss jidher a??ustament tad-dwiefer g?al avvenimenti b?al dawn. F'dan il-ka?, il-velo?it? rotazzjonali ta '1 minuta se jkun minn madwar 6 darbiet 7 darbiet. Fuq kull na?a tal-imsiemer

 

, jew miftu?a jidher, se jkun hemm il-poplu tal-vizzju ta 'a??ustament tad-dwiefer. Fil-?jara ?anut pachinko ta 'kul?add, kemm jekk jinfeta? il-dwiefer, jekk jog??bok er?a biex ji??ekkjaw.

 

Barra minn hekk, ftit qabel ta?t il-mit?na, hemm postijiet fejn hemm distakk bejn l-dwiefer u tad-dwiefer.

 

?ew? na?at tal-dwiefer tal-vojt, dwiefer l-tnaqqis hija, qabel tmur il-bidu, a?na saru a??ustati, b?al ballun jaqa fil hemmhekk. a??ustament tad-dwiefer, min?abba li huwa jibnu l-bord kollu, mhux biss tibda, na?a tad-dwiefer A?na wkoll ninkora??ukom biex tipprova tikkonferma.

 

Anke jekk inti ma t?ares lejn il-s'issa dwiefer, dwiefer il-ba?i?i li wie?ed jaraha mill-qu??ata, na?seb jekk ting?ata attenzjoni ma 'slingshot ie?or igawdu jistg?u. Huwa post li 5 darbiet minn 6 darbiet. Fil-jum ?bir, meta inti tixtieq huwa assolutament profitt gross, ikunu attenti g?aliex hi a??ustament dwiefer li jidher f'xi postijiet. Jekk din tolqot l-imsiemer issikkar, se jkun malajr lest Nante elf \. Fil

 

, t?ares lejn l-dwiefer mill-qu??ata g?all-kuntrarju, tad-dwiefer jew wie?ed mill-dwiefer, huma miftu?a g?al barra mill-chucker bidu anki ftit huwa dwiefer tajba. Jekk inti t?ares minn fuq, differenzi ?ari fil tistg?u taraw. Li din ta 'spiss jidher a??ustament tad-dwiefer g?al avvenimenti b?al dawn. F'dan il-ka?, il-velo?it? rotazzjonali ta '1 minuta se jkun minn madwar 6 darbiet 7 darbiet. Fuq kull na?a tal-imsiemer

 

, jew miftu?a jidher, se jkun hemm il-poplu tal-vizzju ta 'a??ustament tad-dwiefer. Fil-?jara ?anut pachinko ta 'kul?add, kemm jekk jinfeta? il-dwiefer, jekk jog??bok er?a biex ji??ekkjaw.

 

Barra minn hekk, ftit qabel ta?t il-mit?na, hemm postijiet fejn hemm distakk bejn l-dwiefer u tad-dwiefer.

 

?ew? na?at tal-dwiefer tal-vojt, dwiefer l-tnaqqis hija, qabel tmur il-bidu, a?na saru a??ustati, b?al ballun jaqa fil hemmhekk. a??ustament tad-dwiefer, min?abba li huwa jibnu l-bord kollu, mhux biss tibda, na?a tad-dwiefer A?na wkoll ninkora??ukom biex tipprova tikkonferma.

 

Anke jekk inti ma t?ares lejn il-s'issa dwiefer, dwiefer il-ba?i?i li wie?ed jaraha mill-qu??ata, na?seb jekk ting?ata attenzjoni ma 'slingshot ie?or igawdu jistg?u. Huwa rakkomandat li inti tipprova.

 

Anke jekk inti ma t?ares lejn il-s'issa dwiefer, dwiefer il-ba?i?i li wie?ed jaraha mill-qu??ata, na?seb jekk ting?ata attenzjoni ma 'slingshot ie?or igawdu jistg?u. Huwa rakkomandat li inti tipprova.

 

Anke jekk inti ma t?ares lejn il-s'issa dwiefer, dwiefer il-ba?i?i li wie?ed jaraha mill-qu??ata, na?seb jekk ting?ata attenzjoni ma 'slingshot ie?or igawdu jistg?u.