I??ekkja l-karatteristika vizzju ta 'parlour pachinko [Horukon Operazzjonijiet Set]

Meta ?afna nies li marru jilag?bu fil parlor pachinko, na?seb li jivverifika d-data fil-fanal tad-data. Jekk inti ma t?ares lejn id-data, li fiha l-pjattaforma hija dwar liema tip ta 'fluss, ma kinitx taf li g?andha to?ro? bi. lampa data hija l-informazzjoni ta 'data ta' klijenti. Bl-istess mod b?al dan, a?na g?andna magna li hija wkoll fil-?anut biex tissostitwixxi l-lampa tad-data.

 

■ Fil

 

parlour pachinko u Horukon, irnexxielha fil-magna li jing?ad li huwa ?anut tal-kompjuter formali d-data kollha. Ta?dit ta 'dak li jidher fil Horukon, jitkellem f'wie?ed minn wie?ed mill-tabella tal-log?ob, in-numru ta' impjantazzjoni u n-numru jackpot ta 'drabi u l-ammont jidda??al, u li dak li to?ro? b'rata ta' kemm, ?ew mirdug?a sa data hija msemmija b?ala qasma magna inti.

 

o?ra wkoll, u kull data aggregata u l-?wienet l kollu tad-data aggregata g?al kull g?ira, inti g?andek biex jamministraw b'mod pre?i? varjet? ta 'data.

 

Horukon, hekk ikollok biex i?idu l-informazzjoni pre?i?a, min?abba l-e?istenza tag?ha, na?a parlor pachinko, sejbien bikri u ta 'falliment iskoperta stand tal-att Goto, ukoll, u tista' wkoll jikkontrolla l-problemi b?al wajers huwa barra jien. Fil toroq

 

, jew nressaq il-metodu qbid li huwa qal li qbid Horukon. Tabil?aqq, jidher li huwa simili hemm ukoll Horukon li tali att jista 'jkun. Ukoll dak li huwa qal li l-qbid conserver sala, li jing?ad hija wkoll imsemmija b?ala reb?a ?arsa drawwa ta 'dan Horukon. Skond il-bidla ta '?las

 

u l-probabbilt? li s-sitwazzjoni tal-ma??en, huwa qal li l-operazzjoni jista' jkun. Peress Horukon huwa wkoll magna, inti li to?ro? hija ?a?a imsejja? drawwa tal-magna.

 

Per e?empju, dak li huwa spiss imsejja?, sabiex juri jackpot Toka huwa Volley kull wa?da, b'tali mod li ballun e?att huwa barra, ftit karozzi fuq kull g?ira, po??i ballun jew, tabella kantuniera biss tajjeb huwa Toka laqat, l-a??ar tan-numru, huwa qal li tkun tista 'jew rilaxxata intenzjonalment ?las grupp spe?ifiku.

 

se jaqbdu eyeing huwa metodu qbid Horukon.

 

_x000D Fil-_, jew biex tara fejn spe?ifikament huwa meta jwettqu cheats Horukon?

 

grupp konfigurazzjoni

 

Horukon mhux inti? li ta??usta l-wie?ed ?las wie?ed fin, huwa qal li jkunu jistg?u ji?u mmanipulati g?al kull f'daqqa ta 'diversi ?enerazzjonijiet.

 

Of course, b?al fil, b?al ?ames unitajiet mit-tmiem tal-ma??en huwa fil-grupp, u dan jista 'jo?loq tali massa sempli?i, min?abba li b'mod ?ar suspettu?i li wie?ed ja?seb, jew kienet tinqabe? wa?da, Kakudai jew jew, maqsum kull numru magna kienet, kull g?ira, u fuq hekk, hemm mudell minn ma??en varjet?. Billi tara permezz ta 'dan, dan i?id il-probabbilt? li tikseb stand qawwija.

 

?ona ta '?in

 

Horukon huwa wkoll jinstemg?u kellem li jistg?u wkoll ikunu tali li jirrilaxxa l-ballun barra biss ?ertu ?mien. X'inhu sikwit li jippruvaw li jirrilaxxa l-?las ?anut tag?ha fi kwalunkwe ?ona ta '?in, inti tista' tigi fis-g?an billi jattendi twil. Per e?empju, l-operazzjoni hija f'?ona ?mien biex issir qu??ata, hekk li inti tista 'ta??en li inti tixtieq li appell lill-klijenti l-o?ra li jirrilaxxa l-?las, fil-g?odu, u rilaxxati fl-?ona ta' ?in ?g?ir ta 'l-udjenza, li jiffavorixxi l-regulars huwa kompletament possibbli istorja possibbli.

 

jew ikomplu sejrin fl-istess jum tal-?img?a, id-data

 

?ona orarja, inti tista drawwa to?ro? fis-sens li huma osservati bir-reqqa. Payday qabel jew relattivament ?elu, e?? dak jew ?elu huwa a?jar il-?img?a. Jekk jog??bok er?a li josservaw il-karatteristi?i tal-ma??en li huwa permezz.

 

 

g?all-metodu qbid
Horukon huwa g?all-vanta??i u li?vanta??i huwa maqsum, Xi nies ja?sbu li qed tu?a numru ta '?wienet, hemm nies li mhux se ju?aw tali ?a?a. Jien ng?id kemm, hija po?ittiva dwar metodu qbid Horukon. Barra minn jew ??iena Horukon hija tajba, ovvjament tabella partikolari, biss g?ira partikolari, min?abba I tara l-xena li splodiet biss ?erti ?inijiet tal-?urnata. G?alkemm il-log?ob

 

, ?anut pachinko taf M'g?andekx tieqaf ?ru? ka??a u l-profitt.

 

Ukoll, meta jwettqu tip spe?ifiku ta 'avveniment (per e?empju :! Eva medjazzjoni intens), l-a??ustament tad-dwiefer biss tassew, jew se jkunu jistg?u liven l-Eva tal-g?ira? Ma jimpurtax kemm tad-dwiefer Gabagaba, li huwa li ma jridux li tifta? meta espli?ita ?afna jidher, Allura li wie?ed jg?id jekk, stand tali hit probabbilt? kbira hija 1/400 hija, wkoll se jkunu jistg?u jissovvrapponu g?al konvenjenti Jackpot F'liema unitajiet UGA?

 

il-ponta ta g?eluq ta 'tali ka?, g?andu ji?i nnutat li ji??ekkja l-Robo tad-data. Huwa ?ar Ra?el kbir probabbilt? hit huwa g?oli. Tali ?a?a hija okkorrenza ta 'kuljum. Jien fil Allura fir-rigward ?ertu punt metodu qbid Horukon, ma jkunx hemm fil-po?izzjoni po?ittiva.