Informazzjoni mi?bura li jin?oloq netwerk ta 'kuntatti mal-patruni, Pachipuro fi ?wienet pachinko

Na?seb li hemm klijenti li tara kull darba li inti tmur biex parlor pachinko. Klijenti li jibdel kuljum sieq Shigeku milli dak l-impjegat, imsej?a l-patruni fl-industrija pachinko. U, g?alkemm na?seb probabbli mmarkati bil fa?ilment rikonoxxibbli, xi nies imsej?a Pachipuro jieklu fil-pachinko.
Fil
parlour pachinko, Klijenti kienu kkunsidrati ba?ikament Pachipuro, Kif jistg?u spiss ikunu pprojbiti, i?da wkoll ta 'diffi?li li tg?id. F'tali Pachipuro jew li jekk huwa a?jar li tag?mel konnessjoni personali mal-regulars, i?da l-persuna li g?andha jiffamiljarizzaw ru?hom sal-punt li tista 'titkellem, na?seb li huwa ta' kors vanta??ju?a. regulars

 

jinkludu, i?da mhumiex jiddependu wkoll fuq l-avvenimenti u l-perjodu ta 'rkupru, se jmorru g?all-istess parlor pachinko fuq ba?i ta' kuljum. Pachinko huwa l-favorit huwa, naturalment, i?da l-regulars huma l-aktar dawk li tixtieq shop innifsu.

 

-kwistjoni jekk il-persuna irid jifhem, i?da se ji?ri fil storja o?ra, min?abba li huwa t-traduzzjoni li jmorru g?all-istess parlour pachinko kuljum, nafu stand multa ta 'moviment wkoll l-a?jar. Per e?empju, li l-pjattaforma tkun, Toka kien dipendenti ?afna drabi biera?, ?ejna ?afna investiment, ta?dita ta 'b?al Wasalt g?al darb'o?ra Wara jiggradwaw ?afna barra ?afna drabi, inti jew tisma varjet? fil-chat.

 

Billi idea biex isiru konnessjonijiet personali mal-regulars, mid-dejta, inti ser tkun informazzjoni tali li ma tinqara fa?ilment, huwa possibbli li tikseb fa?ilment. Normalment, jew ikun hemm xog?ol, na?seb li hemm anke meta huwa diffi?li biex tmur parlor pachinko kuljum.

 

informazzjoni mill-regulars, imma int tista 'wkoll kultant affarijiet simili tajba xorta, sabiex inti jew lili biex jiddeskrivu dawk li huma ?arsa tajba g?al aktar informazzjoni, jekk jog??bok ara jitkellmu. Hemm il-ma??oranza tal-benefi??ji li jkun li jiksbu flimkien ma 'l-regulars.
hija l-konnessjonijiet personali tal-
mbag?ad Pachipuro, imma jien na?seb li din hija fil-fatt pjuttost realistiku diffi?li. Madankollu, jekk I kien kapa?i biex isiru konnessjonijiet personali ma 'xi ?ans Pachipuro, na?seb li l-ebda dubju li jkun rassikuranti sors ta' informazzjoni g?al aktar minn regulars.
_x 000D_ Pachipuro huwa, g?aliex jaqilg?u l-g?ajxien fil pachinko, kien studju sostanzjali. Kull wie?ed mill-specs u l-prestazzjoni jew, linja tal-fruntiera, b?al meta tieqaf jew meta l-attakk, hu ma?sub li jkollhom varjet? ta 'informazzjoni g?al kull mudell.

 

Madankollu, fil-ka? ta 'Pachipuro, kuntrarjament g?all-regolari, inti madwar f'?irku parlor pachinko Delicious fit-tfittxija ta jirba?. Dan ma jfissirx hemm kuljum g?all-istess parlors pachinko, dawk li ma jmorrux biss g?all-istess ?anut pachinko i?da huwa ta 'kors, ukoll dawk li jmorru biex parlors pachinko varji, wkoll jiltaqg?u ma' wkoll ikun determinat li

 

Pachipuro, na?seb li diffi?li . L-a?jar ta ji?ifieri, I do not know Pachipuro, huwa li jsiru ?bieb ma 'nies li huma dejjem tajjeb. Meta I ppruvaw biex jitkellem, jekk inti jew Kuwashika "fil-magna tal-informazzjoni, hemm il-possibbilt? li jiksbu biex jag?tu informazzjoni valida.