Vanta??i u ?vanta??i li jimmiraw mudell kartellun tal-parlour pachinko

mudelli kartelluni, nixtieq li jilag?bu l-klijenti aktar fil-parlour pachinko, "s-prodott dehru. mudelli kartelluni, i?da differenti minn kull ?anut, a?na normalment hemm bosta mudelli ta 'sensiela twila popolari. Ta?dit ta 'g?aliex, is-serje popolari to?ro? Xintai mill-jmiss g?all-ie?or. Il-mudell ta 'l-istess serje, jekk kemm Tsukaere b?ala mudell ?-?entru, dan il-?anut huwa g?al dan il-mudell huwa probabbli li jin?oloq qawwija u imma?ini.

 

G?alhekk, nixtieq li tag?ti ?arsa lejn il-vanta??i u l-i?vanta??i li laqat l-dejjem mudelli sinjal fi kwalunkwe parlors pachinko.

 

il-benefi??ji, huwa li huwa stabbli fil-livelli kollha. B'mod partikolari a??ustament tad-dwiefer u l-istabbiliment Horukon, na?seb li l-punt hu akbar li huwa relattivament stabbli. mudelli kartelluni, min?abba li huwa sinjal ta '?olqien triq dehra ?anut tal-isem tag?ha, huwa mudell li ma tkunx tista fa?ilment jew g?all-tabella s?i?a g?all-magna irkupru. B'mod partikolari, jekk l-regulars hemm ?afna biex jiffirmaw mudelli, tali tendenza se jkun aktar qawwi.

 

a??ustament tad-dwiefer huwa possibbli li hu stabbli, peress li l-velo?it? rotazzjonali ta ', per e?empju elf yen huwa dejjem stabbli, huwa fa?ilment mmarkata mi?ura ta' investiment, huwa li l-?lied ta 'data orjentati jista' jkun. Medja ta 'madwar, ukoll il-mudelli billboard okkupanza g?olja kuljum, isiru konver?enza aktar mg?a??la tal kull, l-aktar hit b'mod naturali fuq medja. Id-data aktar, sabiex jista 'jintu?a wkoll b?ala materjal determinazzjoni biex taqra l-mew?a ta' Horukon u l-?lieda ROM se jkun hemm fil-suxxettibbli.

 

Barra minn hekk, peress li l-mudelli billboard spiss pachinko salotti li installa aktar l-g?add, huwa li l-a??ustament tad-dwiefer tat-tabella s?i?a kull jum, se jkun fil-?in impossibbli. Jekk minn Horukon sett ta Hanemono biex ta??usta l-ballun bl a??ustament tad-dwiefer, numru tal-ka? kif m?a?en kbar huwa kbir, hemm b?ala wie?ed mill-istrate?iji ta 'dan l-g?an differit.

 

?vanta?? fil ji?ifieri, ta?dit ta 'dak li, verament huwa li jiffirmaw mudelli, ?idiet regolari, huwa li ji?gura tal-pjattaforma huwa diffi?li. Regulars, int ser ?jara mmirata lejn il-mudell billboard tal-?anut. Kul?add, kien il-vista li laqat akkumulati huma regulars biex jiffirmaw mudelli Na?seb li hemm.

 

g?al dan, regulars ?anut pachinko huma bil-lott, l-arran?ament tal--ftu? minn qabel hija tajba, biss jiffirmaw il-mudell mill-ta filg?odu ssir sitwazzjoni ta 'okkupanza g?olja. Mew?a tabella tajjeb ta 'kull billboard mudell hija li inti ma tiltaqa biex imorru fil wa?da filg?odu. A?na ppruvaw i?idu l-benefi??ji u l-i?vanta??i tal-mudell billboard, l-a?jar il-benefi??ji, b?ala medja, ?afna drabi, se jiffirma l-mudell. Jekk int mitluf fuq il-mudell mag??ul, jista 'jkun prudenti huwa li jippruvaw hit mudell kartellun.