Iddetermina l-g?ira s?an da?lu fil-parlour pachinko

Fil-parlors pachinko, magna pachinko huwa prodott. L-arran?ament tal-parlour pachinko tal-mudelli, f'termini ta 'l-industriji l-o?ra, se jkun l-istess b?al inti juru l-o??etti. Fil-parlour pachinko, Shima inti tixtieq li tie?u l-mudell tal-g?ira u l-profitt gross stabbli fil-istand ispettaklu fl-operazzjoni li inti tixtieq li tenfasizza, wkoll hemm ?afna affarijiet li jibdlu l-pjazzament u l-irkupru s?i? tal-g?ira.

 

skond jekk inti tqeg?id kwalunkwe mudell g?al kwalunkwe g?ira, nafu l-g?ajnejn g?an tal-mudell fl-parlour pachinko. Mudell, li huwa l-g?eluq post il

 

port l-aktar quddiem, ukoll g?all-mudell kartellun u Xintai ?wienet ?afna, spiss mudell li inti tixtieq li jaqilg?u operazzjoni stabbli. Min?abba li huwa wkoll l-stabbli a??ustament tad-dwiefer u sett Horukon, Kif tista tajba, peress li l-komuni ta 'g?ira jekk ikun hemm qed ta?dem, na?seb li huwa l-Atsuishima spe?jali.

 

fil-?anut, ?afna Atsuishima huwa la xi sinjal mudelli fl Xintai, kwa?i Xintai u, hija g?ira li tinsab hija l-mudell li huwa ra?onevolment popolari.

 

lilha huwa huwa wkoll ta 'spiss jintu?aw fil-ka?, i?da hemm ukoll vanta?? li anqas probabbli li Gase avveniment meta mqabbla mal-mudell minuri. Ta?dit ta 'jekk tali mudell jitqieg?ed sew g?al xi g?ejjer, jew entratura dahar tal-?anut, huwa qrib il-?entru tal-?anut. Fil-ka? fejn il-g?ira

 

billi t?ares pjanti s?un, jekk jog??bok er?a g?all-attenzjoni. bieb lura, li jag?milha fa?li biex joperaw anke jaqilg?u post di?enti mehmu?a mal-g?ajnejn tieg?ek. Fil-?wienet ?dejn il-?entru tal-, sakemm l-interjuri tal-klijenti ?anut, a?na huma po?izzjonati li ?ejjin ti?bed.

 

Fil-qosor, il-mudell li ?ie installat fil dan il-post, huwa li ?afna drabi huwa l-mudell li ssir stand turi fil-?anut. G?al dan il-g?an, b?ala medja, li x'aktarx li jsiru fil-ka? li l-mudell, din ta 'spiss a??ustament tad-dwiefer huwa wkoll i?ommu dwiefer normali.

 

U g?ira li tinsab mal-, hekk anke operat a?jar man-natura, isiru konver?enza aktar mg?a??la tal-probabbilt? hit kbir, se jkun ukoll il-?a?a li g?andha tendenza li jirri?ulta fi ?bid strajkijiet. G?andna t-tendenza li jkunu mo?bija tendenza li jiffirmaw mudell u Xintai, i?da wkoll ?ertu grad ta 'stabbilt? Hemm inti g?aliex, fil-fatt, na?seb li huwa l-g?an g?ira fa?li fost l-parlour pachinko.

 

hija ta 'dan i?-?mien huwa li ji?i introdott, ser issir arran?ament g?ira ?enerali, g?ira mudelli arran?ament ta', billi jew se liema tip ta 'negozju, huwa dak ivarja ?afna f'kull parlour pachinko. Fuq il-g?ira ta 'partijiet vi?ibbli mill-entratura, hemm ukoll parlor pachinko waslet g?all jpo??i kull mudell g?ajn g?an. Mir-rata ta 'flus kontanti

 

, hemm ukoll parlor pachinko, e?? li ma tag?milx g?ira b?al din. Fil-ka? ta 'rata fidwa hija parlor pachinko g?olja, g?aliex ma rkupratx ammont ikbar ta' flus ma g?andhiex ti?i, isir diffi?li biex ?elwa minn mudelli sinjal.

 

anke ma 'proporzjon ta' konver?joni g?olja, fil-produzzjoni u l-bejg? huwa parlors pachinko tajbin, jista 'jkun hemm g?ira tali. parlour pachinko tal-proporzjon ta 'konver?joni tal inti, fil-ka? ta' anqas minn 3 \, g?andhom hawnhekk dejjem trufijiet huma rran?ati l-mudell li huwa mmirat l-ewwel ta 'dell.

 

I marru g?all-?anut, L-ewwelnett, jippruvaw biex jikkonfermaw il-g?ira ?dejn i?-?entru tal-g?ira ta 'konferma u l-bieb ta' wara qrib u l-?wienet tal-mudelli billboard. Sorprendentement jimmiraw Jista 'jkun hemm g?ira li huma rran?ati l-mudell. G?andek.

 

I marru g?all-?anut, L-ewwelnett, jippruvaw biex jikkonfermaw il-g?ira ?dejn i?-?entru tal-g?ira ta 'konferma u l-bieb ta' wara qrib u l-?wienet tal-mudelli billboard. Sorprendentement jimmiraw Jista 'jkun hemm g?ira li huma rran?ati l-mudell. G?andek.

 

I marru g?all-?anut, L-ewwelnett, jippruvaw biex jikkonfermaw il-g?ira ?dejn i?-?entru tal-g?ira ta 'konferma u l-bieb ta' wara qrib u l-?wienet tal-mudelli billboard. Sorprendentement jimmiraw Jista 'jkun hemm g?ira li huma rran?ati l-mudell.