parlour pachinko biex jinvestu f'tag?mir ?ela huwa diffi?li li t-tnaqqis lill-klijent

■ Dak qed tibda

 

wara kollox parlour pachinko ta 'tmexxija, u tnaqqis fil-ballun barra mill-bejg?, u huwa g?alhekk huwa l-interessi tal-kumpannija nieqes l-ispejje? varji.

 

Fi kliem ie?or, jekk l-u?u wisq ta 'l-ispejje?, inti ser ji?u maqtug?a flus li jitnaqqas g?all-klijent mill-ammont tal-bejg?. Fi ?minijiet b?al dawn, il-prestazzjoni mikrofonu u Illuminations, mu?ika u simili, hekk tordna li l-?xuna probabbli, ejja ma jkun imqarraq. Ikteb s-su??ett prin?ipali

 

, i?da hemm investiment kapitali f'wa?da minn dawk il-kontijiet g?al pi? kbir fl-ispi?a tal Pachinkoya. Peress li to?ro? il-possibbilt? li ma jistg?ux ji?u mnaqqsa fil-?las lill-klijent u hawn wisq biex ju?aw il-flus, i?da a?na g?andhom ji??ekkjaw b?ala wie?ed mill-indikaturi.

 

 

re?entement, g?andna numru dejjem jikber ta 'parlors pachinko ?afna stylish. Dehra huwa, ovvjament, sakemm il-parti multa ta 'ornamenti u tat-twaletta, mhux inqas parlors pachinko li jonfqu l-flus. Hemm ukoll ?wienet li huma wkoll mwa??la mal-bini ie?or. Per e?empju, uniformijiet impjegat, posters, e?? Hemm ?afna si??ijiet jista 'ji?i a??ustat u' l isfel fl-g?oli. Mill-perspettiva ta '

 

?enb parlour pachinko, jekk ikun hemm anke jekk is-servizz lill-klijenti ta' l-iskop, b?al ma huma b?all-i?gurar dehra ta 'klijenti nisa, jista' jkollok investiment kapitali li jin?ibdu klijenti iskop. Ri?ultat tal-investiment, jekk l tkun qed ta?dem, g?aliex huwa l-traduzzjoni li huwa wkoll f'idejn bejg?, investiment kapitali jista 'jing?ad g?as-su??ess kbir.

 

Imbag?ad, jekk il-bejg? jitla ', min?abba li huwa t-traduzzjoni titnaqqas b'mod suffi?jenti jistg?u jkunu fil-?las lill-klijent, se jkun il-fatt li parlour pachinko j?allu nadif, se tkun ming?ajr jg?idu tnejn. Ikunu ?ertu ammont ta 'investiment kapitali, parlors pachinko li ball hemmhekk qed ta?dem hija fil-medja, m'hemm l-ebda problema fil parlors pachinko, li jistg?u jnaqqsu l-profitti.
I?da l-problema l-ka? g?al, filwaqt li ma wisq spejje? fl-investiment kapitali, huwa parlor pachinko li operazzjoni ma tkunx testendi wkoll il-bejg? ma jestendix. Fil-ka? ta 'tali parlor pachinko, l-ammont li jikkorrispondi g?all-investiment kapitali, se jsiru l-irkupru ?ejjed ikun me?tie? jew Huwa. Peress li l-irkupru tal-ispejje? hija traduzzjoni iebes, f'sitwazzjoni b?al din, g?andna l-ebda ra?uni li tista tnaqqis Nante lill-klijenti.

 

hija wkoll sbie?, b?al dehra, parlors pachinko u j?ossu l-uniformit? estremi fil-?las, jekk l-operazzjoni ta parlor pachinko li mhix stabbli, jekk jog??bok ?arsa f'mo??u li hemm ukoll il-possibbilt? ta 'tnaqqis huwa diffi?li. Barra minn hekk, il-bini wkoll mikula, anki li ma?mu?-ma??en dekorazzjoni u toilet, hemm ?afna antikwata parlour pachinko. Fil-ka? ta 'sa parlor pachinko kif ukoll dawk me?tie?a ftit kura?? jid?ol, inti g?andek tendenza parlour pachinko mill-?afna ka?ijiet li ilhom stabbiliti fl. Ming?ajr ma jirrikorru g?all-dehra

 

, e??, pachinko shop din il-log?ba fil-?las, ma seta 'kien investiment kapitali minimu. Minn parlors pachinko nodfa, jew il-?las hija wkoll tajba, na?seb li f'?afna ka?ijiet li jduru tajjeb. ?wienet pachinko simili ma tonfoq flus ukoll fil-investiment kapitali, seta 'wkoll issikkati ?las ming?ajr ebda a??ustament dwiefer.

 

Fil-qosor, kemm hemm mill-?las, kemm-a??ustament tad-dwiefer kemm hija tajba, u ?arsa lejn l-operat tas-sitwazzjoni, dawn it-tliet, inti tista raden-tnaqqis huwa possibbli jekk is-sitwazzjoni proporzjonati mal-investiment kapitali . U tant sbie? huwa u ?mie? ta 'dehra, mhux t?alli barra huwa l-fatt li g?alhekk ma hemmx relazzjoni.

 

jridu investiment kapitali biex tara l-aktar hija l-parti li jekk tiffissa dawk imkisser. E?? li hija maqsuma twaletta Toka hija maqsuma arja kondizzjonata, ma jidhirx jistg?u jiffissaw parti notevoli mill tieg?ek, ma jkunx hemm ra?uni li tista tnaqqis Nante. Peress li l-fdalijiet miksur tal-post hija ta 'spiss parlor pachinko, na?seb li m'hemmx ?las.

 

Na?seb li jekk huwa possibbli li fil dawn l-istejjer huwa ta 'kors referenza, i?da l-aktar affidabbli tista' tkun il-?a?a ?arsa informazzjoni o??ettivament ming?ajr ma jkunu imqarraq mill b?al dekorazzjoni ma??en. Il-bini wkoll tattered, imsej?a wkoll ma?mu?-ma??en dekorazzjoni u toilet, hemm ?afna antikwata parlour pachinko. Fil-ka? ta 'sa parlor pachinko kif ukoll dawk me?tie?a ftit kura?? jid?ol, inti g?andek tendenza parlour pachinko mill-?afna ka?ijiet li ilhom stabbiliti fl. Ming?ajr ma jirrikorru g?all-dehra

 

, e??, pachinko shop din il-log?ba fil-?las, ma seta 'kien investiment kapitali minimu. Minn parlors pachinko nodfa, jew il-?las hija wkoll tajba, na?seb li f'?afna ka?ijiet li jduru tajjeb. ?wienet pachinko simili ma tonfoq flus ukoll fil-investiment kapitali, seta 'wkoll issikkati ?las ming?ajr ebda a??ustament dwiefer.

 

Fil-qosor, kemm hemm mill-?las, kemm-a??ustament tad-dwiefer kemm hija tajba, u ?arsa lejn l-operat tas-sitwazzjoni, dawn it-tliet, inti tista raden-tnaqqis huwa possibbli jekk is-sitwazzjoni proporzjonati mal-investiment kapitali . U tant sbie? huwa u ?mie? ta 'dehra, mhux t?alli barra huwa l-fatt li g?alhekk ma hemmx relazzjoni.

 

jridu investiment kapitali biex tara l-aktar hija l-parti li jekk tiffissa dawk imkisser. E?? li hija maqsuma twaletta Toka hija maqsuma arja kondizzjonata, ma jidhirx jistg?u jiffissaw parti notevoli mill tieg?ek, ma jkunx hemm ra?uni li tista tnaqqis Nante. Peress li l-fdalijiet miksur tal-post hija ta 'spiss parlor pachinko, na?seb li m'hemmx ?las.

 

Na?seb li jekk huwa possibbli li fil dawn l-istejjer huwa ta 'kors referenza, i?da l-aktar affidabbli tista' tkun il-?a?a ?arsa informazzjoni o??ettivament ming?ajr ma jkunu imqarraq mill b?al dekorazzjoni ma??en. Il-bini wkoll tattered, imsej?a wkoll ma?mu?-ma??en dekorazzjoni u toilet, hemm ?afna antikwata parlour pachinko. Fil-ka? ta 'sa parlor pachinko kif ukoll dawk me?tie?a ftit kura?? jid?ol, inti g?andek tendenza parlour pachinko mill-?afna ka?ijiet li ilhom stabbiliti fl. Ming?ajr ma jirrikorru g?all-dehra

 

, e??, pachinko shop din il-log?ba fil-?las, ma seta 'kien investiment kapitali minimu. Minn parlors pachinko nodfa, jew il-?las hija wkoll tajba, na?seb li f'?afna ka?ijiet li jduru tajjeb. ?wienet pachinko simili ma tonfoq flus ukoll fil-investiment kapitali, seta 'wkoll issikkati ?las ming?ajr ebda a??ustament dwiefer.

 

Fil-qosor, kemm hemm mill-?las, kemm-a??ustament tad-dwiefer kemm hija tajba, u ?arsa lejn l-operat tas-sitwazzjoni, dawn it-tliet, inti tista raden-tnaqqis huwa possibbli jekk is-sitwazzjoni proporzjonati mal-investiment kapitali . U tant sbie? huwa u ?mie? ta 'dehra, mhux t?alli barra huwa l-fatt li g?alhekk ma hemmx relazzjoni.

 

jridu investiment kapitali biex tara l-aktar hija l-parti li jekk tiffissa dawk imkisser. E?? li hija maqsuma twaletta Toka hija maqsuma arja kondizzjonata, ma jidhirx jistg?u jiffissaw parti notevoli mill tieg?ek, ma jkunx hemm ra?uni li tista tnaqqis Nante. Peress li l-fdalijiet miksur tal-post hija ta 'spiss parlor pachinko, na?seb li m'hemmx ?las.

 

Na?seb li jekk huwa possibbli li fil dawn l-istejjer huwa ta 'kors referenza, i?da l-aktar affidabbli tista' tkun il-?a?a ?arsa informazzjoni o??ettivament ming?ajr ma jkunu imqarraq mill b?al dekorazzjoni ma??en. Re a??ustament tad-dwiefer wa?da biss hija tajba, u ?arsa lejn l-operat tas-sitwazzjoni, it-tliet dan, inti tista raden li t-tnaqqis jekk is-sitwazzjoni proporzjonat ma 'l-investiment kapitali hija mag?mula. U tant sbie? huwa u ?mie? ta 'dehra, mhux t?alli barra huwa l-fatt li g?alhekk ma hemmx relazzjoni.

 

jridu investiment kapitali biex tara l-aktar hija l-parti li jekk tiffissa dawk imkisser. E?? li hija maqsuma twaletta Toka hija maqsuma arja kondizzjonata, ma jidhirx jistg?u jiffissaw parti notevoli mill tieg?ek, ma jkunx hemm ra?uni li tista tnaqqis Nante. Peress li l-fdalijiet miksur tal-post hija ta 'spiss parlor pachinko, na?seb li m'hemmx ?las.

 

Na?seb li jekk huwa possibbli li fil dawn l-istejjer huwa ta 'kors referenza, i?da l-aktar affidabbli tista' tkun il-?a?a ?arsa informazzjoni o??ettivament ming?ajr ma jkunu imqarraq mill b?al dekorazzjoni ma??en. Re a??ustament tad-dwiefer wa?da biss hija tajba, u ?arsa lejn l-operat tas-sitwazzjoni, it-tliet dan, inti tista raden li t-tnaqqis jekk is-sitwazzjoni proporzjonat ma 'l-investiment kapitali hija mag?mula. U tant sbie? huwa u ?mie? ta 'dehra, mhux t?alli barra huwa l-fatt li g?alhekk ma hemmx relazzjoni.

 

jridu investiment kapitali biex tara l-aktar hija l-parti li jekk tiffissa dawk imkisser. E?? li hija maqsuma twaletta Toka hija maqsuma arja kondizzjonata, ma jidhirx jistg?u jiffissaw parti notevoli mill tieg?ek, ma jkunx hemm ra?uni li tista tnaqqis Nante. Peress li l-fdalijiet miksur tal-post hija ta 'spiss parlor pachinko, na?seb li m'hemmx ?las.

 

Na?seb li jekk huwa possibbli li fil dawn l-istejjer huwa ta 'kors referenza, i?da l-aktar affidabbli tista' tkun il-?a?a ?arsa informazzjoni o??ettivament ming?ajr ma jkunu imqarraq mill b?al dekorazzjoni ma??en.