Vanta??i u ?vanta??i, li immirati biex Xintai fil parlors pachinko

Fil-parlour pachinko, e?? quddiem il-istazzjon, inti tista 'wkoll play introdotti rilaxxata minnufih wara l-Xintai. Fil, il-vanta??i u l-i?vanta??i li jimmiraw tali Xintai, a?na se t?ares lejn liema parti tal-. L-ewwelnett, huwa ta 'benefi??ju, ftit jiem ta' introduzzjoni Xintai, hija li huwa g?oli g?andhom tendenza li jkunu dwiefer-Horukon inklu? it ?elu fil-vi?inanza tal-bidu. Anki jekk

 

Xintai, a?na kont qed introdotti wkoll fil-ma??en ?irien l-istess mudell fl-istess ?in. Xintai huwa, ovvjament g?aliex meta prodotti sta?jonali ta 'li, in-nies li jixtiequ li t?abbat spiss. Madankollu, huwa qrib to've ?ew im?a??da minn dawn il-klijenti, a?na ma jkollhom ebda sens li tintrodu?i ?afna problemi. Imbag?ad, biex isiru ?elwin ftit jiem mill-ewwel jum, I spiss ?anut pachinko sabiex il-velo?it? tat-tidwir huwa jaqilg?u.

 

b?ala l-e??ezzjoni, jekk inti ma tistax ta?bit biss fil-?anut fl-introduzzjoni ta 'fuq ta?-?ona, jista' jkun hemm settings rkupru min?abba li l-isparatura j?omm ukoll fin-nies ji?bru.

 

Madankollu, jekk g?adu kif ix-xejra ba?ika g?all-log?ba Xintai, qed tintrodu?i tlett ijiem hemm ?afna li jimmiraw g?ajnejn.
hija
u ?vanta??i, i?da l-Xintai huwa punt li huwa diffi?li li ssir tabella ?ielsa, huwa li x'aktarx ji?u rkuprati mill madwar 3 ijiem wara. L-ewwel Xintai, introdu?iet l-ewwel jum huwa wkoll lotterija, mit-tieni jum, ukoll hemm ?afna drabi li ssir tabella s?i? mill-g?odu. Barra minn hekk, fil-ka? ta 'tali mudelli popolari, dejjem jew xi nies tal-stennija ?ielsa, jekk ikun hemm ?las, dan dak li jsir inqas probabbli li jkun hemm tabella ?ielsa. Jekk

 

?gur hit, hija li inti mhux biss tmur wa?da filg?odu.

 

u huwa a??ustament tad-dwiefer u l-istabbiliment Horukon, Xintai f'ordni ta 'Barker, il-po?izzjoni ta' tlett ijiem mill-introduzzjoni tal-ewwel jum, i?da a?na miftu?a minn a??ustament normali, mill-jum 4 Po?izzjoni, sabiex jid?lu l-modalit? ta 'rkupru , inti g?andek aktar strett ftit.

 

Din hija Xintai tal-benefi??ji u l-i?vanta??i ta 'medja ta parlor pachinko, fil-parlour pachinko terribbli, jissikkaw mill-introduzzjoni Xintai-ewwel jum, hemm ukoll ?anut li waslet g?all-?bir. Tal-Xintai huwa tali parlor pachinko, onest Benefi??ji Na?seb li hemm ftit.

 

Ta?dit bil-forza, huwa dwar il-fatt li l-istrajk tal-mudell aktar tard. Fl-irkupru mill-jum wie?ed, il-benefi??ji ta 'Xintai se jisparixxu kollha. Jekk l-g?an tal-

 

Xintai, mur biex jeg?lbu l-introduzzjoni l-ewwel ?urnata ma 'mertu, allura jumejn Jekk int a??ustament tad-dwiefer u l-istabbiliment Horukon, na?seb li jkun jista' ji?i eyeing b'mod ikkon?entrat.

 

mudelli aktar tard, i?da inti se tkun trid tolqot sa?ansitra aktar jekk mudelli popolari, jekk l-stick biex tirba?, Xintai na?seb diffi?li li jinqaleb. ?ares lejn il-tendenza Xintai fil-?in ta 'introduzzjoni ta'

 

ukoll go parlors pachinko, jew benefi??ji ?afna ?wienet tal-fil Xintai, jew jippruvaw hit mill-Iddetermina jekk l-i?vanta??i ta 'spiss jixtru minn.