Karatteristi?i - ara permezz tal-mod ta 'l-mew?iet ta' l-ROM huwa perjodu mqalleb

Fil-parlour pachinko, kieku inti ta?seb li pjattaforma mqalleb huwa spiss l-a?jar. Inkella, min?abba li kieku kienu jsiru ma jkollhiex bejg? ta 'parlour pachinko. Hekk kif il-mi?uri mhux konvenzjonali ta 'dawn parlors pachinko, ser nintrodu?u kif tara permezz-tabella taqlib ta' karatteristi?i.

 

se biss immedjatament mifhum li jekk inti t?ares lejn.

 

tabella mqalleb ta 'karatteristika a?jar huwa l-fatt li vizzju minn kull ?a?a isir aktar profonda. Meta 1000 ?inijiet u terribbli tinsab fil-Zara ssir ukoll toqg?od vizzju ta '2,000 darbiet. Fi ?dan l-ROM fil-?in ta 'sitwazzjoni b?al din, ta?dit per e?empju, hija stat, b?al roulette kien quddiem u lura ripetutament modalit? taqlib.

 

wkoll ritorn lejn ?ajja normali, u inti spiss tista 'tkun ?mien twil. perjodu mqalleb, se jkun biex mhux statali ma 'kollox, na?seb li relattivament fa?li biex tinftiehem. Hemm ukoll f'dak i?-?mien, huwa li n-numru ta 'okkorrenzi ta' produzzjoni hija mnaqqsa drastikament.

 

fil-perjodu normali, i?da l-produzzjoni kontinwament mhux se jidhru, li perjodu mqalleb, il-produzzjoni nnifisha qed issir diffi?li g?al-leave. Ir-ri?ultat off, ukoll ?are? dimostrazzjoni bog?od, a?na dalwaqt kienu ser jispi??aw ming?ajr ebda ?vilupp.

 

Barra minn hekk, jekk g?andek finalment g?alaq il-jackpot, jew isiru l-a??ar wie?ed wie?ed, huwa inti? sabiex jew isiru l-g?an fil-?ibda lura qatt u varjazzjoni probabbilt? anke darba fil-?inijiet tax-xog?ol iqsar. Imbag?ad, se jinbelg?u up kollha tal mistennija fit-tag?ha ?are? kaxxa, ukoll sar investiment me?tie?. Minn hemm, huwa se jse??u ?iklu vizzju? jew vizzju jibda. Din se tkun l-fluss karatteristi?i tal-perjodu taqlib.

 

fi parlor pachinko, g?aliex din il-kundizzjoni ?a?ina tabella hija spiss l-a?jar, I wkoll na?seb fil-lott ta 'l-a?jar esperjenza inti stajt hit fuq tali pedestall. Madankollu, ma jag?milx sens li tkun taf wara I hit. fluss Ag?ar qed jistenna, ta 'tali fluss fa?i disturb ?ie determinat li jkun a?jar li jkunu jafu qabel hits. Fil

 

tag?ha Dan huwa utli li robo tad-data u kontro-data. data ?all Ara graff lampa u kjarament mqalleb-?ajja jistg?u ji?u stabbiliti. Data tat-tabella li hija f'tali perjodu slump, graff, na?seb li s'issa ta?t il-linja ta?-?entru. Peress

 

?ajja mqalleb saret ag?ar probabbilt? jackpot ta 'tabella twil, ipprova biex ji??ekkjaw flimkien. Barra minn hekk, il-pjattaforma li ma to?ro? bi karatteristi?i b?al taqlib tal-?ajja, hemm ?minijiet meta jkollok intenzjonalment rkuprati magna parlor pachinko.

 

jew sempli?iment l-unika g?andu waqg?a tal-fluss, na?seb li tajjeb li jiddeterminaw hemmx b?onn jekk tali min?abba huma jkunu g?amlu l-magna irkupru. Madankollu, mhux wisq segwita mill--traduzzjoni hija perjodu mqalleb.

 

li to?ro? ma 'tali fa?i disturb tal-karatteristi?i, fil-ka? li tkun ?iet segwita minn ftit jiem, ikkunsidrat ukoll li tkompli taqleb g?all-?ajja normali u l-perjodu favorevoli. Ladarba inti saru ?ieda tendenza hija ftit graff ftit, na?seb li huwa f'idejn jisimg?u kif jippruvaw hit ftit biex tipprova. Jekk ikun hemm

 

tara permezz sod fuq il-konfini tal-perjodu qawwija mit-teknolo?ija taqlib tal-?ajja, Min hu wkoll possibbli li persuna wa?da biss ?raret Nirb?u fuq il-g?ira ta 'destin li jikkonfrontaw wiesg?a miftu?a ma Avvi?. Pjattaforma, li da?let b'mod ?ar perjodu b'sa??itha, g?aliex a?na wkoll eyeing rivali, ma jistax ikun daqshekk fa?ilment jiksbu. Li wie?ed jg?id jekk

 

, Bidu huwa estremament diffi?li hija li tara permezz-konfini tal-perjodu qawwija minn perjodu f'daqqa mqalleb, huwa riskju pjuttost g?oli. Wie?ed i?omm f'mo??u, se-tabella na?sbu li l-perijodu b'sa??itha wkoll fil-forma progressiva attwali, huwa a?jar biex tikseb meta l-opportunit? tqum li klijentela huma skambjati bilan? huwa stabbli. Na?seb li hemm b?onn biex issir taf tajjeb ?afna. Madankollu, mhux wisq segwita mill--traduzzjoni hija perjodu mqalleb.

 

li to?ro? ma 'tali fa?i disturb tal-karatteristi?i, fil-ka? li tkun ?iet segwita minn ftit jiem, ikkunsidrat ukoll li tkompli taqleb g?all-?ajja normali u l-perjodu favorevoli. Ladarba inti saru ?ieda tendenza hija ftit graff ftit, na?seb li huwa f'idejn jisimg?u kif jippruvaw hit ftit biex tipprova. Jekk ikun hemm

 

tara permezz sod fuq il-konfini tal-perjodu qawwija mit-teknolo?ija taqlib tal-?ajja, Min hu wkoll possibbli li persuna wa?da biss ?raret Nirb?u fuq il-g?ira ta 'destin li jikkonfrontaw wiesg?a miftu?a ma Avvi?. Pjattaforma, li da?let b'mod ?ar perjodu b'sa??itha, g?aliex a?na wkoll eyeing rivali, ma jistax ikun daqshekk fa?ilment jiksbu. Li wie?ed jg?id jekk

 

, Bidu huwa estremament diffi?li hija li tara permezz-konfini tal-perjodu qawwija minn perjodu f'daqqa mqalleb, huwa riskju pjuttost g?oli. Wie?ed i?omm f'mo??u, se-tabella na?sbu li l-perijodu b'sa??itha wkoll fil-forma progressiva attwali, huwa a?jar biex tikseb meta l-opportunit? tqum li klijentela huma skambjati bilan? huwa stabbli. Na?seb li hemm b?onn biex issir taf tajjeb ?afna. Madankollu, mhux wisq segwita mill--traduzzjoni hija perjodu mqalleb.

 

li to?ro? ma 'tali fa?i disturb tal-karatteristi?i, fil-ka? li tkun ?iet segwita minn ftit jiem, ikkunsidrat ukoll li tkompli taqleb g?all-?ajja normali u l-perjodu favorevoli. Ladarba inti saru ?ieda tendenza hija ftit graff ftit, na?seb li huwa f'idejn jisimg?u kif jippruvaw hit ftit biex tipprova. Jekk ikun hemm

 

tara permezz sod fuq il-konfini tal-perjodu qawwija mit-teknolo?ija taqlib tal-?ajja, Min hu wkoll possibbli li persuna wa?da biss ?raret Nirb?u fuq il-g?ira ta 'destin li jikkonfrontaw wiesg?a miftu?a ma Avvi?. Pjattaforma, li da?let b'mod ?ar perjodu b'sa??itha, g?aliex a?na wkoll eyeing rivali, ma jistax ikun daqshekk fa?ilment jiksbu. Li wie?ed jg?id jekk

 

, Bidu huwa estremament diffi?li hija li tara permezz-konfini tal-perjodu qawwija minn perjodu f'daqqa mqalleb, huwa riskju pjuttost g?oli. Wie?ed i?omm f'mo??u, se-tabella na?sbu li l-perijodu b'sa??itha wkoll fil-forma progressiva attwali, huwa a?jar biex tikseb meta l-opportunit? tqum li klijentela huma skambjati bilan? huwa stabbli.