Jew mudelli installazzjoni ta salotti pachinko spiss Xintai, jew spiss u?ati mejda

Nazzjon hemm ?afna ta parlor pachinko, i?da Xintai u ?wienet ?wienet u tabella u?ati fi?-?entru huwa ?-?entru ta ', hemm varjet? ta' parlors pachinko. Il-karatteristi?i tal-magni ?odda spiss parlor pachinko, li jinsabu fil-post fa?li relattivament klijenti mi?bura, inti mqajma hija l-fatt li qrib ?anut jikkompetu ?afna. Xintai huwa, min?abba li jista 'jie?u spi?a enormi, u b?all-bejg? u l-profitt gross mhux sa ?ertu punt ji?u assigurati, inti ssir pjuttost diffi?li. Jekk inti tixtieq li jintrodu?u
Xintai
fi kwantitajiet kbar, huwa Xintai diversi jiem ta 'introduzzjoni, l-aktar li l-mudelli l-o?ra Xintai hija fil-magna irkupru. Dan il-punt huwa, I i?vanta?? ta 'Xintai spiss parlor pachinko. Xintai fil-parlour pachinko ta?-?entru, jekk inti tixtieq li jkollha g?ajr Xintai, na?seb li huwa a?jar li jmorru jilag?bu l-?in li wara ftit jiem mill-introduzzjoni Xintai.

 

B'mod ?enerali, Xintai spiss passjonat, shop g?all-og?la introdotti fin-Nota re?jun! ?

 

Ba?ikament, jekk inti tixtieq li top introduzzjoni tal Xintai fir-re?jun, jekk ma jkunux jistg?u jintlaqtu biss fil-ma??en tal-Xintai, ?afna ?wienet ja?sbu li m'hemmx b?onn li jirrilaxxa l-jolqot ?las. Madankollu, perjodu twil ta '?mien fil-mudelli popolari, jekk inti tixtieq li jikbru fil-mudell ewlieni sign tal-ma??en, inti tista' tixtieq li tifta?. Dan il-qasam, huwa f'idejn l-idea ta '?estjoni.

 

u, b?ala l-karatteristi?i tal-pjattaforma u?ata spiss parlor pachinko, huwa inqas possibbli u qrib ta??en jikkompetu hija ma??en suburbani, na?seb li din hija klijentela kbira huwa ?entru regolari. Nressaq ?afna pjattaforma u?ata, salotti pachinko tal-klijentela huwa relattivament saff et? tinsab fil-xejra g?olja. Re?enti Xintai huwa, tip battalja u varjazzjoni probabbilt? latency, e??, g?all hemm mudelli kumplessi ?afna, se jaslu g?al tendenza li jkunu shunned. Jekk

 

tabella u?ata, b?al Xintai wkoll ?iet a??ettata mill-klijentela li jib?g?u minn, huwa li x'aktarx jin?olqu fil-bejg?. Jekk dan ise??, g?andna l-ebda ra?uni li se?? l-introduzzjoni tal-magni ?odda. Fis-subborgi ta 'parlors pachinko, spe?jalment ming?ajr ?afna ta' klijenti tal-fluss, li ji?died il-bejg?, aktar diffi?li mill-fa??ata tal-?anut istazzjon. Dan il-punt, blokk u?ati, l-ispejje? Xintai huma wkoll ir?as meta mqabbla ma ', mhux meta l-irkupru tal-ispejje? huma wkoll fa?ilment Margun se tkun ukoll ?a?a. Peress

 

Xintai po??ew ?afna, min?abba li l-irkupru mhux biss jitqieg?du gravi Toka u?ati stand, m'hemm l-ebda fatt li l-likwidit? mhux se jkun dak severi. Kollha huwa determinat mill-post ma??en pachinko u klijentela u politika tag?ha tal-bejg? ?wienet. Matul, i?da jista 'jkun hemm parlor pachinko ta' likwidit? severa, salotti b?al pachinko huwa, na?seb li hekk kif l-determinazzjoni huwa possibbli jekk inti t?ares lejn il-kondizzjoni ?las u l-a??ustament tad-dwiefer.

 

billi jissopprimu l-ispi?a inizjali ma 'tabella u?ata, b?al ma??en tal-politika tat-tnaqqis fil-?las g?all-regulars, politiki ta' ?estjoni ikun a?jar li wie?ed ja?seb li hemm biss in-numru ta 'Pachinkoya.

 

wkoll b'mod spe?jali fil-Medju Evu stand fil Xintai, parlors pachinko li ma ji??enerawx l-ballun u l-introduzzjoni tal-ewwel jum, na?seb li l-modalit? ta 'rkupru jista' ja?seb li huwa ?anut qawwija. ?ares fuq medja, introdu?iet l-ewwel jum b?al Xintai huwa, ?anut wisq issikkar l-imsiemer g?all Barker huwa l-inqas. ma??en pachinko kull tip ta 'jew ?a?a parlor pachinko huwa li jmorru mieg?ek, jekk jog??bok er?a biex ji??ekkjaw.