I??ekkja l-klijentela ta 'swali tas pachinko

Fil pachinko parlors varjet? ta 'klijenti kienu ?ejjin g?all-ma??en. Huwa kwalunkwe persuna li kultant imorru jilag?bu, imma na?seb li dan mhuwiex ?afna inti kura klijentela, fil-parlour pachinko, in-nisa spiss ?wienet u tal-?addiema l-uffi??ju spiss ?wienet, jew, ir?iel ?g?a?ag? b?all-?wienet, li jammontaw g?all-ma??oranza , dan ivarja wkoll klijentela mill-?wienet.

 

salotti pachinko li kul?add se tkun, liema tip ta '?wienet C'est, sabiex ji?i ddeterminat jekk l-opportunit? hemm', u j?omm ?arsa lejn il-klijentela, huwa sorprendenti jirba? possibbilt? hija g?olja.

 

inti tista 'ta?seb dak li jidher fil-klijentela, i?da fil-ka? jekk il-pjattaforma mag??ula kienet irkuprata blokk, Jiddependi fuq il-klijentela, hemm ukoll ?a?in tre??ig? lura kbir fil-mixja tabella. Fil-?wienet ta 'kull klijentela hija jekk l-g?ajnejn AIM, u mbag?ad f'aktar dettall spjegazzjoni tieg?ek.

 

I wkoll, i?da na?seb li hemm smajt l pachislot kelma, dak in-nies ta 'Pachipuro, huwa ewwel daqqa t'g?ajn, i?da li ma jaderixxu huwa diffi?li biex ji?u determinati. Peress ?afna azzjonijiet lill-persuna li huwa qal li Pachipuro u semi-professjonali, hemm verifika tad-dejta fa?ola ?g?ar. Ukoll il-jum li ma playing b'mod ?ar, ikollhom cell phone jew notepad, hija ddur li t?ares lejn l-informazzjoni.

 

din l-im?iba, aktar milli slingshot, b'aktar azzjoni fl-islott, fis-snin re?enti, hija tali klijenti maskili ?g?ar anke jekk mhux professjonali, inti tista 'ssir ukoll bil-g?an li tanalizza l-informazzjoni fuq tieg?ek. Waqt pachinko

 

, waqfien swat, e??, nies li normalment tal-klijenti g?all-moviment ta 'idejn kemmxejn differenti, hemm possibbilt? ta' Pachipuro. Fil, parlors pachinko hemm Pachipuro hija, u jg?id jekk il-parlors pachinko barra, I ma ng?id kategoriku il-ka?. Pachipuro ji?ifieri, biex tanalizza d-dejta tal-?anut minn jum g?al jum, inti tid?ol g?all hit ma ?arsa-vizzju ta '?wienet.

 

g?an-bord blue-chip ma 'punt pin, huwa li j?uru.

 

Pachipuro fatt li huwa pre?enti huwa, win probabbli li joqg?od, i?da hija li hemm, fil-punt pin minn fost l-g?exieren ta 'unitajiet, b?al jridu I jimmiraw, ?wienet tabella tajba huwa ?g?ir, fa?ilment jirba? fil-dilettanti Jekk jog??bok think affarijiet diffi?li . ?a?a

 

Pachipuro li mhuwiex Nirb?u ugwali fa?li biex shop. Pachipuro, peress li huwa t-traduzzjoni li jaqilg?u l-g?ajxien fil pachinko tad-d?ul, anki jmorru g?all-istess ?a?a, "s-istorja impossibbli li dilettanti. Professjonali milli jimmiraw l-?wienet hemm, u jimmiraw l-?anut varjet? ta 'klijentela ti?bor, hija l-possibbilt? li jirba? fil-maqlub huwa g?oli.

 

fil-?wienet ta 'kull klijentela hija, ta?dit ta' tajba Miseka tieg?ek, u l-klijenti li qed jilag?bu l not know pachinko ?afna, b?all-persuni li jkunu ?in limitat, u hemm varjet? ta 'nies, stand-kwalit? g?olja ?ielsa fil-oppost se jkun aktar fa?li. Il-fatt li l-klijentela ta din il-varjet? infinita huwa ji?bor hija li hemm possibbilt? li jkun hemm pluralit? wkoll tabella e??ellenti.

 

kulmin ma tmurx darba biss fil-waqt, jista 'jkun spe?jalment tajba meta jag??lu ?anut biex tara d-klijentela. Ta?dit ta 'pachinko, stand biss fin-Nies g?andhom tendenza li jmorru g?ajnejn biex tag??el, billi tosserva madwar ukoll, ipprova na?a ?lied aktar g?aqlija.