Vanta??i u ?vanta??i li jimmiraw kantuniera varjet? fil-parlour pachinko

Fi snin re?enti, g?andna numru dejjem jikber ta 'parlors pachinko biex jinstallaw kantuniera varjet?. na?a Normalment, g?andna stabbiliti mill-na?a ftit unitajiet tal-istess mudell, fil-kantuniera Varjet?, wkoll waqqfet spe?ifikazzjonijiet mudell kompletament differenti wie?ed wie?ed. Ladarba fil popolari kien hemm mudelli, bi??ejjed biex tpo??i ?amsa tkun ukoll installati sitt, g?al ra?unijiet b?all-popolari ebda operazzjoni ma je?el, mudell li m'g?adux jag?tik g?a?la ?lief li jitne??ew, g?all-klijenti li jixtiequ li jkollhom xorta, jew permess li jitlaq biss ftit unitajiet, hija g?andha kantuniera varjet? li jew marret playing nostalgic li jintrodu?u tabella u?ata. Fil

 

, tali kantuniera varjet?, huma l-benefi??ji u l-i?vanta??i li jimmiraw, I se t?ares lejn liema affarijiet li.

 

L-ewwelnett, huwa ta 'benefi??ju, imma ma nafx sew il-punt g?a?la u pachinko varjet? ta' mudelli min?abba li l-kantunieri qed jilag?bu ?afna, hija li huwa fa?li biex hyenas. Barra minn hekk, g?andu tendenza li jkun a??ustament tad-dwiefer ?elwa, ikun sorprendenti play. kantuniera

 

Varjet?, sakemm magna spec g?olja minn Dejihane, hemm varjet? ta 'mudelli ispe?ifikazzjonijiet. Pre?edentement, i?da Dejihane kienu installati ?afna, g?andha wkoll ?ieda de?enti magna spec g?olja issa. kantuniera varjet?, sabiex tendenza li jkun ?elwa a??ustament tad-dwiefer mill-mudelli o?ra, g?al dawk li laqat il-magna Hanemono, li Hanemono li ?ew installati fil-kantuniera varjet?, ukoll se jkun hemm g?arrieda jew kien l-g?ajnejn mira li jduru tajjeb.

 

u rokna Varjet?, hemm ukoll parlor pachinko li artist dwiefer Rookie biss jibdew a??ustament tad-dwiefer huwa responsabbli, sabiex inti tista 'ssib tabella te?or mhux mistennija Hemm ??ajpar mill-dwiefer normali dwiefer a??ustament veteran infermiera strajk, xorta nies li jimxu madwar fil ?entru Hanemono hija l-g?ajnejn AIM.

 

Barra minn hekk, dawk li jilag?bu bil kantuniera varjet?, g?andna ?afna nies wisq ma jafux il-pachinko. Fil

 

re?entement, u g?alhekk jew ikollhom funzjonijiet kumplikati b?al varjazzjoni probabbilt? latency, inti jew I titwaqqaf ming?ajr avvi? g?al dik li tinsab fil-?abi. Probabbilt? ?afna li l-jilbsu huwa f'tali tabella G?oli tal ji?ifieri, inti kantuniera varjet?.

 

u, b?ala l-i?vanta??i, jil?qu u l-prestazzjoni ta 'kull mudell hi, u li g?andu ji?i mfakkar g?alhekk huma kollha differenti, u g?alhekk Dejihane hemm ?afna, huwa li ma jkunx hemm specs ?afna tal-mudell li jista' jkun log?ba. Fil kantuniera Varjet?, mudelli differenti ?ew installati f'kull wie?ed. Allura, kollha jipprodu?u differenti.

 

li jil?qu huwa, jekk grad g?oli ta 'affidabilit? bog?od, g?andek tiftakar jekk ir-rendiment tal-, m'g?adhiex se jkun jaf anke meta waqaf fil-mument kompliet ukoll. Jekk mhux mag?ruf fil-livelli kollha, anki fil-istand li jixg?el ukoll ebda kwistjoni kif a??ustament tad-dwiefer, tajba sett Horukon, anki jekk in?oss mew?a ta 'ROM jidher tajjeb, se jitilfu l-istazzjonijiet log?ba.

 

U jitkellmu ta 'varjet?, parlors pachinko ?afna li jkun jilag?bu l-huwa l-g?an ewlieni, din inevitabbilment isir installazzjoni ?afna Dejihane. Jekk

 

Dejihane, tkun ?elwa u a??ustament tad-dwiefer ftit, g?al forza splussiva dg?ajfa tal-?las, mhuwiex scary b?ala parlor pachinko.

 

qosor Hanemono, nies li huma Tachimawa "?entru Dejihane huwa li tipprova eyeing wkoll rokna Varjet?? Se jkun g?all-konklu?joni li. Jekk, ?afna pachinko salotti li huwa l-g?an ewlieni ta 'dan log?ob, inevitabbilment numru dejjem jikber ta' installazzjoni ta 'Dejihane. Jekk

 

Dejihane, tkun ?elwa u a??ustament tad-dwiefer ftit, g?al forza splussiva dg?ajfa tal-?las, mhuwiex scary b?ala parlor pachinko.

 

qosor Hanemono, nies li huma Tachimawa "?entru Dejihane huwa li tipprova eyeing wkoll rokna Varjet?? Se jkun g?all-konklu?joni li. Jekk, ?afna pachinko salotti li huwa l-g?an ewlieni ta 'dan log?ob, inevitabbilment numru dejjem jikber ta' installazzjoni ta 'Dejihane. Jekk

 

Dejihane, tkun ?elwa u a??ustament tad-dwiefer ftit, g?al forza splussiva dg?ajfa tal-?las, mhuwiex scary b?ala parlor pachinko.

 

qosor Hanemono, nies li huma Tachimawa "?entru Dejihane huwa li tipprova eyeing wkoll rokna Varjet?? Se jkun g?all-konklu?joni li.