Ara permezz tal-konfigurazzjoni grupp ta 'Horukon fil-parlour pachinko

Il-kelma pachinko tal-konfigurazzjoni grupp, normalment normalment jista kliem familjari Jekk int fil inti gost pachinko, inti ma tikseb l-g?ajnuna tieg?ek i?da qal li l-konfigurazzjoni grupp innifsu ma tkunx attwalment. Peress jista 'jkun hemm ?afna nies li ma jsibux u?ati ?afna biex tisma, a?na se qasira deskrizzjoni tieg?ek. magna pachinko ukoll, ma ta?dimx u ma jfornix l-elettriku. G?al dan il-g?an, i?da l-provvista ta 'ener?ija huwa me?tie?, normalment dar hija 100 volts.

 

Madankollu, min?abba l-alimentazzjoni elettrika tal-magna pachinko huwa ta '24 volt, u jsiru ener?izzat kif inhi, se jkun du??an se jtir fjus. Biex ma tag?mel hekk, ser ikollok b?onn ta 'transformer li jikkonvertu l-vulta??.

 

l konnessi marbuta ma 'dan transformer wie?ed, I b?all-fatt li l-konfigurazzjoni grupp. Il-konfigurazzjoni grupp, hemm tliet tipi ewlenin ta '. ?enb ma '?enb konfigurazzjoni g?an-numru konfigurazzjoni a??ar, l-istess hemm konfigurazzjoni irregolari. Biex ji?u identifikati l-konfigurazzjoni grupp, m'hemm l-ebda g?a?la ?lief li josservaw.

 

jistg?u biss, na?seb li hija idea tajba li josservaw da?lu fil-g?ira huwa spiss hit.
Fil konfigurazzjoni grupp
, kif jista 'ji?i mnaqqas jintlaqtu flimkien mal-istess grupp ma' xulxin, jidhru li huma tali li l-sinjal huwa li ?ejjin mill-conserver sala. Il Kif jidentifika n-numru i?g?ar konfigurazzjoni, il-numru tal-ka? it-tmiem tal-pjattaforma li huwa l-hit kbir kien l-istess numru, l-og?la-possibbilt? tal-konfigurazzjoni numru i?g?ar.

 

stand ikun 'il bog?od minuta, li tg?id, jidher li huwa diffi?li li wie?ed jifhem u ma josservaw kompletament il-?ewwa tal-parlour pachinko. Imbag?ad, huwa ?enb ma '?enb konfigurazzjoni, huwa fa?li li wie?ed jifhem hekk meta mqabbla mal-konfigurazzjoni dawran-a??ar tal-pre?edenti. Jekk

 

g?aliex, min?abba li huwa spiss mag?mula minn erba '?enb ma' ?enb fil-?ames gruppi ta ', inti jackpot huwa probabbli li jse?? ?dejn xulxin. Ma jistg?ux jimxu madwar, tkun taf tara jekk l-osservazzjoni fuq il-post. Jekk il-?enb ma '?enb hit

 

?dejn huma kkon?entrati, dan i?id il-probabbilt? ta' ?enb ma '?enb konfigurazzjoni. Fi kliem ie?or, l-osservazzjoni a?jar tan-numri mejda li laqat il-jackpot, l-i?g?ar numru -Hits aktar l-istess tabella, l-og?la-possibbilt? tal-konfigurazzjoni numru i?g?ar, meta hit fil

 

?enb ma '?enb huwa laqtu kkon?entrata huwa, jidher li l-fatt li hemm possibbilt? kbira ta' ?enb ma '?enb konfigurazzjoni. Fl-a??arnett, huwa l-konfigurazzjoni irregolari, il-konfigurazzjoni irregolari huwa na?seb ?afna huwa diffi?li li tg?id.

 

g?ira hemm ka? li jkun jew ikollhom distanza qasira bog?od, u qatt ma fl-istess grupp, il-huwa ?afna nies ma avvi?. F'ka? b?al dan, u jippruvaw li josservaw l-hit g?ira hija kkon?entrata, jista 'jkun fa?li biex jinftiehem.

 

ming?ajr ebda ?enb ma '?enb, meta ma jkunx probabbli fil-konfigurazzjoni a??ari huwa ta' affarijiet b?al dawn li hemm possibbilt? kbira ta 'konfigurazzjoni irregolari. Na?seb li n-nies ikollhom minnkom jafu, inklu? il-fatt li hemm affarijiet li l-konfigurazzjoni grupp, i?da, fil-fatt, tali konfigurazzjoni grupp huwa ma je?istux.

 

Il-konfigurazzjoni grupp huwa mag?ruf, jekk Asobere seduta fil-istand tal-istess konfigurazzjoni, i?da huwa qal li l-probabbilt? ta 'qbid l-hit tal-li jmiss huwa og?la, fil-konfigurazzjoni grupp mhux fih innifsu ma??en, hija teknika li ma jistg?ux jintu?aw.

 

ewwel, u parlors pachinko b'attenzjoni osservati, huwa aktar sikur li tali tendenza bdiet investigazzjoni mill-punt ta 'jekk jew le tidher. Tali konfigurazzjoni grupp huwa ma je?istux.

 

Il-konfigurazzjoni grupp huwa mag?ruf, jekk Asobere seduta fil-istand tal-istess konfigurazzjoni, i?da huwa qal li l-probabbilt? ta 'qbid l-hit tal-li jmiss huwa og?la, fil-konfigurazzjoni grupp mhux fih innifsu ma??en, hija teknika li ma jistg?ux jintu?aw.

 

ewwel, u parlors pachinko b'attenzjoni osservati, huwa aktar sikur li tali tendenza bdiet investigazzjoni mill-punt ta 'jekk jew le tidher. Tali konfigurazzjoni grupp huwa ma je?istux.

 

Il-konfigurazzjoni grupp huwa mag?ruf, jekk Asobere seduta fil-istand tal-istess konfigurazzjoni, i?da huwa qal li l-probabbilt? ta 'qbid l-hit tal-li jmiss huwa og?la, fil-konfigurazzjoni grupp mhux fih innifsu ma??en, hija teknika li ma jistg?ux jintu?aw.

 

ewwel, u parlors pachinko b'attenzjoni osservati, huwa aktar sikur li tali tendenza bdiet investigazzjoni mill-punt ta 'jekk jew le tidher.