Kif biex tara permezz tal-?in s?an tas-salotti pachinko

U ?-?ona s?una jew il-?in li inti kemm ?in, inti tista jinstemg?u sew. ?ona tal-?in o?xon, jiddependi fuq l-istat tal-parlour pachinko tal-lokalit? u l-istatus operattiv u l-bejg?, se jid?lu xi w?ud mill-differenza hija barra assolutament. Fil, min?abba I think ?ona ta '?in mhux ?oxna ma jafux, hawnhekk ser nintrodu?u-parlour pachinko ?enerali tal-?ona ta' ?in ?oxna.

 

o?xon mal-?ona ta '?in, ji?ifieri, parlors pachinko se tkun ?ona ta' ?in li tixtieq li ji?died l-operazzjoni. "I l-?ona ta '?in tama li ?ejjin lill-klijenti a?jar. G?alhekk, f'tali ?ona ta '?in, inti tista' come xi ?a?a fil-?enb parlour pachinko m?awla. Per e?empju, sew tara d-hija d-differenza ta '?mien bejn il-miftu?. F'xi ka?ijiet biss

 

1 mudell, biex iwaqqfu l-pluralit? ta 'mudelli, hemm ukoll ka? li jinfeta? mill-differenza fil-?in. U simili 13 o'clock miftu?a u 18 o'clock mudell miftu?, na?seb li xi nies li stajt tidher l-jit?abbru. Fatt li g?andu differenza fil-?in miftu?a, huwa li inti tixtieq ta?dem dak i?-?mien. U, fil-mudell li ssir il-mira ta 'differenza fil-?in miftu?a, jew it-twaqqif g?oli Horukon jitqieg?ed karozzi ftit ?enerali, a?na jew tipprova tifta? minn a??ustament tad-dwiefer soltu.

 

wkoll jilag?bu eyeing-differenza ?in miftu?a, na?seb li dan huwa mod tajjeb biex tirba?.

 

Barra minn hekk, jekk dan ma jkunx il differenza fil-?in miftu?, kif speaking ?ona ta '?mien huwa l-s?un jew l-, ?afna pm minn madwar 3:00 5 jew 6, u ?ona ta' ?in o?xon fil-qu??ata tal-g?an th g?alkemm inti. F'dan il-?ona ta '?in, u jg?idu g?aliex ?oxna il ?ona ta' ?in, in-nies li marru l Tomokazu hija, inti g?amlu investiment sa ?ertu punt.

 

Barra minn hekk, id-data tal-?urnata ta 'qabel, peress li l-informazzjoni ta' ftit sig?at tal-?urnata jista 'jidher, milli jmorru g?all Tomokazu, I stand g?all huwa aktar probabbli li jag??lu. Jekk lili g?an tal-pjattaforma tkun ristretta, minn bl-addo?? hit minn kull-tabella, se jkun vanta??u?.

 

issa hemm mudelli li huma mg?ammra bil-karatteristika imsejja? varjazzjoni probabbilt? latency. Huwa bil-?wienet, i?da ming?ajr t?assir l-varjazzjoni probabbilt? latenti, huwa wkoll li ?adthom trasferiti g?as-g?ada. tali Pati Jekk inti ssib ?anut Nko, huwa jista 'jg?id li Tomokazu ?ona ta' ?in wkoll ?oxna.

 

madankollu, biex issir din il-varjazzjoni probabbilt? latency, I wkoll b?all Miyabureru l latency, peress li g?andu jiftakar-segment, imma ser ikollok b?onn biex tistudja ftit, i?da xorta, jekk issib li Tomokazu, il-varjazzjoni probabbilt? definit huwa fil-intern min?abba li huwa t-traduzzjoni li inti, ikun tlesta b'investiment ?g?ir sa ti?bed hit. Jekk dan il-perjodu ta '?mien, li b?all-probabbilt? ta' tluq huwa og?la, mhux il-?ona ta '?in li jista jaffermaw hija s-sitwazzjoni attwali. Kollha ta 'magna pachinko

 

, peress li l-ROM huwa mmexxi, sakemm ikollok kontroll remot, huwa g?aliex dan huwa ?wienet impossibbli ?enb li jimmanipulaw. Madankollu, jiddependi fuq avvenimenti tal-?enb ?ona ta '?in u ?wienet li tqajmet qabel, hija timmira pjanti se jkunu konsiderevolment ridotta. ?in avveniment, u simili ta '?wienet individwali wkoll fir-referenza, ipprova li jimmiraw ?ona ta' ?in li jista 'jkun b'mod effi?jenti investiment.