Il-bidu tax-xahar - il-bidu ta parlor pachinko tal-karatteristika (perjodu ta 'rkupru jew open-?ajja)

※ Jekk inti ?ejt sempli?iment imdorri li jmorru b?ala xejra g?all-industrija kollha li jekk jog??bok

 

parlour pachinko fir-referenza, imma jien ma jista 'jkollok nnotat, fil-parlour pachinko, u l-?in u l-log?ba fa?li, se jkun hemm u meta ma jkunx . Fil ta?dit ta 'fejn dik jekk il-?in tal-log?ba, sabiex tkun taf, inti to?ro? hija me?tie?a biex tivvaluta l-pjanijiet tan-negozju tal-parlour pachinko.

 

jinstemg?u wkoll fi kwalunkwe industrija, hemm ?a?a imsej?a wkoll pjan ta 'negozju fi parlor pachinko, wkoll kullimkien fid-parlour pachinko, a?na qed joperaw fuq il-ba?i ta' dan il-pjan tan-negozju. Kemm tal-profitt gross, u t-t?addim pjan ta 'fejn u kif l-irkupru, tista' tara l-parlour pachinko ?afna li toqg?od fl-ewwel xahar. Hija l-pjan tan-negozju ta 'xahar sa l-a??ar tax-xahar mill-ewwel xahar.

 

sabiex tinkiseb kemm jista 'jkun dan il-pjan tan-negozju, a?na l-?in ta?-?mien u l-?bir ta' avvenimenti, tmur idde?ieda bejn wie?ed u ie?or. Naturalment, min?abba li huwa pjan, ma jistax ja?dem. Pjuttost, ir-realt? ta 'tali biss li ma ta?dimx hi tal-parlor pachinko. Fil

 

, il-bidu tax-xahar ta 'parlour pachinko huwa, liema tip ta' negozju kien li tmur, Irrid nara. Il-bidu tax-xahar ta 'swali tas pachinko, hija g?andha negozju sorprendentement kawti. Mill-bidu tax-xahar, g?aliex a?na ma jista 'jo?ro? defi?it. a??ustament tad-dwiefer, il-?wienet normalment a??ustament dwiefer fi?-?mien tal hija l-ba?i, il-probabbli to?ro? biex tara d-tabella tad-data tag?mel inti issikkar ftit.

 

slot L-istess japplika g?all-, f'?afna ka?ijiet, sett 1, g?all-tabella probabbli, inti g?andek l-Uchinaoshi jew b?alhom fl-istess setting. Il-bidu tax-xahar u huwa fil parlors pachinko, pachinko tnejn slot, jipprevjenu Desugi mhux mistennija, huwa Awayokuba ta '?in jippruvaw tfaddil pjan ta' negozju jew aktar ta 'profitt gross.
G?alhekk, se ssir it-tendenza li jkun il-bejg? passiv.

 

naturalment, ma jfissirx li se jimxu kemm il-magna ?sibt, hemm ukoll ka? li se to?ro?. Madankollu, anke meta dik, ?afna huwa ming?ajr jew jissikkaw imsiemer s?i?, hemm ukoll biex tara kif toqg?od. totali u Meta I, parlors pachinko tal-kwistjoni tal-gass mg?obbija fil-bidu tax-xahar x'aktarx li jkun ?g?ir. Biss, biex jipprote?u l-pass tan-negozju normali.

 

hawn, hemm punt nixtieq li tiffoka.

 

dan, il-bidu tax-xahar ta 'salotti pachinko huwa l-fatt li l-istat tan-negozju normali tal-?anut. Anki ming?ajr ma lesti li jqieg?du up hemm, i?da dan ikun il-post b?al ebda wie?ed i?omm f'mo??u li jissa??a? l-irkupru sakemm ikun hemm. Kul?add ta '?wienet li ser ikollha normali dwiefer a??ustamenti u settings sitwazzjoni hija, hemm ukoll ?mien li jidher li vividly. Il-bidu tax-xahar, inti jista 'jissejja? l-?in huwa a?jar, li hi meqjusa aktar sabiex tkun taf il-?anut. Anke fl-a??ustament tad-dwiefer

 

, meta t?ares lej? minn xahar, spe?jalment fil-bidu tax-xahar tas-sitwazzjoni, miftu?a huwa, jag?milha aktar fa?li g?as-sentenza tal huma ssikkati. Madankollu, peress li l--shops gass out mhuwiex bi??ejjed differenza, huwa r-ri?ultat fl-investiment wisq, huwa ?mien li ma jistax ji?i rakkomandat. Il-bidu tax-xahar, ming?ajr big game, inti iddedikat a?jar g?aliha li tosserva l-parlors pachinko.

 

naturalment, min?abba li huwa perjodu ta '?mien big mhuwiex po?izzjoni li l-irkupru, jekk inti hawn Iservu, inti tista' xi kultant jippruvaw hit. Biex jaqbdu l-bidu tax-xahar, il-log?ob ta 'xahar, tipprova tidentifika sod. Wasal i?-?mien li ma jistg?ux ikunu tajbin. Il-bidu tax-xahar, ming?ajr big game, inti iddedikat a?jar g?aliha li tosserva l-parlors pachinko.

 

naturalment, min?abba li huwa perjodu ta '?mien big mhuwiex po?izzjoni li l-irkupru, jekk inti hawn Iservu, inti tista' xi kultant jippruvaw hit. Biex jaqbdu l-bidu tax-xahar, il-log?ob ta 'xahar, tipprova tidentifika sod. Wasal i?-?mien li ma jistg?ux ikunu tajbin. Il-bidu tax-xahar, ming?ajr big game, inti iddedikat a?jar g?aliha li tosserva l-parlors pachinko.

 

naturalment, min?abba li huwa perjodu ta '?mien big mhuwiex po?izzjoni li l-irkupru, jekk inti hawn Iservu, inti tista' xi kultant jippruvaw hit. Biex jaqbdu l-bidu tax-xahar, il-log?ob ta 'xahar, tipprova tidentifika sod.