G?al persuni li jixtiequ jibbilan?jaw il e??ess, il-mudell installazzjoni u l-mudell konfigurazzjoni tal-parlour pachinko

Inti, I marru g?all parlor pachinko, na?seb li l-g?a?la play mudelli ?arsa fil-?anut kollu ewwel. G?alhekk, jekk inti tipprova tirba? huwa, jekk g?andix play fi kwalunkwe mudelli, ?wienet ta 'kull ta?lita mudell se tkompli t?ares lejn kif tajba. ma??en pachinko, i?da huma mg?ammra ma 'varjet? ta' mudelli, il-parti li nixtieq li l-a?jar konferma probabbilt? hit kbir.

 

issa, pachinko kemm slots, min?abba li l-rivista g?andha to?ro? ?afna, ipprova biex ji??ekkjaw qabel tmur biex jilg?abu.
probabbilt? jackpot ta pachinko
, mill-probabbilt? hit kbir huwa qal li tkun mudelli g?olja spec g?olja, varjet? sakemm il-mudell tal-probabbilt? baxxa li huwa qal li Dejihane. G?all-islott, skond l-iffissar, hemm probabbilt? li huwa msemmi b?ala qasma mekkaniku.

 

billi dak li trid x'tip ta 'kif jilag?bu, I differenzi ta' mudelli li jag??lu to?ro?, probabbilt? rakkomandat a?jar g?all Pachinko huwa mudell li jing?ad li huwa specs tip nofs. ispe?ifikazzjonijiet tat-tip tan-nofs, ikun fil-po?izzjoni intermedja tal-probabbilt? jackpot ta 'spec g?olja u Dejihane.

 

Dejihane bi??ejjed, i?da m'hemm l-ebda fa?li li tolqot, b?ala spec g?olja, mhux parti anki stretta vizzju huwa, I tfisser li l-investiment huwa wkoll anqas di??, jirba? mistennija wkoll hija fil-pachinko. Huwa reb?a kbira mag?hom jekk hu rakkomandat spec g?olja, i?da peress vizzju huwa wkoll kbir, hemm il-possibbilt? li jog?la investiment nef?a kbira, hija me?tie?a wkoll rieda ta 'defeat kbar.

 

Dejihane u ta?dit, jackpot se sink immedjatament, i?da l-?las huwa ?g?ir u huwa tajjeb jekk g?all-iskop ta 'log?ob, mhijiex adatta jekk inti tixtieq li jirba?.

 

Mill-mod, l-islott huwa kwa?i stabbilit 1 tat-tabella fil-parlour pachinko. Hemm ukoll rieda meta l-settings intermedjarji huma mda??la wkoll diversi karozzi sabiex turi l-ballun barra, i?da l-6 iffissar, na?seb li huwa a?jar li ?sibt ftit da?al fin-negozju normali.

 

G?alhekk, attenzjoni hija l-magna maqsuma fil-ka? tat-twaqqif 1. L-eqreb lejn il-magna assenjat 100 fil-mija tas-sett 1, se jkun aktar fa?li biex ji?bdu l-ammont ta 'investiment huwa inqas bonus. Minbarra l-islott, A T magna u magni ART u magna normali, jew b?alhom, ti?i wkoll id-differenza ta 'l-ispe?ifikazzjoni. Il-magna normali, ?ieda dawk b'funzjoni RT, maqsuma magna tal fil-mod ta m'hemm huwa stabbilit 1, hemm tendenza ta 'ftit og?la.

 

g?all jibdew huwa, magna normali mhix spe?ifikazzjoni tal-RT, e?? ming?ajr ebda intervent tekniku b?al g?ajn push huwa rakkomandat. Pachinko tnejn slot, i?da m'hemm l-ebda mod b?al ?gur jirba?, je?tie?u inqas investiment, huwa importanti li jag??lu play fa?li g?all-mudell jirba? mistennija wkoll. Minn fost il-

 

play fa?li g?all-mudell, aqra l-mew?a tal-magna fil-bozza tad-data, u jiddetermina l-wie?ed jinvesti, ukoll se j?id persenta?? rebbie?a tieg?ek milli bl-addo?? play. Wara dan, u l-mudell li reb?u qabel, jekk Come mag??ul mal-mudelli li nixtieq li jilag?bu, na?seb jew le aktar biex igawdu l-pachinko.

 

Jekk inti tixtieq slingshot, tag??el l-installazzjoni ?anut specs tip tan-nofs ta 'spiss, fil-ka? fejn l-islott, jag??lu ?anut tieg?ek stabbilixxa l-1 tal-magna jaqsam hemm bosta mudelli qrib 100%, li jgawdu minn varjet? ta' mudelli Jekk jog??bok tfittex fil.

 

biex tirba? wkoll huwa importanti, i?da l-trick li huwa fl-iswed bilan? li ma jitlef l-ebda aktar. Jekk int utent avvanzata, nispera anke jekk mmirata lejn il-kura spec g?olja aktar u aktar, in-nies li jixtiequ li jie?du profitt g?alissa bilan?, huwa rakkomandat li inti timxi dwar it-tema li inti ma titlef aktar minn kul?add. U mudelli li qatt reba? qabel, jekk Come mag??ul mal-mudelli li nixtieq li jilag?bu, na?seb li jkun iktar igawdu l-pachinko.

 

Jekk inti tixtieq slingshot, tag??el l-installazzjoni ?anut specs tip tan-nofs ta 'spiss, fil-ka? fejn l-islott, jag??lu ?anut tieg?ek stabbilixxa l-1 tal-magna jaqsam hemm bosta mudelli qrib 100%, li jgawdu minn varjet? ta' mudelli Jekk jog??bok tfittex fil.

 

biex tirba? wkoll huwa importanti, i?da l-trick li huwa fl-iswed bilan? li ma jitlef l-ebda aktar. Jekk int utent avvanzata, nispera anke jekk mmirata lejn il-kura spec g?olja aktar u aktar, in-nies li jixtiequ li jie?du profitt g?alissa bilan?, huwa rakkomandat li inti timxi dwar it-tema li inti ma titlef aktar minn kul?add. U mudelli li qatt reba? qabel, jekk Come mag??ul mal-mudelli li nixtieq li jilag?bu, na?seb li jkun iktar igawdu l-pachinko.

 

Jekk inti tixtieq slingshot, tag??el l-installazzjoni ?anut specs tip tan-nofs ta 'spiss, fil-ka? fejn l-islott, jag??lu ?anut tieg?ek stabbilixxa l-1 tal-magna jaqsam hemm bosta mudelli qrib 100%, li jgawdu minn varjet? ta' mudelli Jekk jog??bok tfittex fil.

 

biex tirba? wkoll huwa importanti, i?da l-trick li huwa fl-iswed bilan? li ma jitlef l-ebda aktar. Jekk int utent avvanzata, nispera anke jekk mmirata lejn il-kura spec g?olja aktar u aktar, in-nies li jixtiequ li jie?du profitt g?alissa bilan?, huwa rakkomandat li inti timxi dwar it-tema li inti ma titlef aktar minn kul?add.