Il-?a?a importanti meta jo?onqu l-tabella g?an biex tara d-graff waqg?a fis parlor pachinko

pachinko ri?enti parlor, skrin kbir ma 'magna imsej?a data Lobo, ?wienet li huma installati sar ?afna. Il-?anut tal-ftu? ta 'quddiem u kontro qabel, e??, f'dan il-magna ikun ?ie installat, il-log?ob tal-mejda ri?enti wie?ed wie?ed g?al kull data, u l-probabilit? jackpot attwali, sa hit and graff tran?izzjoni ?las imsej?a graff waqg?a tista 'tara l-mew?, b?an-numru ta' rivoluzzjonijiet.

 

Ukoll, m'hemm l-ebda parlors pachinko Robo data, ti?i flimkien ma 'kontro-data fuq kull tabella.

 

se jkun li jikkumbatti l-istess tip ta 'rwol, i?da dejjem huwa ammont ?g?ir ta' informazzjoni meta mqabbel mal-Robo data. Huwa tali lott ta 'informazzjoni hija Robo data meqjusa, i?da l-informazzjoni li inti tixtieq l-aktar identifikata fil-hija l-kull jmutu u l-graff tran?izzjoni ?las.

 

Il-graff tran?izzjoni ?las, u s-sitwazzjoni tal-?urnata ballun wa?da sunrise u dipendenti fuq l-tabella tal-graff linja, huwa dak li kien fa?li biex tara. ?las jew fil-?in ta 'l-hit kbir, is-sitwazzjoni u tal-Chan kontinwu, tista' ti??ekkja l-grad vizzju sussegwenti.

 

b?ala l-qu??ata u fil-qieg? tal-moviment huwa pjattaforma dejjaq ta 'din il-graff linja, ballun e?att attwali huwa stabbli, se jkun diffi?li li jimmiraw toqg?od vizzju.

 

※ Naturalment, di?? hemm naturalment wkoll possibbli li biss perjodu qawwi ta 'Horukon meta l mower kien seduta fil stand li huwa issa stabbli.

 

-qu??ata u fil-qieg? tal-moviment vjolenti istand ta 'din il-graff, id-differenza serja ta' vizzju u g?al kull, anki jum qabel il-qawwija, meta ma nafx mew? jidhirx f'daqqa mqalleb, hija t-tabella li fuqu hemm periklu ta 'vizzju. Madankollu, tali stand, peress hemm ukoll sa??a splussiva, i?da l-estremi, nistg?u wkoll tkun l-fatt li l-pjattaforma li tista 'tkun mistennija li blow kliem ie?or.

 

U, nixtieq li t?ares lejn ie?or tajjeb hija l-probabilit? pjattaforma.

 

il-magna pachinko hi, i?da hemm probabbilt? hit kbir, li jirrappre?enta l-separatament issa probabbilt? tal-jackpot attwali mieg?u, li ser i??omm probabbilt?. Dawwar (unitajiet g?al kull probabbilt? jackpot) ?afna drabi, se jkun ta 'gwida ta' dak wasal jackpot wie?ed. B'mod ?enerali, dan Tai 確 Jekk ir-rata hija 180 jew anqas, se jkun l-g?ajnejn g?an tal-pjattaforma.
u
jsiru aktar minn 180, ?diedu wkoll investiment sa hit, isir jew bilan? delikat wkoll irkuprat jista 'jkun ?are?. Madankollu, biex isibu pjattaforma b?al 180 jew anqas, ir-realt? hija pjuttost kbir.

 

Barra minn hekk, il-robo data, tista 'tara l-pachinko ja??en id-data kollha. Jekk a?na fin-konferma, jew g?andu linja intens hu stand ?entili tal-probabbilt? kantuniera tabella pedestall u slump grafika, tali stand fuq g?ira qrib l-entratura, ?afna b?al, tista 'wkoll tkun jaqbdu l-vizzju ta' negozju inti.

 

L-ewwelnett, tidde?iedi l-mudell li inti tixtieq li hit, ?las qrib linja dritta stand biss graff tran?izzjoni jistg?u ji?u jew, tag??el il-mejda spiss tibqa 'og?la mill-medja tal-linja, imbag?ad, huwa stand qawwija-graff waqg?a mill-, inti tista 'tixtieq li tqabbel li jag??lu l-tabella baxx biss jista' joqg?od probabbilt?.

 

huma mqieg?da fuq il-bord log?ba, fil-ka? ta 'l-unika data jilqg?u ebda ta??en pachinko, inti tista' ma to?ro? probabbilt? trape?ojdali. Fil

 

issa, g?aliex hemm ukoll kontro-data li se juru n-numru totali ta 'dawriet, fil ?iet introdotta l-metodu ta' kalkolu pre?edenti, jekk jog??bok jag?mlu l-matematika yourself. Minn addo?? strajk wkoll, il-persuna li laqat biex ji??ekkja l-probabbilt?, ?a?a fejn inti tista 'tirba? sa?ansitra aktar. , Ag??el il-mejda spiss tibqa 'og?la mill-medja tal-linja, din id-darba, inti mill-graff waqg?a tal-istand qawwija, jista' jkun log?ba li jag??lu tabella baxx biss jista 'joqg?od probabbilt?.

 

huma mqieg?da fuq il-bord log?ba, fil-ka? ta 'l-unika data jilqg?u ebda ta??en pachinko, inti tista' ma to?ro? probabbilt? trape?ojdali. Fil

 

issa, g?aliex hemm ukoll kontro-data li se juru n-numru totali ta 'dawriet, fil ?iet introdotta l-metodu ta' kalkolu pre?edenti, jekk jog??bok jag?mlu l-matematika yourself. Minn addo?? strajk wkoll, il-persuna li laqat biex ji??ekkja l-probabbilt?, ?a?a fejn inti tista 'tirba? sa?ansitra aktar. , Ag??el il-mejda spiss tibqa 'og?la mill-medja tal-linja, din id-darba, inti mill-graff waqg?a tal-istand qawwija, jista' jkun log?ba li jag??lu tabella baxx biss jista 'joqg?od probabbilt?.

 

huma mqieg?da fuq il-bord log?ba, fil-ka? ta 'l-unika data jilqg?u ebda ta??en pachinko, inti tista' ma to?ro? probabbilt? trape?ojdali. Fil

 

issa, g?aliex hemm ukoll kontro-data li se juru n-numru totali ta 'dawriet, fil ?iet introdotta l-metodu ta' kalkolu pre?edenti, jekk jog??bok jag?mlu l-matematika yourself. Minn addo?? strajk wkoll, il-persuna li laqat biex ji??ekkja l-probabbilt?, ?a?a fejn inti tista 'tirba? sa?ansitra aktar.