Iddetermina l-?wienet e??ellenti fil-parlour pachinko ta 'avvenimenti

Liema tip ta '?anut pachinko jew jirrakkomandaw tag?mel l-avveniment, a?na se t?ares lejn jekk pick lilu meta ji?i stabbilit.

 

■ xahar sinjal avveniment

 

L-ewwelnett, huwa parlor pachinko, li kellu sinjal avveniment darba fix-xahar. Fil parlour pachinko jattendu minnkom, jippruvaw biex jikkonferma jekk tkun qed i??omm sinjal avveniment.

 

min?abba li l-jum sar sinjal avveniment, Dattari Ifta? Data g?all-?wienet, min?abba li l-jum huwa spiss tifsira spe?jali, jidda??al ra?uni xi ?a?a, jista 'jkun jippruvaw Iservu ?las ta hemm hu.

 

Kultant, id-data tat-tmiem tal-istess jum, i?da hemm parlor pachinko li t-talba g?al avvenimenti billboard kollha, ?anut pachinko b?al, ballun e?att, min?abba li huwa fa?li u mxerrda mill-?urnata, x'imkien fl-irkupru tal-?urnata huwa hemm possibbilt? li huwa pprovdut.

 

Madankollu, jekk ix-xahar u qabel kollox, min?abba li Iservu jikkon?entraw fuq, huwa li l-daqqa tal-ballun barra mill-parlour pachinko, b?all tqeg?id tal-kbar qabel.

 

madankollu, g?adu imsemmi b?ala avveniment sinjal, min?abba li huwa parlor pachinko akbar li tmur g?all-irkupru ta 'profitti, inti xorta jkollok b?onn biex ti?gura l-s?i? ta' l-sentiment ?las mal-g?ajnejn tieg?i stess. Or, inti ?gur trid tu?a servizzi b?al sit robo data Seba.

 

 

■ differenza fi?-?mien bejn l-avveniment miftu?

 

normalment huwa, i?da dak li qed ta?dem minn filg?odu, hekk li 15 o'clock jinfet?u u 19 o'clock miftu?a, hemm avvenimenti li g?andhom inaqqsu l-?in ta 't?addim. Jekk il-?in ta?dem huwa qasir ta ', jista' jidher b?ala jekk mhux l-irkupru, fil-fatt l vi?i versa. Fil-parlour pachinko, i?da jista 'xi kultant wkoll jitwettqu fil-mudelli popolari, il-ba?i se torganizza ukoll tali avveniment fil-mudelli inti tixtieq li ti?died l-operazzjoni. Hija trid i??id l-

 

tmexxija, se jkun ukoll il-fatt li jridu j?allu impressjoni tajba. Kif ukoll ?anut fil-mudelli popolari, dan l-avveniment spiss isir f'dawn il-mudelli li trid tu?a fit-tul.

 

normalment, anke fit-tip gravi ta 'mudell u a??ustament tad-dwiefer li ma tant tpo??i s-sett, meta d-differenza ta' ?mien bejn l-avvenimenti miftu?a, a?na sikwit huma a?jar mis-soltu. G?al dik ir-ra?uni, ?anut pachinko li huwa ukoll imwettaq b'mod diversi drabi fix-xahar l-differenza fil-?in bejn l-avveniment miftu?a, se ti?i riferita lill jirrakkomandaw.

 

Madankollu, meta dan ikun b'mod ?ar jew kien mudelli popolari, hekk inti tag?ti hemm ukoll il-fatt li "Inti g?andek jew irkuprat biss ftit qabel it-tne??ija ...", li madwar hawn, ?anut Ya tal-politika kummer?jali mill-soltu se jkun hemm ?tie?a li ji?u investigati min?abba affidabilit?.

 

 

■ fil-ka?

 

reverse, b?al grounder mag?quda, avveniment b?al dik jaqblu grounder l isem tal-mudell u d-data, ipprova li wie?ed jinnota li l-og?la probabbilt? ta 'avvenimenti Gase jin?ibdu klijenti iskop.

 

 

dawn huma biss storja xejra ta ', dan ma japplikax g?al kul?add. Peress li l-?anut li jag??lu se taffettwa bil-kbir l-pachinko ta 'reb?a jew telfa, g?andna b?onn biex tinvestiga l-karatteristi?i u x-xejriet tal-hangout ta parlor pachinko mill-soltu wkoll idejqek. Madankollu, jekk inti tpo??i dan it-tip ta 'kejl fir-ras, din hija storja ..., Li jidhru affarijiet li ma kinux vi?ibbli sa issa. Avvenimenti b?al dawn, ipprova li wie?ed jinnota li l-og?la probabbilt? ta 'avvenimenti Gase jin?ibdu klijenti iskop.

 

 

dawn huma biss storja xejra ta ', dan ma japplikax g?al kul?add. Peress li l-?anut li jag??lu se taffettwa bil-kbir l-pachinko ta 'reb?a jew telfa, g?andna b?onn biex tinvestiga l-karatteristi?i u x-xejriet tal-hangout ta parlor pachinko mill-soltu wkoll idejqek. Madankollu, jekk inti tpo??i dan it-tip ta 'kejl fir-ras, din hija storja ..., Li jidhru affarijiet li ma kinux vi?ibbli sa issa. Avvenimenti b?al dawn, ipprova li wie?ed jinnota li l-og?la probabbilt? ta 'avvenimenti Gase jin?ibdu klijenti iskop.

 

 

dawn huma biss storja xejra ta ', dan ma japplikax g?al kul?add. Peress li l-?anut li jag??lu se taffettwa bil-kbir l-pachinko ta 'reb?a jew telfa, g?andna b?onn biex tinvestiga l-karatteristi?i u x-xejriet tal-hangout ta parlor pachinko mill-soltu wkoll idejqek. Madankollu, jekk inti tpo??i dan it-tip ta 'kejl fir-ras, din hija storja ..., Li jidhru affarijiet li ma kinux vi?ibbli sa issa.